Slovak Czech English German Polish

December

Sobota, 01. decembra 2001

Izraelci povedali Hospodinu: Zhrešili sme! Urob s nami, ako sa ti ľúbi, len dnes nás, prosíme, vytrhni.

Register to read more...

Nedeľa, 02. decembra 2001

Veľké sú skutky Hospodina, skúmajú ich všetci, čo v nich majú záľubu.

Register to read more...

Pondelok, 03. decembra 2001

Ja, Hospodin, som sa nezmenil.

Register to read more...

Utorok, 04. decembra 2001

Zhromaždi mi ľud a budem im zvestovať svoje slová, z ktorých sa naučia báť sa ma po všetky dni, čo budú žiť na zemi; i svojich synov budú učiť.

Register to read more...

Streda, 05. decembra 2001

Budem sa radovať a jasať v tebe, ospevovať budem tvoje meno, Najvyšší.

Register to read more...

Štvrtok, 06. decembra 2001

Ak Boh niečo zrúca, to nik nevystaví, ak niekoho zavrie, tomu nik neotvorí.

Register to read more...

Piatok, 07. decembra 2001

Len v Bohu sa moja duša upokojí, od neho je moja spása.

Register to read more...

Sobota, 08. decembra 2001

On bude veľký až do končín zeme.

Register to read more...

Nedeľa, 09. decembra 2001

Vskutku miluješ svoj ľud.

Register to read more...

Pondelok, 10. decembra 2001

Jeho hnev trvá chvíľku, jeho milosť však po celý život. Plač môže trvať do noci, s ránom však prichádza plesanie.

Register to read more...

Utorok, 11. decembra 2001

Oslobodím vás od všetkých vašich poškvŕn.

Register to read more...

Streda, 12. decembra 2001

Plesajte Bohu, on je naša sila!

Register to read more...

Štvrtok, 13. decembra 2001

Mňa však Božia blízkosť blaží. V Hospodinovi, Pánovi, mám útočisko, preto zvestujem všetky tvoje skutky.

Register to read more...

Piatok, 14. decembra 2001

Oznamujte to hlasom plesania a zvestujte to! Rozneste to až po koniec zeme, hovorte: Hospodin vykúpil svojho sluhu Jákoba.

Register to read more...

Sobota, 15. decembra 2001

Boh viedol ľud okľukou cez púšť pri Červenom mori.

Register to read more...

Nedeľa, 16. decembra 2001

Vodí ma na zelené pastviny, privádza ma k osviežujúcej vode. Obnovuje mi život.

Register to read more...

Pondelok, 17. decembra 2001

Hospodine, postav mi k ústam stráž a hliadku k dverám mojich pier.

Register to read more...

Utorok, 18. decembra 2001

Hospodin je môj údel, vraví moja duša, preto budem očakávať na neho.

Register to read more...

Streda, 19. decembra 2001

Hospodin odhalil svoje sväté rameno pred očami všetkých národov a všetky končiny zeme uvidia záchranu nášho Boha.

Register to read more...

Štvrtok, 20. decembra 2001

Boh predsa pozná tajnosti srdca!

Register to read more...

Piatok, 21. decembra 2001

Jób odvetil Hospodinovi: ... Ajhľa som primalý, čo ti ja môžem odpovedať? Ruku si kladiem na ústa.

Register to read more...

Sobota, 22. decembra 2001

Keď faraón videl, že prestal dážď i krupobitie a hrmenie, hrešil ďalej a zaťal sa v srdci.

Register to read more...

Nedeľa, 23. decembra 2001

Zjaví sa sláva Hospodinova a každé telo to naraz uzrie, lebo ústa Hospodinove prehovorili.

Register to read more...

Pondelok, 24. decembra 2001

Ja som Hospodin, to je moje meno. Svoju slávu inému nedám, ani svoju chválu modlám.

Register to read more...

Utorok, 25. decembra 2001

Keď si však poviem: Nebudem ho spomínať a nebudem už kázať v jeho mene, tak mi je v srdci, ako by bol žhavý oheň.

Register to read more...

Streda, 26. decembra 2001

Dobroreč Hospodinovi. ... Zachraňuje ti život zo záhuby, on ťa venčí milosťou a milosrdenstvom.

Register to read more...

Štvrtok, 27. decembra 2001

Ja, Hospodin, budem hovoriť. Čo poviem, to sa splní.

Register to read more...

Piatok, 28. decembra 2001

Spočinie na ňom Duch Hospodinov, duch múdrosti a rozumnosti, duch rady a sily, duch známosti a bázne Hospodinovej.

Register to read more...

Sobota, 29. decembra 2001

Počúvajte ma, vy zatvrdilí srdcom, ktorí ste ďaleko od spásy: Priblížil som svoju záchranu, nie je ďaleko.

Register to read more...

Nedeľa, 30. decembra 2001

Ospevujte Hospodina, lebo slávne veci učinil, nech je to známe po celej zemi.

Register to read more...

Pondelok, 31. decembra 2001

Poradím ti a budem ťa mať na očiach.

Register to read more...

KALENDÁR