Slovak Czech English German Polish

Jún

Nedeľa, 01. júna 2003

Hospodin požehnáva svoj ľud pokojom.

Register to read more...

Pondelok, 02. júna 2003

V prekypení svojho hnevu som skryl svoju tvár na chvíľu pred tebou, no večnou milosťou sa zľutujem nad tebou.

Register to read more...

Utorok, 03. júna 2003

Tebe, Pane, patrí spravodlivosť, ale hanba v tvári patrí dnes nám.

Register to read more...

Streda, 04. júna 2003

Boh vykúpil moju dušu od cesty do jamy a môj život môže vidieť svetlo.

Register to read more...

Štvrtok, 05. júna 2003

Vtedy riekol Hospodin: Odpustil som podľa tvojich slov!

Register to read more...

Piatok, 06. júna 2003

Ustanovil si človeka za vládcu nad dielom svojich rúk, všetko si mu položil pod nohy.

Register to read more...

Sobota, 07. júna 2003

Tvoje uši začujú slovo za tebou: Toto je cesta, choďte po nej, keby ste chceli ísť napravo alebo naľavo!

Register to read more...

Nedeľa, 08. júna 2003

Mnoho rečí nie je bez viny, kto si však ovláda svoje pery, koná rozumne.

Register to read more...

Pondelok, 09. júna 2003

Miluj cudzinca ako seba samého.

Register to read more...

Utorok, 10. júna 2003

Hospodine, chválim ťa, lebo si ma zachránil.

Register to read more...

Streda, 11. júna 2003

Predsa sa ma len budeš báť, prijmeš napomenutie.

Register to read more...

Štvrtok, 12. júna 2003

Keď Tvoje súdy dopadnú na zem, obyvatelia sveta učia sa spravodlivosti.

Register to read more...

Piatok, 13. júna 2003

Ja som Hospodin, tvoj Boh, ktorý ťa drží za pravicu a vraví ti: Neboj sa, ja ti pomôžem!

Register to read more...

Sobota, 14. júna 2003

Chvejte sa a nehrešte.

Register to read more...

Nedeľa, 15. júna 2003

Obráť sa teda pomocou svojho Boha, zachovávaj lásku a právo, a očakávaj stále na svojho Boha!

Register to read more...

Pondelok, 16. júna 2003

Tí, ktorí milujú Hospodina, sú ako slnko vychádzajúce vo svojej sile.

Register to read more...

Utorok, 17. júna 2003

Poznáš, že ja som Hospodin, v ktorom sa nesklamú tí, čo dúfajú v Neho.

Register to read more...

Streda, 18. júna 2003

Úplatok neprijímaj, lebo úplatok oslepuje i toho, kto dobre vidí a prevracia reči spravodlivých.

Register to read more...

Štvrtok, 19. júna 2003

Syn môj, daj mi svoje srdce, a nech si tvoje oči obľúbia moje cesty!

Register to read more...

Piatok, 20. júna 2003

Môj Duch ostáva medzi vami, nebojte sa!

Register to read more...

Sobota, 21. júna 2003

Vy sami ste videli, ako som vás niesol na orlích krídlach a ako som vás priviedol k sebe.

Register to read more...

Nedeľa, 22. júna 2003

Dedičstvo od Hospodina sú synovia.

Register to read more...

Pondelok, 23. júna 2003

Budeš ozdobnou korunou v ruke Hospodinovej a kráľovským diadémom na dlani svojho Boha.

Register to read more...

Utorok, 24. júna 2003

Hospodinov anjel táborí vôkol bohabojných a vyslobodí ich.

Register to read more...

Streda, 25. júna 2003

Hospodin sám kráča pred tebou. On bude s tebou, nenechá a neopustí ťa. Neboj sa a nemaj strach!

Register to read more...

Štvrtok, 26. júna 2003

Hospodin je s tebou, nemal si v ničom nedostatku.

Register to read more...

Piatok, 27. júna 2003

Hospodinom sa budem chváliť, pokorní to počujú a zaradujú sa.

Register to read more...

Sobota, 28. júna 2003

Všetci, ktorí Ťa opúšťajú, vyjdú na hanbu,... lebo opustili Hospodina, žriedlo živej vody.

Register to read more...

Nedeľa, 29. júna 2003

Ľud, ktorý som si utvoril, zvestovať bude moju chválu.

Register to read more...

Pondelok, 30. júna 2003

Svojim bratom chcem zvestovať tvoje meno.

Register to read more...

KALENDÁR