Slovak Czech English German Polish

Júl

Utorok, 01. júla 2003

Na čo by som mal čakať, Pane? Moja nádej sa upiera k tebe.

Register to read more...

Streda, 02. júla 2003

Hospodin bude chrániť tvoj odchod i príchod odteraz až naveky.

Register to read more...

Štvrtok, 03. júla 2003

Takto vraví Hospodin Pán: Obráťte sa a odvráťte sa od svojich modiel.

Register to read more...

Piatok, 04. júla 2003

Smiem jasať a radovať sa z tvojej milosti. Zhliadol si na moju biedu, vedel si o mne.

Register to read more...

Sobota, 05. júla 2003

Roztrhnite si srdcia a nie šaty, vráťte sa k Hospodinu, svojmu Bohu.

Register to read more...

Nedeľa, 06. júla 2003

Navráť sa, Hospodine! Dokedy? Preukáž milosť svojim sluhom!

Register to read more...

Pondelok, 07. júla 2003

Urob, čo sa ti naskytne, lebo Boh je s tebou.

Register to read more...

Utorok, 08. júla 2003

Tak teda, Bože náš, ďakujeme Ti a chválime Tvoje slávne meno.

Register to read more...

Streda, 09. júla 2003

Hospodin mocností rozhodol: kto to zruší? Jeho ruka je vystretá; kto ju odvráti?

Register to read more...

Štvrtok, 10. júla 2003

S Bohom budeme udatní.

Register to read more...

Piatok, 11. júla 2003

Keď pôjdeš cez vodu, budem s tebou, a keď cez rieky, nezaplavia ťa; keď budeš kráčať cez oheň, nezhoríš, ani plameň ťa nespáli.

Register to read more...

Sobota, 12. júla 2003

Prečo sa ktorýkoľvek živý človek ponosuje na trest za hriechy?

Register to read more...

Nedeľa, 13. júla 2003

Ako nebesá prevyšujú zem, tak moje cesty prevyšujú vaše cesty a moje myšlienky vaše myšlienky.

Register to read more...

Pondelok, 14. júla 2003

Nedaj, aby sa moje srdce priklonilo k zlému.

Register to read more...

Utorok, 15. júla 2003

Obrátim sa k vám, urobím vás plodnými, rozmnožím vás a uplatním svoju zmluvu s vami.

Register to read more...

Streda, 16. júla 2003

Veľký je Hospodin, hoden všetkej chvály, jeho veľkosť sa nedá vystihnúť.

Register to read more...

Štvrtok, 17. júla 2003

Snažne zachovávajte prikázanie, aby ste milovali Hospodina, svojho Boha a chodili po jeho cestách.

Register to read more...

Piatok, 18. júla 2003

Budem chodiť voľne, lebo dbám na tvoje rozkazy.

Register to read more...

Sobota, 19. júla 2003

Ten, ktorý rozptýlil Izrael, zhromaždí ho, bude ho strážiť ako pastier svoje stádo.

Register to read more...

Nedeľa, 20. júla 2003

Prevraciate veci! Či možno hrnčiara hodnotiť ako hlinu, aby dielo povedalo o svojom tvorcovi: Neurobil ma? Či výtvor povie o svojom formovateľovi: Nič nechápe?

Register to read more...

Pondelok, 21. júla 2003

Preto mu dám podiel s veľkými a s mocnými sa bude deliť o korisť, pretože obetoval svoj život na smrť.

Register to read more...

Utorok, 22. júla 2003

Povstaň a zaskvej sa, pretože prichádza tvoje svetlo a sláva Hospodinova vzchádza nad tebou.

Register to read more...

Streda, 23. júla 2003

To všetko čaká na teba, že im dáš načas potravu. Otváraš ruku, sýtia sa dobrotami.

Register to read more...

Štvrtok, 24. júla 2003

Koho si sa strachovala a bála, keď si klamala? Na mňa si sa nerozpomenula?

Register to read more...

Piatok, 25. júla 2003

Keď sa Hospodinovi ľúbia cesty človeka, on naladí k pokoju voči nemu aj jeho nepriateľa.

Register to read more...

Sobota, 26. júla 2003

Myseľ človeka si premyslí cestu, ale Hospodin riadi jeho krok.

Register to read more...

Nedeľa, 27. júla 2003

Blahoslavený ľud, ktorého Bohom je Hospodin!

Register to read more...

Pondelok, 28. júla 2003

Vytiahol ma z jamy hrôzy, z bahna a blata. Nohy mi postavil na skalu a spevňuje moje kroky.

Register to read more...

Utorok, 29. júla 2003

Šesť dní budeš pracovať a na siedmy deň budeš odpočívať.

Register to read more...

Streda, 30. júla 2003

V Hospodinovi sa raduje naše srdce, lebo dúfame v jeho sväté meno.

Register to read more...

Štvrtok, 31. júla 2003

Prečo sa hádaš s Bohom, tvrdiac, že na žiadne slová človeka neodpovedá? Však Boh hovorí jedným spôsobom i druhým, hoci si toho nevšímajú.

Register to read more...

KALENDÁR