Slovak Czech English German Polish

Máj

Štvrtok, 01. mája 2003

Vypočúvaš túžbu pokorných, Hospodine, posilňuješ ich srdce.

Register to read more...

Piatok, 02. mája 2003

V súžení si ma vzýval a vyslobodil som ťa.

Register to read more...

Sobota, 03. mája 2003

Iste ti bude milostivý na hlas tvojho volania. Keď ho počuje, vyslyší ťa.

Register to read more...

Nedeľa, 04. mája 2003

Otváraj svoje ústa za nemého, za právo všetkých slabých.

Register to read more...

Pondelok, 05. mája 2003

Doľahli na mňa moje viny, nemôžem pre ne ani vzhliadnuť. Hospodine, ponáhľaj sa mi na pomoc!

Register to read more...

Utorok, 06. mája 2003

Kiež môj jazyk ospevuje tvoju reč, lebo všetky tvoje príkazy sú spravodlivé.

Register to read more...

Streda, 07. mája 2003

Uzavriem s vami večnú zmluvu.

Register to read more...

Štvrtok, 08. mája 2003

V zhromaždeniach budem chváliť Hospodina.

Register to read more...

Piatok, 09. mája 2003

Nebuď mi postrachom; Ty si mi útočiskom v deň pohromy.

Register to read more...

Sobota, 10. mája 2003

Ajhľa, Hospodin dáva hlásať až do končín zeme: Povedzte dcére Sion: Ajhľa, prichádza tvoje spasenie.

Register to read more...

Nedeľa, 11. mája 2003

Hospodinove zámery sú večné.

Register to read more...

Pondelok, 12. mája 2003

Poskytol mi priestor, vytrhol ma, lebo si ma obľúbil.

Register to read more...

Utorok, 13. mája 2003

Hospodine, ty si ma preskúmal a poznáš ma. Ty vieš o mne, či si sadám, či vstávam, aj môj zámer vopred poznáš.

Register to read more...

Streda, 14. mája 2003

Nech sa naše srdcia naklonia k Nemu, aby sme chodili po všetkých Jeho cestách.

Register to read more...

Štvrtok, 15. mája 2003

Prv ako budú volať, ja sa im ozvem, ešte budú hovoriť, už ich vypočujem.

Register to read more...

Piatok, 16. mája 2003

Dobroreč Hospodinovi, moja duša, celé moje vnútro jeho svätému menu!

Register to read more...

Sobota, 17. mája 2003

Nechcete chodiť radšej v bázni pred naším Bohom, ako byť potupovaní našimi pohanskými nepriateľmi?

Register to read more...

Nedeľa, 18. mája 2003

Zver svoju cestu Hospodinovi, dôveruj mu a on sa o všetko postará.

Register to read more...

Pondelok, 19. mája 2003

Pýtajte sa na odveké chodníky; kde je cesta k dobru, choďte po nej, a nájdete odpočinok pre svoju dušu.

Register to read more...

Utorok, 20. mája 2003

Blízko je Ten, čo mi priznáva právo; kto sa odváži prieť sa so mnou?

Register to read more...

Streda, 21. mája 2003

Pamätaj na Hospodina, svojho Boha, lebo on ti dáva silu.

Register to read more...

Štvrtok, 22. mája 2003

Bázeň pred Hospodinom je jeho (Siona) pokladom.

Register to read more...

Piatok, 23. mája 2003

Nech niet medzi vami koreňa, plodiaceho jed a horkosť!

Register to read more...

Sobota, 24. mája 2003

Beda mi, som stratený lebo som mužom nečistých perí a bývam uprostred ľudu nečistých perí.

Register to read more...

Nedeľa, 25. mája 2003

Hospodin trestá toho, koho miluje, ako otec syna, ktorému chce dobre.

Register to read more...

Pondelok, 26. mája 2003

Výrok Hospodina, Pána: K jeho zhromaždeným zhromaždím mu ešte ďalších.

Register to read more...

Utorok, 27. mája 2003

Ty si v práve, Hospodine, keď sa ti sťažujem, a predsa chcem hovoriť s Tebou o práve.

Register to read more...

Streda, 28. mája 2003

Obkľučuješ ma zo všetkých strán, svoju ruku kladieš na mňa.

Register to read more...

Štvrtok, 29. mája 2003

Útrapy môjho srdca sa rozmnožili. Vyveď ma z mojich úzkostí!

Register to read more...

Piatok, 30. mája 2003

Ak sa celým srdcom obrátite k Hospodinovi a ak odstránite cudzích bohov zo svojho prostredia.

Register to read more...

Sobota, 31. mája 2003

Hlbiny zeme vo svojej ruke má Boh, končiare vrchov jemu náležia.

Register to read more...

KALENDÁR