Slovak Czech English German Polish

Október

Pondelok, 01. októbra 2001

Hospodin, Hospodin, Boh milosrdný a ľútostivý, zhovievavý a hojný v milosti a vernosti, zachovávajúci priazeň tisícom, odpúšťajúci vinu, priestupok a hriech, ktorý však nenecháva bez trestu.

Register to read more...

Utorok, 02. októbra 2001

Ticho pred Hospodinom, Pánom, lebo blízky je deň Hospodinov.

Register to read more...

Streda, 03. októbra 2001

Hospodine, budem ťa chváliť medzi národmi a ospevovať tvoje meno.

Register to read more...

Štvrtok, 04. októbra 2001

Hor sa! Choďme v svetle Hospodinovom!

Register to read more...

Piatok, 05. októbra 2001

Hospodin, tvoj Boh, obrátil kliatbu na požehnanie, lebo Hospodin, tvoj Boh, ťa miloval.

Register to read more...

Sobota, 06. októbra 2001

Ty si jediný, Hospodine, ty si stvoril nebesá; nebesá nebies a ich všetky voje, zem i všetko, čo je na nej, moria i všetko, čo je v nich. Ty to všetko udržuješ nažive.

Register to read more...

Nedeľa, 07. októbra 2001

Na utešených miestach padla mi výmera, veľmi sa mi ľúbi podiel môj.

Register to read more...

Pondelok, 08. októbra 2001

Boh stvoril svojou silou zem, múdrosťou svojou postavil svet.

Register to read more...

Utorok, 09. októbra 2001

Tvoje je kráľovstvo, Hospodine. Ty si ten, ktorý sa ako hlava vypína nad všetkým.

Register to read more...

Streda, 10. októbra 2001

Nebesá sa rozplynú ako dym, zem sa rozpadne ako šaty a jej obyvatelia pomrú ako komáre, ale moja záchrana ostane naveky.

Register to read more...

Štvrtok, 11. októbra 2001

Milostivý a milosrdný je Hospodin, váš Boh, a neodvráti od vás tvár, keď sa k nemu obrátite.

Register to read more...

Piatok, 12. októbra 2001

Keď ma budete hľadať celým srdcom, dám sa vám nájsť - znie výrok Hospodinov.

Register to read more...

Sobota, 13. októbra 2001

V posledných dňoch ... národ nepozdvihne proti národu meč a už sa nebudú učiť vojne.

Register to read more...

Nedeľa, 14. októbra 2001

Vodí ma správnymi cestami pre česť svojho mena.

Register to read more...

Pondelok, 15. októbra 2001

Hospodin pohliadol z neba na zem, aby počul kvílenie väzňov a vyslobodil odsúdených na smrť.

Register to read more...

Utorok, 16. októbra 2001

Hospodinova milosť napĺňa zem.

Register to read more...

Streda, 17. októbra 2001

Pretavím ich, ako sa čistí striebro, a vyskúšam ich, ako sa skúša zlato. Budú vzývať moje meno a ja ich vyslyším.

Register to read more...

Štvrtok, 18. októbra 2001

Ajhľa, ruka Hospodinova nie je prikrátka zachraňovať a jeho ucho nie je tak nedoslýchavé, aby nepočulo. Ale vaše neprávosti sa stali hrádzou medzi vami a vaším Bohom!

Register to read more...

Piatok, 19. októbra 2001

Hospodin spravil cestu cez more a chodník cez dravé vody.

Register to read more...

Sobota, 20. októbra 2001

Dobroreč Hospodinovi, moja duša. ... On ti odpúšťa všetky previnenia, on ťa uzdravuje zo všetkých chorôb.

Register to read more...

Nedeľa, 21. októbra 2001

Svojho ducha zverujem do tvojej ruky. Vykúpil si ma, Hospodine, verný Bože.

Register to read more...

Pondelok, 22. októbra 2001

Či nevykoná Boh, čo povedal? Či nesplní, čo vyriekol?

Register to read more...

Utorok, 23. októbra 2001

Keby som mal krídla rannej zory a usadil sa pri najvzdialenejšom mori, aj ta by ma doviedla tvoja ruka a tvoja pravica by sa ma ujala.

Register to read more...

Streda, 24. októbra 2001

Ajhľa, môj služobník, ktorého podopieram, môj vyvolený, ktorého som si obľúbil.

Register to read more...

Štvrtok, 25. októbra 2001

Hospodine, prečo si tak ďaleko a prečo sa skrývaš v čase súženia?

Register to read more...

Piatok, 26. októbra 2001

Môj Boh je moja pevnosť, moje útočište, môj záchranca, zachránil si ma pred násilím.

Register to read more...

Sobota, 27. októbra 2001

Národy, velebte nášho Boha, nech o ňom zaznie zvučný chválospev! On nás zachoval pri živote, nedopustil, aby sa nám nohy klátili.

Register to read more...

Nedeľa, 28. októbra 2001

Keď som volal k tebe, odpovedal si mi, dodal si mi odvahy a posilnil si ma.

Register to read more...

Pondelok, 29. októbra 2001

Takto vraví Hospodin: Ako nachodia mušt v strapci a hovoria: Neznič ho, lebo je v ňom požehnanie - tak urobím kvôli svojim služobníkom, aby som celok nezničil.

Register to read more...

Utorok, 30. októbra 2001

Ja v spravodlivosti uzriem tvoju tvár, keď sa prebudím, nasýtim sa tvojím obrazom.

Register to read more...

Streda, 31. októbra 2001

Požehnaný je muž, ... ktorý ako strom zasadený pri vode, zapustí korene pri potoku. Ani v suchých rokoch nemá starosti a neprestajne rodí ovocie.

Register to read more...

KALENDÁR