Slovak Czech English German Polish

Apríl

Nedeľa, 01. apríla 2001

Kto to pôsobí a koná? Ten, čo od počiatku povoláva pokolenia. Ja, Hospodin, som prvý, aj s poslednými som ešte ja.

Register to read more...

Pondelok, 02. apríla 2001

Otec zvestuje synom, že si verný.

Register to read more...

Utorok, 03. apríla 2001

Hospodine, je čas zasiahnuť, tvoj zákon sa porušuje.

Register to read more...

Streda, 04. apríla 2001

Ja som urobil zem i človeka som stvoril na nej.

Register to read more...

Štvrtok, 05. apríla 2001

Lebo bol vyťatý z krajiny živých, pre vinu svojho ľudu bol zbitý.

Register to read more...

Piatok, 06. apríla 2001

Aké veľkolepé sú tvoje diela, Hospodine, aké prehlboké tvoje myšlienky!

Register to read more...

Sobota, 07. apríla 2001

Kiež tvoja milosť, Hospodine, na mňa zostúpi, i tvoja spása, ako si povedal.

Register to read more...

Nedeľa, 08. apríla 2001

Naše priestupky sú pri nás a svoje viny poznáme: Odpadli sme a neverní sme boli voči Hospodinu.

Register to read more...

Pondelok, 09. apríla 2001

Radujem sa z tvojej pomoci.

Register to read more...

Utorok, 10. apríla 2001

Ajhľa, nadutý nemá v duši pokoja, ale spravodlivý zo svojej viery bude žiť!

Register to read more...

Streda, 11. apríla 2001

Veľká bude jeho vláda a nebude konca pokoju.

Register to read more...

Štvrtok, 12. apríla 2001

Dám vám pastierov podľa svojho srdca, ktorí vás budú pásť rozumne a múdre.

Register to read more...

Piatok, 13. apríla 2001

Povedal som: Vyznám Hospodinovi svoje priestupky. Ty si potom odpustil vinu môjho hriechu.

Register to read more...

Sobota, 14. apríla 2001

Dobrorečte Hospodinovi všetky jeho diela na všetkých miestach jeho panovania! Dobroreč Hospodinovi, moja duša!

Register to read more...

Nedeľa, 15. apríla 2001

Chváľte ho slnko i mesiac, chváľte ho všetky jagavé hviezdy! ... Lebo on rozkázal a boli stvorené.

Register to read more...

Pondelok, 16. apríla 2001

Veď ak niekto dolapí svojho nepriateľa, či ho prepustí jeho cestou po dobrom?

Register to read more...

Utorok, 17. apríla 2001

Nik nie je svätý ako Hospodin, lebo niet nikoho okrem teba.

Register to read more...

Streda, 18. apríla 2001

Mnohí z tých, čo spia v prachu zeme, sa prebudia, jedni na večný život, druhí na hanbu a večné zavrhnutie.

Register to read more...

Štvrtok, 19. apríla 2001

Vyvýš sa, Hospodine, vo svojej sile! Tvoju hrdinskú moc chceme ospevovať a oslavovať.

Register to read more...

Piatok, 20. apríla 2001

Pohltená bude smrť naveky.

Register to read more...

Sobota, 21. apríla 2001

Ja som však biedny a úbohý, ale Pán na mňa myslí.

Register to read more...

Nedeľa, 22. apríla 2001

Lebo keby sa aj vrchy pohli a pahorky sa klátili, moja milosť sa nepohne od teba, ani moja zmluva pokoja sa neskláti, hovorí Hospodin, ktorý sa zmilúva nad tebou.

Register to read more...

Pondelok, 23. apríla 2001

Božia cesta je dokonalá.

Register to read more...

Utorok, 24. apríla 2001

Hospodinov príkaz je jasný, očiam dáva svetlo.

Register to read more...

Streda, 25. apríla 2001

Zmĺknem. Neotvorím ústa, lebo ty konáš.

Register to read more...

Štvrtok, 26. apríla 2001

Milovať budeš Hospodina, svojho Boha, celým srdcom, celou dušou a celou silou.

Register to read more...

Piatok, 27. apríla 2001

Pomenujú ťa novým menom, ktoré Hospodinove ústa určia.

Register to read more...

Sobota, 28. apríla 2001

Keď sa naješ a nasýtiš, postavíš si krásne domy a budeš bývať v nich. ... Nech potom nespyšnie tvoje srdce, nezabudni na Hospodina, svojho Boha.

Register to read more...

Nedeľa, 29. apríla 2001

Všetci poblúdili, všetci sa zvrhli, niet nikoho, kto by konal dobro, niet ani jediného.

Register to read more...

Pondelok, 30. apríla 2001

Zamerajte si teda myseľ i srdce na hľadanie Hospodina, svojho Boha!

Register to read more...

KALENDÁR