Slovak Czech English German Polish

Jún

Piatok, 01. júna 2001

Hospodin, váš Boh pripraví vám odpočinok a dá vám túto krajinu.

Register to read more...

Sobota, 02. júna 2001

Svoju dúhu kladiem na oblaky, i bude znamením zmluvy medzi mnou a medzi zemou.

Register to read more...

Nedeľa, 03. júna 2001

Hospodin dáva múdrosť, z jeho úst je poznanie i rozvaha.

Register to read more...

Pondelok, 04. júna 2001

Boh je s tebou vo všetkom, čo konáš.

Register to read more...

Utorok, 05. júna 2001

Všetci, čo očakávate Hospodina, buďte silní a nech je pevné vaše srdce.

Register to read more...

Streda, 06. júna 2001

Na Hospodina volal som zo svojho súženia a On ma vyslyšal.

Register to read more...

Štvrtok, 07. júna 2001

Hospodin ochudobňuje aj obohacuje.

Register to read more...

Piatok, 08. júna 2001

Hospodin si na nebi upevnil trón, nad všetkým vládne jeho kráľovská moc.

Register to read more...

Sobota, 09. júna 2001

Pozdvihnime srdcia i ruky k Bohu na nebesiach!

Register to read more...

Nedeľa, 10. júna 2001

Moje slovo sa nenavráti ku mne prázdne, ale vykoná, čo sa mne páči, úspešne spraví, na čo ho posielam.

Register to read more...

Pondelok, 11. júna 2001

Odvráťte sa každý od svojej zlej cesty a od svojich zlých skutkov.

Register to read more...

Utorok, 12. júna 2001

Hospodine, tvoja milosť je večná. Diela svojich rúk neopúšťaj!

Register to read more...

Streda, 13. júna 2001

Ja spievať budem Hospodinovi, lebo sa veľmi preslávil.

Register to read more...

Štvrtok, 14. júna 2001

Nevyslovíš krivé svedectvo proti svojmu blížnemu!

Register to read more...

Piatok, 15. júna 2001

Spomenul si na nás v našom ponížení, jeho milosť je večná.

Register to read more...

Sobota, 16. júna 2001

Ako to, že odriekaš moje ustanovenia a berieš do úst moju zmluvu, ale nenávidíš napomenutie a odmietaš moje slová?

Register to read more...

Nedeľa, 17. júna 2001

Ďakujte Hospodinovi, lebo je dobrý, lebo naveky trvá jeho milosť.

Register to read more...

Pondelok, 18. júna 2001

Spravodlivosť a právo sú základom tvojho trónu, milosť a vernosť predchádzajú tvoju tvár.

Register to read more...

Utorok, 19. júna 2001

Jeho panovanie bude siahať od mora k moru, až po konce zeme.

Register to read more...

Streda, 20. júna 2001

Nepribližuj sa sem, zobuj si obuv z nôh, lebo miesto, na ktorom stojíš, je posvätná pôda.

Register to read more...

Štvrtok, 21. júna 2001

Hospodin chráni život svojich verných.

Register to read more...

Piatok, 22. júna 2001

Cti Hospodina darmi svojho imania a prvotinami z každého svojho výnosu.

Register to read more...

Sobota, 23. júna 2001

Kto je ten človek, ktorý sa bojí Hospodina? Ukáže mu cestu, ktorú si má vybrať.

Register to read more...

Nedeľa, 24. júna 2001

Prestaň sa hnevať a zanechaj zlosť! Nerozčuľuj sa, to vedie len k zlému!

Register to read more...

Pondelok, 25. júna 2001

I pomenoval Jákob miesto, na ktorom s ním Boh hovoril: Bételom.

Register to read more...

Utorok, 26. júna 2001

Či môže byť človek spravodlivý pred Bohom a či je muž čistý pred svojím Tvorcom?

Register to read more...

Streda, 27. júna 2001

Nespolčuj sa s nešľachetníkom, aby si nebol krivým svedkom.

Register to read more...

Štvrtok, 28. júna 2001

Tento ľud si urobil zlatého boha. Teraz však, ak môžeš, odpusť im hriech.

Register to read more...

Piatok, 29. júna 2001

Hospodin moja sila a môj hrad i moje útočište v deň súženia!

Register to read more...

Sobota, 30. júna 2001

Tvoj trón je trón od Boha na večné veky a žezlo tvojho kráľovstva je žezlom práva.

Register to read more...

KALENDÁR