Slovak Czech English German Polish

September

Pondelok, 01. septembra 2003

Moja duša jasá v mojom Bohu, lebo ma odial rúchom spásy, zahalil ma plášťom spravodlivosti.

Register to read more...

Utorok, 02. septembra 2003

Čo sme počuli a poznáme, o čom nám otcovia rozprávali, nezatajíme ich deťom.

Register to read more...

Streda, 03. septembra 2003

V utíšení a dôvere bude vaša sila.

Register to read more...

Štvrtok, 04. septembra 2003

Viem, že Hospodin rozrieši spor biedneho, chudobným dopomôže k právu.

Register to read more...

Piatok, 05. septembra 2003

Kiež by si pretrhol nebesá a zostúpil!

Register to read more...

Sobota, 06. septembra 2003

Nebojte sa, nech spevnejú vaše ruky!

Register to read more...

Nedeľa, 07. septembra 2003

Hospodine, vypočuj moju modlitbu! Venuj pozornosť môjmu volaniu o pomoc! Nemlč, keď slzy prelievam!

Register to read more...

Pondelok, 08. septembra 2003

Predložil som ti život i smrť, požehnanie i kliatbu. Vyvoľ si teda život.

Register to read more...

Utorok, 09. septembra 2003

V pote tvári budeš jesť chlieb, kým sa nevrátiš do zeme, lebo z nej si vzatý, pretože si prach a do prachu sa vrátiš.

Register to read more...

Streda, 10. septembra 2003

Hospodine vojov, blahoslavený človek, čo dúfa v teba.

Register to read more...

Štvrtok, 11. septembra 2003

Lebo uvidia, čo im nebolo zvestované.

Register to read more...

Piatok, 12. septembra 2003

Preto ti prikazujem: Ochotne otváraj svoju ruku svojmu bratovi, biednemu i chudobnému v krajine!

Register to read more...

Sobota, 13. septembra 2003

Človek hľadí na to, čo je pred očami, Hospodin však hľadí na srdce.

Register to read more...

Nedeľa, 14. septembra 2003

Bázeň pred Hospodinom znamená nenávidieť zlo.

Register to read more...

Pondelok, 15. septembra 2003

Ty si moja nádej, Pane, Hospodine, tebe dôverujem od mladosti.

Register to read more...

Utorok, 16. septembra 2003

Hospodine, Pane, k tebe hľadia moje oči, v teba dúfam, nezbav ma života.

Register to read more...

Streda, 17. septembra 2003

Bože, nie som hoden všetkej milosti a všetkej vernosti, ktorú si preukázal svojmu sluhovi.

Register to read more...

Štvrtok, 18. septembra 2003

Beda tomu, kto sa háda so svojím Tvorcom, hoci je črepom medzi hlinenými črepmi! Či povie hlina hrnčiarovi: Čo robíš?

Register to read more...

Piatok, 19. septembra 2003

Ty sa však nevzďaľuj, Hospodine, Sila moja, ponáhľaj sa mi na pomoc!

Register to read more...

Sobota, 20. septembra 2003

Vložím do vás svojho ducha, ožijete a zložím vás na vašu pôdu; potom poznáte, že ja som Hospodin.

Register to read more...

Nedeľa, 21. septembra 2003

Neutláčajte vdovy ani siroty, cudzincov ani chudobných.

Register to read more...

Pondelok, 22. septembra 2003

Chudobný nezostane navždy zabudnutý, ani nádej utrápených nikdy nezhynie.

Register to read more...

Utorok, 23. septembra 2003

Neboj sa, lebo nevyjdeš na hanbu.

Register to read more...

Streda, 24. septembra 2003

Hospodine, zmiluj sa nado mnou, lebo som v tiesni!

Register to read more...

Štvrtok, 25. septembra 2003

Duch Hospodina, Pána, spočíva na mne, pretože Hospodin ma pomazal.

Register to read more...

Piatok, 26. septembra 2003

Peruťou svojou ťa prikryje, útočisko nájdeš pod jeho krídlami.

Register to read more...

Sobota, 27. septembra 2003

Blahoslavení tí, čo bývajú v tvojom dome a ustavične ťa chvália.

Register to read more...

Nedeľa, 28. septembra 2003

Ako natrvalo budú predo mnou stáť nové nebo a nová zem, ktoré utvorím - znie výrok Hospodinov - tak bude mať stálosť vaše potomstvo a vaše meno.

Register to read more...

Pondelok, 29. septembra 2003

Oslavujte so mnou Hospodina, spoločne vyvyšujme jeho meno!

Register to read more...

Utorok, 30. septembra 2003

Dobre je ospevovať nášho Boha, lebo je to príjemné a sluší sa ho chváliť.

Register to read more...

KALENDÁR