Slovak Czech English German Polish

November

Štvrtok, 01. novembra 2001

Hospodin počul moju úpenlivú prosbu. Hospodin prijal moju modlitbu.

Register to read more...

Piatok, 02. novembra 2001

V tvojom mene sa tešia celý deň, tvojou spravodlivosťou sa honosia.

Register to read more...

Sobota, 03. novembra 2001

Či som ja strážcom svojho brata?

Register to read more...

Nedeľa, 04. novembra 2001

Pokoj, pokoj ďalekým i blízkym - vraví Hospodin - ja ho uzdravím!

Register to read more...

Pondelok, 05. novembra 2001

Boh nás požehnáva. Nech sa ho boja všetky končiny zeme!

Register to read more...

Utorok, 06. novembra 2001

Nescudzoložíš!

Register to read more...

Streda, 07. novembra 2001

Vošiel Mojžiš s Áronom k faraónovi a povedali mu: Takto hovorí Hospodin, Boh Hebrejcov: Prepusť môj ľud, nech mi slúži.

Register to read more...

Štvrtok, 08. novembra 2001

Zachránim svoje ovce, aby už neboli korisťou.

Register to read more...

Piatok, 09. novembra 2001

Vy mi budete kňazským kráľovstvom a svätým národom.

Register to read more...

Sobota, 10. novembra 2001

Bože, dokedy sa bude utláčateľ rúhať? Smie nepriateľ trvale urážať tvoje meno?

Register to read more...

Nedeľa, 11. novembra 2001

Pokoj ustanovím za tvoju vrchnosť a spravodlivosť za tvojho dohliadača.

Register to read more...

Pondelok, 12. novembra 2001

Dokiaľ však zem trvať bude, sejba ani žatva, chlad ani horúčosť, leto ani zima, deň ani noc nikdy neprestanú.

Register to read more...

Utorok, 13. novembra 2001

Ako keď matka teší niekoho, budem vás tešiť.

Register to read more...

Streda, 14. novembra 2001

Takto vraví Hospodin: Nebesá sú mojím trónom a zem je podnožou mojich nôh! Čo za dom by ste mi mohli postaviť?

Register to read more...

Štvrtok, 15. novembra 2001

Prečo si ťažkáte na mňa? Všetci ste sa mi spreneverili - znie výrok Hospodinov.

Register to read more...

Piatok, 16. novembra 2001

Vykúpenie poslal svojmu ľudu, naveky ustanovil svoju zmluvu.

Register to read more...

Sobota, 17. novembra 2001

Korunuješ rok svojou dobrotou.

Register to read more...

Nedeľa, 18. novembra 2001

Poďme prosiť Hospodina o priazeň a hľadať Hospodina mocnosti! Pôjdem aj ja!

Register to read more...

Pondelok, 19. novembra 2001

Svojou mocou vládne večne, svojím zrakom sleduje národy.

Register to read more...

Utorok, 20. novembra 2001

Si pevnosťou chudobnému v jeho súžení, prístreším pred lejakom a clonou pred horúčavou.

Register to read more...

Streda, 21. novembra 2001

Zjav svoje dielo na svojich sluhoch a na ich synoch svoju velebu.

Register to read more...

Štvrtok, 22. novembra 2001

Hospodin kraľuje na večné veky!

Register to read more...

Piatok, 23. novembra 2001

Ajhľa, Hospodin, Pán, mi je na pomoci, kto ma odsúdi?

Register to read more...

Sobota, 24. novembra 2001

Bázeň pred Hospodinom je počiatkom poznania.

Register to read more...

Nedeľa, 25. novembra 2001

Nech ťa požehná Hospodin a nech ťa ochraňuje!

Register to read more...

Pondelok, 26. novembra 2001

Kým som nebol pokorený, blúdil som. Teraz však zachovávam tvoju reč.

Register to read more...

Utorok, 27. novembra 2001

Všetok ľud s veľkým jasotom pokrikoval chváliac Hospodina, pretože bol položený základ domu Hospodinovho.

Register to read more...

Streda, 28. novembra 2001

Niekto dáva priehrštím a ešte mu pribúda, niekto šetrí viac ako sa patrí, a má nedostatok.

Register to read more...

Štvrtok, 29. novembra 2001

Či je niečo nemožné u Hospodina?

Register to read more...

Piatok, 30. novembra 2001

Ako sa otec zmilováva nad synmi, tak sa Hospodin zmilováva nad tými, čo sa ho boja.

Register to read more...

KALENDÁR