Slovak Czech English German Polish

Február

Piatok, 01. februára 2002

Vzdajte česť Hospodinu, svojmu Bohu, prv než sa zotmie!

Register to read more...

Sobota, 02. februára 2002

Najete sa chleba do sýtosti a bezpečne budete bývať vo svojej krajine.

Register to read more...

Nedeľa, 03. februára 2002

ech sú tvoje oči upreté v noci i vo dne na tento dom, na toto miesto, o ktorom si povedal: Tu bude moje meno.

Register to read more...

Pondelok, 04. februára 2002

Hospodine, urovnaj svoju cestu predo mnou!

Register to read more...

Utorok, 05. februára 2002

Tvoja je, Hospodine, veľkosť, moc, dôstojnosť, sláva i velebnosť, veď tvoje je všetko na nebi i na zemi.

Register to read more...

Streda, 06. februára 2002

Či vystihneš Božiu podstatu a vystihneš dokonalosť Všemohúceho?

Register to read more...

Štvrtok, 07. februára 2002

Pohliadni z nebies a uviď zo svojho svätého a slávneho príbytku! Kde je tvoja horlivosť a moc?

Register to read more...

Piatok, 08. februára 2002

Boh je milostivý a milosrdný, zhovievavý a hojný v milosti, lebo mu je ľúto spôsobiť pohromu.

Register to read more...

Sobota, 09. februára 2002

Nespoliehajte sa na takéto klamné slová: Chrám Hospodinov je toto! Ak naozaj napravíte svoje cesty a činy…

Register to read more...

Nedeľa, 10. februára 2002

Vy ste zamýšľali proti mne zlé, ale Boh to obrátil na dobré.

Register to read more...

Pondelok, 11. februára 2002

Priveď nás opäť k sebe a my sa vrátime! Obnov naše dni, ako boli za starodávna.

Register to read more...

Utorok, 12. februára 2002

Hospodine, rozpomeň sa a nezruš svoju zmluvu s nami._x000D_ Boh nezavrhol svoj ľud, ktorý vopred poznal.

Register to read more...

Streda, 13. februára 2002

Žehná tých, čo ctia Hospodina, malých i veľkých.

Register to read more...

Štvrtok, 14. februára 2002

Hospodin, Boh, je slnkom a štítom.

Register to read more...

Piatok, 15. februára 2002

Nekrivdite si navzájom; ale bojte sa svojho Boha.

Register to read more...

Sobota, 16. februára 2002

Ani keď zostarnem a zošediviem, neopúšťaj ma, Bože, kým neoboznámim s tvojím mocným ramenom všetky budúce pokolenia.

Register to read more...

Nedeľa, 17. februára 2002

Pretože... zastúpil priestupníkov.

Register to read more...

Pondelok, 18. februára 2002

Hospodine,... buď naším ramenom ráno čo ráno, našou spásou v čase súženia.

Register to read more...

Utorok, 19. februára 2002

Bileám odpovedal: Keby mi dal Bálák dokonca svoj dom plný zlata a striebra, ani tak nemôžem prestúpiť pokyn Hospodina.

Register to read more...

Streda, 20. februára 2002

Vy, izraelské vrchy, hľa, prídem k vám, obrátim sa k vám, budete obrábané a obsiate.

Register to read more...

Štvrtok, 21. februára 2002

Takto vraví Hospodin: v príhodnom čase som ťa vyslyšal, v deň spásy som ti pomohol.

Register to read more...

Piatok, 22. februára 2002

Úprimným zasvitne svetlo v tme, veď Boh je milostivý, milosrdný a spravodlivý.

Register to read more...

Sobota, 23. februára 2002

Aký dobrý je Boh k Izraelovi, k tým, čo sú čistého srdca!

Register to read more...

Nedeľa, 24. februára 2002

Choď teda, pozri, ako sa majú tvoji bratia.

Register to read more...

Pondelok, 25. februára 2002

Zľutuje sa opäť nad nami,... a uvrhne do hlbín mora všetky naše hriechy.

Register to read more...

Utorok, 26. februára 2002

U Hospodina, nášho Boha, niet neprávosti, ani uprednostňovania osôb, ani úplatkárstva.

Register to read more...

Streda, 27. februára 2002

Biedni a chudobní hľadajú vodu, ale jej niet, ich jazyk smädom schne. Ja, Hospodin, ich vypočujem.

Register to read more...

Štvrtok, 28. februára 2002

Ty, Bože náš, predsa si nás netrestal podľa našich vín.

Register to read more...

KALENDÁR