Slovak Czech English German Polish

Máj

Streda, 01. mája 2002

Na pokyn Hospodinov táborili a na pokyn Hospodinov sa vydávali na cestu.

Register to read more...

Štvrtok, 02. mája 2002

On bude pokojom.

Register to read more...

Piatok, 03. mája 2002

Skrúšený duch, to je obeť Bohu; skrúšeným a zdrveným srdcom nepohŕdaš, Bože.

Register to read more...

Sobota, 04. mája 2002

Vy ste moji svedkovia - znie výrok Hospodinov.

Register to read more...

Nedeľa, 05. mája 2002

Jozef potešoval svojich bratov a vľúdne hovoril s nimi.

Register to read more...

Pondelok, 06. mája 2002

Hospodin, váš Boh, je Bohom bohov, Pánom pánov, Bohom veľkým, mocným a hrozným, ktorý nikoho neuprednostňuje a neprijíma úplatky.

Register to read more...

Utorok, 07. mája 2002

Očakávanie spravodlivých prináša radosť.

Register to read more...

Streda, 08. mája 2002

Naamán povedal:... tvoj služobník už nebude obetovať... iným bohom, len Hospodinovi.

Register to read more...

Štvrtok, 09. mája 2002

Vo dne mi Hospodin preukazuje milosť, v noci je mi pieseň modlitbou k Bohu môjho života.

Register to read more...

Piatok, 10. mája 2002

Hospodin urobil pre nás veľké veci, radovali sme sa.

Register to read more...

Sobota, 11. mája 2002

Jasajte, nebesá; zaplesaj, zem! Dajte sa do jasotu, vrchy, lebo Hospodin potešil svoj ľud a zmiloval sa nad svojimi biednymi.

Register to read more...

Nedeľa, 12. mája 2002

Ajhľa, na moje dobro bola moja veľká horkosť. Ty si zachoval môj život pred skazonosnou jamou, lebo si zahodil za seba všetky moje hriechy.

Register to read more...

Pondelok, 13. mája 2002

V tvojom chráme, Bože, rozjímame o tvojej milosti.

Register to read more...

Utorok, 14. mája 2002

Hospodin upevňuje kroky človeka. Ak spadne, nezostane ležať, lebo mu Hospodin podoprie ruku.

Register to read more...

Streda, 15. mája 2002

Potrescem mužov, ktorí bezstarostne sedia a v srdciach si hovoria: Hospodin neurobí ani dobré, ani zlé.

Register to read more...

Štvrtok, 16. mája 2002

Pomôž nám, Bože, naša spása, pre slávu svojho mena! Vysloboď nás a odpusť nám hriechy pre svoje meno!

Register to read more...

Piatok, 17. mája 2002

Keď som bol v bezpečí, povedal som si: Nikdy nezakolíšem. Zmocnil sa ma strach, keď si skryl svoju tvár.

Register to read more...

Sobota, 18. mája 2002

Rozpomeň sa na svoj ľud, ktorý si si dávno získal, na svoj dedičný kmeň, ktorý si vykúpil.

Register to read more...

Nedeľa, 19. mája 2002

Hospodin ťa ustavične povedie, ukojí tvoju túžbu aj vo vyprahlom kraji.

Register to read more...

Pondelok, 20. mája 2002

Môj dom sa bude volať domom modlitby pre všetky národy.

Register to read more...

Utorok, 21. mája 2002

Pamätaj, Hospodine, na svoje zľutovanie a milosť, ktoré trvajú od vekov.

Register to read more...

Streda, 22. mája 2002

Nehnevaj sa priveľmi, Hospodine, nepripomínaj večne neprávosť. Ber ohľad na to, že sme tvojím ľudom.

Register to read more...

Štvrtok, 23. mája 2002

Mícha však povedal: Akože žije Hospodin, budem vravieť len to, čo mi povie môj Boh.

Register to read more...

Piatok, 24. mája 2002

Potom povedal Rúben svojim bratom: Neprelievajte krv!

Register to read more...

Sobota, 25. mája 2002

Vynášajte spravodlivý rozsudok a dokazujte lásku a milosrdenstvo jeden druhému.

Register to read more...

Nedeľa, 26. mája 2002

Pobudni v tejto krajine ako cudzinec; budem s tebou a požehnám ťa.

Register to read more...

Pondelok, 27. mája 2002

Čítali z knihy Božieho zákona stať za staťou, vysvetľujúc zmysel; tak pochopili, čo sa čítalo.

Register to read more...

Utorok, 28. mája 2002

Ja však chcem hľadieť na Hospodina, čakať budem na Boha svojej spásy. Môj Boh ma vyslyší.

Register to read more...

Streda, 29. mája 2002

Ak ma budete teraz skutočne poslúchať a zachovávať moju zmluvu, budete mi vlastníctvom medzi všetkými národmi, lebo celá zem je moja.

Register to read more...

Štvrtok, 30. mája 2002

Hospodin je milostivý a ľútostivý, zhovievavý a bohatý v milosti.

Register to read more...

Piatok, 31. mája 2002

Mojžiš vystrel ruku nad more a Hospodin zaháňal more silným východným vetrom.

Register to read more...

KALENDÁR