Slovak Czech English German Polish

Október

Utorok, 01. októbra 2002

Človek narodený zo ženy žije krátko, ale je plný vzrušenia.

Register to read more...

Streda, 02. októbra 2002

Vaše hriechy vás pripravili o blaho.

Register to read more...

Štvrtok, 03. októbra 2002

Dávid rozkázal svojmu synovi Šalamúnovi: Buď silný, buď mužom! Zachovávaj povinnosti voči svojmu Bohu!

Register to read more...

Piatok, 04. októbra 2002

Takto vraví Hospodin: Ak sa obrátiš, navrátim ťa.

Register to read more...

Sobota, 05. októbra 2002

Hospodin určuje slnko za svetlo vo dne, mesiac a hviezdy kladie za svetlo noci, búri more tak, že hučia jeho vlny.

Register to read more...

Nedeľa, 06. októbra 2002

Zver svoju cestu Hospodinovi, dôveruj mu a on sa o všetko postará.

Register to read more...

Pondelok, 07. októbra 2002

Uzavriem s nimi zmluvu o pokoji.

Register to read more...

Utorok, 08. októbra 2002

Či azda mám záľubu v smrti bezbožného - znie výrok Hospodina Pána - a nie v tom, aby sa odvrátil od svojej cesty a ostal nažive?

Register to read more...

Streda, 09. októbra 2002

Mnohé zlo musí vytrpieť spravodlivý, Hospodin ho však z každého vyslobodí.

Register to read more...

Štvrtok, 10. októbra 2002

Vtedy dám národom iné pery, čisté, aby všetci vzývali meno Hospodinovo, aby mu svorne slúžili.

Register to read more...

Piatok, 11. októbra 2002

On je živý Boh a ostáva naveky. Jeho kráľovstvo nezahynie.

Register to read more...

Sobota, 12. októbra 2002

Hospodinove sú stĺpy zeme a na ne položil svet.

Register to read more...

Nedeľa, 13. októbra 2002

Dal si mi väčšiu radosť do srdca, ako keď oni majú mnoho obilia a muštu.

Register to read more...

Pondelok, 14. októbra 2002

Jeremiáš hovorí: Pre rany môjho ľudu zronený som, smútim. Či tam nieto lekára?

Register to read more...

Utorok, 15. októbra 2002

On je štítom každému, kto sa k nemu utieka.

Register to read more...

Streda, 16. októbra 2002

Nebojte sa! Stojte pevne a uvidíte záchranu Hospodinovu, ktorú vám dnes spôsobí.

Register to read more...

Štvrtok, 17. októbra 2002

Čo sme počuli, to sme aj videli v meste Hospodina vojov, v meste nášho Boha: Boh ho upevnil na veky.

Register to read more...

Piatok, 18. októbra 2002

To slovo je veľmi blízko teba: je v tvojich ústach a v tvojom srdci, aby si ho plnil.

Register to read more...

Sobota, 19. októbra 2002

Boh nie je človekom, aby klamal.

Register to read more...

Nedeľa, 20. októbra 2002

Moja ruka založila zem, moja pravica rozvinula nebesá; zavolal som na ne, ihneď sa postavili.

Register to read more...

Pondelok, 21. októbra 2002

Ľud, ktorý chodí vo tme, uzrie veľké svetlo; nad tými, ktorí bývajú v temnej krajine, zažiari svetlo.

Register to read more...

Utorok, 22. októbra 2002

Ak sa vám nepáči slúžiť Hospodinu, vyvoľte si dnes, komu chcete slúžiť. Ja však a môj dom budeme slúžiť Hospodinu.

Register to read more...

Streda, 23. októbra 2002

Moje ústa sú plné chvály o tebe, dennodenne ťa oslavujú.

Register to read more...

Štvrtok, 24. októbra 2002

Takto vraví Hospodin: Radovať sa budem z nich, keď im budem dobre činiť.

Register to read more...

Piatok, 25. októbra 2002

Nepokladaj sa za múdreho, boj sa Hospodina a vyhýbaj sa zlu.

Register to read more...

Sobota, 26. októbra 2002

Hospodin na nás pamätá, žehná nás.

Register to read more...

Nedeľa, 27. októbra 2002

Mládenci ustávajú a umdlievajú, junáci sa potkýnajú a klesajú. Ale tí, čo očakávajú na Hospodina, dostávajú novú silu, vznášajú sa na krídlach ako orly, bežia, a neumdlievajú, chodia, a neustávajú.

Register to read more...

Pondelok, 28. októbra 2002

Máš útočisko v Hospodinovi, u Najvyššieho príbytok svoj.

Register to read more...

Utorok, 29. októbra 2002

Tam jedzte pred Hospodinom, svojím Bohom; a vy i vaši domáci radujte sa zo všetkého, k čomu priložíte ruku, čím vás požehná Hospodin, váš Boh.

Register to read more...

Streda, 30. októbra 2002

Hospodin je dobrotivý voči všetkým, zľutováva sa nad celým stvorenstvom.

Register to read more...

Štvrtok, 31. októbra 2002

Obráť sa ku mne a zmiluj sa nado mnou, obdaruj svojho služobníka silou.

Register to read more...

KALENDÁR