Slovak Czech English German Polish

Október

Streda, 01. októbra 2003

Hospodin riekol: Nebudem už pre človeka preklínať zem, lebo jeho zmýšľanie je zlé od jeho mladosti.

Register to read more...

Štvrtok, 02. októbra 2003

Obnov nás, Hospodine, Bože vojov, rozjasni svoju tvár a budeme zachránení!

Register to read more...

Piatok, 03. októbra 2003

Dobroreč Hospodinovi, moja duša, nezabúdaj na žiadne z jeho dobrodení!

Register to read more...

Sobota, 04. októbra 2003

Ukáž mi svoju slávu!

Register to read more...

Nedeľa, 05. októbra 2003

Smädných napojil a hladných nasýtil dobrotami.

Register to read more...

Pondelok, 06. októbra 2003

Spas ľud svoj! Požehnaj svoje dedičstvo! Buď mu pastierom naveky!

Register to read more...

Utorok, 07. októbra 2003

Či nás znova neobživíš, aby sa tvoj ľud mohol z teba radovať?

Register to read more...

Streda, 08. októbra 2003

Neumriem, budem žiť a vyrozprávam skutky Hospodinove.

Register to read more...

Štvrtok, 09. októbra 2003

Gideon im odpovedal: Nebudem nad vami panovať, Hospodin bude panovať nad vami.

Register to read more...

Piatok, 10. októbra 2003

Stále si predstavujem Hospodina.

Register to read more...

Sobota, 11. októbra 2003

Prisahal som ti lásku a uzavrel som s tebou zmluvu - znie výrok Hospodina Pána - a tak si sa stala mojou.

Register to read more...

Nedeľa, 12. októbra 2003

Potom poznajú, že ja, Hospodin, ich Boh, som s nimi, a že oni, dom Izraela, sú mojím ľudom - znie výrok Hospodina, Pána.

Register to read more...

Pondelok, 13. októbra 2003

Zotriem tvoje priestupky sťa oblak a tvoje hriechy ako mračno. Navráť sa ku mne, lebo som ťa vykúpil!

Register to read more...

Utorok, 14. októbra 2003

Útočišťom je ti Boh odveký.

Register to read more...

Streda, 15. októbra 2003

V ten deň pohania vyhľadávať budú koreň Izajov, ktorý stojí ako koruhva národov, a slávny bude jeho príbytok.

Register to read more...

Štvrtok, 16. októbra 2003

Znova ma oživíš a vyvedieš z hlbín zeme. Zveľadíš moju dôstojnosť a znova ma potešíš.

Register to read more...

Piatok, 17. októbra 2003

Pozemšťania sú ako dych, ľudia sú len klam. Na váhach sú všetci ľahší, než je dych.

Register to read more...

Sobota, 18. októbra 2003

Rád plním tvoju vôľu, môj Bože, rád ju konám, tvoj zákon vo svojom vnútri nosím.

Register to read more...

Nedeľa, 19. októbra 2003

Hospodin, kráľ Izraela, je uprostred teba, nebudeš sa už báť zlého.

Register to read more...

Pondelok, 20. októbra 2003

Hospodin je zhovievavý a veľký v moci, ale nenecháva nikoho bez trestu.

Register to read more...

Utorok, 21. októbra 2003

Ja som svojou veľkou mocou a svojím vystretým ramenom učinil zem, ľudí i zvieratá, ktoré sú na povrchu zeme a dám ju tomu, komu uznám za dobré.

Register to read more...

Streda, 22. októbra 2003

Ľud celým srdcom ochotne obetoval Hospodinu.

Register to read more...

Štvrtok, 23. októbra 2003

Beda bláznivým prorokom, ktorí idú za vlastným duchom bez toho, že by niečo videli.

Register to read more...

Piatok, 24. októbra 2003

Nech žije Hospodin! Kiež je požehnaná moja Skala!

Register to read more...

Sobota, 25. októbra 2003

Taviaci téglik je na striebro a pec na zlato, srdcia však skúša Hospodin.

Register to read more...

Nedeľa, 26. októbra 2003

Som druhom všetkých, čo sa ťa boja a plnia tvoje rozkazy.

Register to read more...

Pondelok, 27. októbra 2003

Ja som biedny a úbohý, ale Pán na mňa myslí.

Register to read more...

Utorok, 28. októbra 2003

Lepšie je utiekať sa k Hospodinovi, ako spoliehať sa na človeka.

Register to read more...

Streda, 29. októbra 2003

Pamätnými urobil svoje divy. Milostivý a milosrdný je Hospodin.

Register to read more...

Štvrtok, 30. októbra 2003

Ja som Hospodin, tvoj Boh. Okrem mňa Boha nepoznáš a mimo mňa záchrancu niet.

Register to read more...

Piatok, 31. októbra 2003

Nebudú počuť o útlaku v tvojej krajine ani o pustošení a skaze na tvojom území. Svoje hradby nazveš Spásou a svoje brány Chválou.

Register to read more...

KALENDÁR