Slovak Czech English German Polish

Január

Utorok, 01. januára 2002

Zachovávajte moje ustanovenia a plňte ich; ja som Hospodin, váš Posvätiteľ.

Register to read more...

Streda, 02. januára 2002

Poslušnosť je lepšia ako obeť.

Register to read more...

Štvrtok, 03. januára 2002

Dávaš mi poznať cestu života.

Register to read more...

Piatok, 04. januára 2002

Vylejem na dom Dávidov a na obyvateľov Jeruzalema ducha milosti a snažných prosieb.

Register to read more...

Sobota, 05. januára 2002

Hospodin Boh zavolal na človeka a riekol: Kde si? A on odpovedal: Počul som ťa v záhrade, bál som sa.

Register to read more...

Nedeľa, 06. januára 2002

Hospodin povzbudil ducha... všetkého ostatného ľudu a dali sa do práce na dome Hospodina mocností, svojho Boha.

Register to read more...

Pondelok, 07. januára 2002

U Boha je moc a múdrosť. Jeho je ten, čo blúdi i čo zvádza.

Register to read more...

Utorok, 08. januára 2002

K modlitbe opustených sa skloní a nepohrdne ich modlitbou.

Register to read more...

Streda, 09. januára 2002

Ty si Boh mojej spásy, na teba čakám deň čo deň.

Register to read more...

Štvrtok, 10. januára 2002

Hospodin obháji svoj ľud, nad svojimi služobníkmi sa zľutuje.

Register to read more...

Piatok, 11. januára 2002

Na púšti vytrysknú vody a potoky na stepi.

Register to read more...

Sobota, 12. januára 2002

Vylievala som si dušu pred Hospodinom.

Register to read more...

Nedeľa, 13. januára 2002

Urobím ťa svetlom národov, aby moja spása siahala až po koniec zeme.

Register to read more...

Pondelok, 14. januára 2002

Jozef povedal svojim bratom: Nevaďte sa po ceste!

Register to read more...

Utorok, 15. januára 2002

Zmilujem sa, nad kým sa zmilujem, a zľutujem sa, nad kým sa zľutujem.

Register to read more...

Streda, 16. januára 2002

Rozpomeň sa na dávne časy, uvažuj o rokoch starých pokolení, spytuj sa svojho otca, a oznámia ti, svojich starcov a povedia ti!

Register to read more...

Štvrtok, 17. januára 2002

Zdvihnite vozvýš svoje oči a viďte, kto to stvoril! Ten, ktorý vyvádza ich voje podľa počtu, všetkých oslovuje menom.

Register to read more...

Piatok, 18. januára 2002

Požehnaný Hospodin, ktorý doprial odpočinok svojmu ľudu izraelskému, ako bol zasľúbil.

Register to read more...

Sobota, 19. januára 2002

Nech sa právo valí ako vody a spravodlivosť ako stály potok!

Register to read more...

Nedeľa, 20. januára 2002

Nik nie je skalou ako náš Boh.

Register to read more...

Pondelok, 21. januára 2002

Vskutku som sa dívala na toho, ktorý ma vidí.

Register to read more...

Utorok, 22. januára 2002

Tvrdíš: Nevinná som, veď Jeho hnev sa odvrátil odo mňa. Ajhľa, podrobím ťa súdu, pretože tvrdíš: Nezhrešila som.

Register to read more...

Streda, 23. januára 2002

Všetky národy, ktoré si utvoril, prídu sa ti pokloniť, Pane, a uctiť tvoje meno.

Register to read more...

Štvrtok, 24. januára 2002

Veľmi budem ďakovať Hospodinovi svojimi ústami, medzi mnohými ho budem chváliť.

Register to read more...

Piatok, 25. januára 2002

Tí, čo ho uzrú, budú žiariť, ich tváre sa nezapýria.

Register to read more...

Sobota, 26. januára 2002

Vy sa však budete volať kňazmi Hospodinovými, vás pomenujú služobníkmi nášho Boha.

Register to read more...

Nedeľa, 27. januára 2002

Boh ich požehnal a riekol im: Ploďte a množte sa, naplňte zem a podmaňte si ju.

Register to read more...

Pondelok, 28. januára 2002

Aby sa celé toto zhromaždenie dozvedelo, že Hospodin nevyslobodzuje mečom a kopijou.

Register to read more...

Utorok, 29. januára 2002

Opovrhnutý bol a opustený ľuďmi, muž bolesti, ktorý poznal nemoci.

Register to read more...

Streda, 30. januára 2002

Zem bude plná poznania Hospodina, ako vody pokrývajú more.

Register to read more...

Štvrtok, 31. januára 2002

Počul som tvoju modlitbu, videl som tvoje slzy.

Register to read more...

KALENDÁR