Slovak Czech English German Polish

Apríl

Pondelok, 01. apríla 2002

Aké veľké sú jeho znamenia, aké mocné sú jeho divy! Jeho kráľovstvo je večné kráľovstvo a jeho vláda z pokolenia na pokolenie.

Register to read more...

Utorok, 02. apríla 2002

Dobre je mlčky očakávať na pomoc Hospodinovu.

Register to read more...

Streda, 03. apríla 2002

Nekradnite, neluhajte ani neklamte jeden druhého.

Register to read more...

Štvrtok, 04. apríla 2002

Jasajte, tešte sa z Hospodina, svojho Boha.

Register to read more...

Piatok, 05. apríla 2002

Dajte veľký pozor na seba a milujte Hospodina, svojho Boha.

Register to read more...

Sobota, 06. apríla 2002

Vyvýš sa, Bože, nad nebesá, tvoja sláva nech je nad celou zemou!

Register to read more...

Nedeľa, 07. apríla 2002

Dôkladne zo mňa zmy moju vinu, očisť ma od môjho hriechu!

Register to read more...

Pondelok, 08. apríla 2002

Údesnými činmi nám spravodlivo odpovieš, Bože, naša spása, nádej všetkých končín zeme i diaľav za morom.

Register to read more...

Utorok, 09. apríla 2002

So svojím Bohom preskočím aj múr.

Register to read more...

Streda, 10. apríla 2002

Ty si Boh odpúšťania, milostivý a milosrdný, dlhozhovievajúci a bohatý v milosti.

Register to read more...

Štvrtok, 11. apríla 2002

Hospodin nezavrhne svoj ľud pre svoje veľké meno.

Register to read more...

Piatok, 12. apríla 2002

Nehovor: Som primladý. Ale choď, ku komukoľvek ťa pošlem, a hlásaj všetko, čo ti rozkážem!

Register to read more...

Sobota, 13. apríla 2002

Bázeň pred Hospodinom je výchovou k múdrosti.

Register to read more...

Nedeľa, 14. apríla 2002

Ty si dobrý, Pane, ochotný odpúšťať. Oplývaš milosťou voči tým, čo k tebe volajú.

Register to read more...

Pondelok, 15. apríla 2002

Nepokúšajte Hospodina, svojho Boha.

Register to read more...

Utorok, 16. apríla 2002

Videnie sa splní svojím časom... keby sa zdržalo, čakaj naň.

Register to read more...

Streda, 17. apríla 2002

Márne zavčasu vstávate, neskoro si líhate a jedávate chlieb tvrdej námahy; on zatiaľ svojmu milému dáva spánok.

Register to read more...

Štvrtok, 18. apríla 2002

Budem ti žehnať po celý život, v tvojom mene budem dvíhať ruky.

Register to read more...

Piatok, 19. apríla 2002

Vstaň a pomôž nám, vykúp nás pre svoju milosť!

Register to read more...

Sobota, 20. apríla 2002

Tak teraz odstráňte cudzích bohov, ktorých máte uprostred seba, a nakloňte srdcia k Hospodinovi.

Register to read more...

Nedeľa, 21. apríla 2002

Srdce je klamlivé nad všetko a zradné je - kto sa v ňom vyzná? Ja, Hospodin, skúmam srdce a skúšam ľadviny, aby som každému dal podľa jeho ciest.

Register to read more...

Pondelok, 22. apríla 2002

I riekol Hospodin Jonášovi: Či si sa právom rozhneval?

Register to read more...

Utorok, 23. apríla 2002

Neboj sa, zem, jasaj a teš sa, lebo Hospodin vykonal veľkú vec.

Register to read more...

Streda, 24. apríla 2002

Ruka nášho Boha bola nad nami a ochránila nás.

Register to read more...

Štvrtok, 25. apríla 2002

Na radosť obrátim ich smútok.

Register to read more...

Piatok, 26. apríla 2002

Hospodin oznámil svoju spásu, svoju spravodlivosť zjavil pred očami národov.

Register to read more...

Sobota, 27. apríla 2002

Netresci ma, Hospodine, vo svojom hneve a vo svojom rozhorčení nekarhaj ma!

Register to read more...

Nedeľa, 28. apríla 2002

Môj Boh poslal svojho anjela a ten zavrel ústa levom, takže mi neublížili.

Register to read more...

Pondelok, 29. apríla 2002

Ja som, ktorý sľubujem spásu a mám moc zachraňovať.

Register to read more...

Utorok, 30. apríla 2002

Nech plesajú moje pery, keď ťa budem oslavovať, i moja duša, ktorú si vykúpil.

Register to read more...

KALENDÁR