Slovak Czech English German Polish

November

Piatok, 01. novembra 2002

Kde je mnoho snov, tam je aj mnoho daromných slov. Ale ty sa boj Boha!

Register to read more...

Sobota, 02. novembra 2002

Prebývam na výšinách a vo svätosti aj pri tom, kto je skrúšený a pokorný duchom, aby som oživil ducha pokorných a oživil ducha skrúšených.

Register to read more...

Nedeľa, 03. novembra 2002

Veď ty si nás, Bože, skúšal, prečistil, ako sa čistí striebro.

Register to read more...

Pondelok, 04. novembra 2002

Hospodinove skutky lásky neprestávajú.

Register to read more...

Utorok, 05. novembra 2002

Hospodin, Pán, otvoril mi ucho, a ja som sa neprotivil, neodvrátil som sa.

Register to read more...

Streda, 06. novembra 2002

Pre svoje meno zdržujem svoj hnev, pre svoju slávu ho krotím v tvoj prospech, aby som ťa nevyhubil.

Register to read more...

Štvrtok, 07. novembra 2002

Boh, Boh Hospodin, hovorí a oslovuje zem od východu slnka až po jeho západ.

Register to read more...

Piatok, 08. novembra 2002

Hospodin riekol Jeremiášovi: Ajhľa, dal som ti do úst svoje slová.

Register to read more...

Sobota, 09. novembra 2002

Ty si moja ochrana a záštita, na tvoje slovo čakám.

Register to read more...

Nedeľa, 10. novembra 2002

Nebudem sa báť zlého, hoc by som šiel temným údolím. Veď ty si so mnou, tvoj prút a tvoja palica sú mi útechou.

Register to read more...

Pondelok, 11. novembra 2002

Zasnúbim si ťa vernosťou, a ty budeš znať Hospodina.

Register to read more...

Utorok, 12. novembra 2002

Vrúcne ťa milujem, Hospodine, moja sila!

Register to read more...

Streda, 13. novembra 2002

Viďte teraz že ja, len ja som, a niet Boha okrem mňa!

Register to read more...

Štvrtok, 14. novembra 2002

Chudobnému stojí po pravici, aby ho zachránil pred tými, čo ho súdia.

Register to read more...

Piatok, 15. novembra 2002

Pamätaj na celú cestu, ktorou ťa po púšti viedol za týchto štyridsať rokov Hospodin, tvoj Boh, aby ťa pokoril, vyskúšal a aby poznal, čo je v tvojom srdci.

Register to read more...

Sobota, 16. novembra 2002

Milosťou si viedol ľud, ktorý si vykúpil.

Register to read more...

Nedeľa, 17. novembra 2002

Keď som s tebou, v ničom na zemi nemám záľubu.

Register to read more...

Pondelok, 18. novembra 2002

Hospodin, tvoj Boh, pozná tvoje putovanie po tejto veľkej púšti.

Register to read more...

Utorok, 19. novembra 2002

Poznám úmysly, ktoré mám s vami - znie výrok Hospodinov - úmysly smerujúce k blahu a nie k nešťastiu: dať vám budúcnosť a nádej.

Register to read more...

Streda, 20. novembra 2002

Bóaz povedal žencom: Hospodin s vami! Odpovedali mu: Požehnaj ťa Hospodin!

Register to read more...

Štvrtok, 21. novembra 2002

Pre svoje meno, Hospodine, odpusť mi vinu, lebo je veľká.

Register to read more...

Piatok, 22. novembra 2002

Nech je vzdialené od nás, že by sme sa búrili proti Hospodinu a že by sme sa dnes odvrátili od Hospodina.

Register to read more...

Sobota, 23. novembra 2002

V Boha, ktorého slovo chválim, v toho Boha dúfam.

Register to read more...

Nedeľa, 24. novembra 2002

Vydal som im svoje ustanovenia a oboznámil som ich so svojimi nariadeniami, ktorých plnením človek má žiť.

Register to read more...

Pondelok, 25. novembra 2002

Zlož svoje starosti na Hospodina, on sa o teba postará.

Register to read more...

Utorok, 26. novembra 2002

Napravte svoje cesty a činy, a dovolím vám bývať na tomto mieste.

Register to read more...

Streda, 27. novembra 2002

Hospodine, Pane, začal si ukazovať svojmu služobníkovi svoju veľkosť i svoju pomocnú ruku.

Register to read more...

Štvrtok, 28. novembra 2002

Nech ťa chvália, Hospodine, všetky tvoje skutky, nech ti dobrorečia tvoji zbožní.

Register to read more...

Piatok, 29. novembra 2002

Aké je tvoje meno, Bože, taká ti patrí chvála, až po končiny zeme.

Register to read more...

Sobota, 30. novembra 2002

Život mám stále ohrozený, no na tvoj zákon nezabúdam.

Register to read more...

KALENDÁR