Slovak Czech English German Polish

November

Sobota, 01. novembra 2003

Teraz pozhľadúvam svoje ovce a postarám sa o ne.

Register to read more...

Nedeľa, 02. novembra 2003

Potom poznajú, že ja som Hospodin, keď polámem ihlice ich jarma a vytrhnem ich.

Register to read more...

Pondelok, 03. novembra 2003

Ja, moje ruky rozvinuli nebesá a ja som ustanovil všetky ich voje.

Register to read more...

Utorok, 04. novembra 2003

Ajhľa, prichádzajú dni - znie výrok Hospodinov - keď oráč dohoní ženca a lisovač hrozna rozsievača, vrchy budú vlhnúť muštom a všetky kopce roztekať sa. Zmením údel môjho ľudu, Izraela: oni vystavajú spustošené mestá a v nich budú bývať, vysadia vinice a z nich budú piť víno, spravia si záhrady a jesť budú ovocie z nich.

Register to read more...

Streda, 05. novembra 2003

Dobrotivý je Hospodin, On pevnosťou je v deň súženia, pozná tých, ktorí dúfajú v neho.

Register to read more...

Štvrtok, 06. novembra 2003

Neboj sa, lebo ja som s tebou!

Register to read more...

Piatok, 07. novembra 2003

Ak nás premáhajú neprávosti, ty nám odpúšťaš naše priestupky.

Register to read more...

Sobota, 08. novembra 2003

Ja som Hospodin a niet viac nikoho! Ja formujem svetlo a tvorím tmu, pôsobím blaho a tvorím biedu; ja som Hospodin, ktorý to všetko robí.

Register to read more...

Nedeľa, 09. novembra 2003

Neboj sa, milovaný! Pokoj s tebou! Buď pevný, buď pevný!

Register to read more...

Pondelok, 10. novembra 2003

Pre svoje hojné milosrdenstvo neskoncoval si s nimi, neopustil si ich.

Register to read more...

Utorok, 11. novembra 2003

Dieťa sa nám narodilo, syn nám je daný; na jeho pleciach spočinie kniežatstvo.

Register to read more...

Streda, 12. novembra 2003

Hospodin, Pán mi je na pomoci, preto som nevyšiel na posmech.

Register to read more...

Štvrtok, 13. novembra 2003

Vtom sa Eliáša dotkol anjel a povedal mu: Vstaň a jedz! Vstal teda, najedol sa a napil a posilnený tým pokrmom putoval štyridsať dní a štyridsať nocí až na Boží vrch.

Register to read more...

Piatok, 14. novembra 2003

On povedal, a stalo sa, on rozkázal, a povstal svet.

Register to read more...

Sobota, 15. novembra 2003

Ty si môj Boh!

Register to read more...

Nedeľa, 16. novembra 2003

Aké vzácne sú na vrchoch nohy blahozvestov, ktorí hlásajú pokoj, zvestujú blaho, hlásajú záchranu. Hovoria Sionu: Tvoj Boh je kráľom.

Register to read more...

Pondelok, 17. novembra 2003

Videl som jeho cesty; ale uzdravím ho a povediem, odplatím mu potešením.

Register to read more...

Utorok, 18. novembra 2003

On je Hospodin, nech urobí, čo uzná za dobré.

Register to read more...

Streda, 19. novembra 2003

Nech je nám Boh milostivý a požehná nás!

Register to read more...

Štvrtok, 20. novembra 2003

Hospodinovo svedectvo je spoľahlivé, neskúseného robí múdrym.

Register to read more...

Piatok, 21. novembra 2003

Toto povedzte jeden druhému navzájom: Čo odpovedal Hospodin? alebo: Čo hovoril Hospodin?

Register to read more...

Sobota, 22. novembra 2003

Nebojte sa potupy od ľudí a ich hanobenia sa neľakajte.

Register to read more...

Nedeľa, 23. novembra 2003

Ja viem o svojich prestúpeniach, svoj hriech mám stále na mysli.

Register to read more...

Pondelok, 24. novembra 2003

On bol prebodnutý pre naše priestupky, zmučený pre naše neprávosti

Register to read more...

Utorok, 25. novembra 2003

Preorte si úhor a nesejte do tŕnia!

Register to read more...

Streda, 26. novembra 2003

V ten deň sa pripoja mnohé národy k Hospodinovi; budú mojím ľudom.

Register to read more...

Štvrtok, 27. novembra 2003

Nechystaj nič zlého proti svojmu blížnemu, ktorý s dôverou býva u teba.

Register to read more...

Piatok, 28. novembra 2003

Zblúdilí duchom získajú rozumnosť a reptajúci prijmú poučenie.

Register to read more...

Sobota, 29. novembra 2003

Ty, Hospodine, zachraňuješ ľudí i zver.

Register to read more...

Nedeľa, 30. novembra 2003

Na svojom lôžku na teba myslím, pri výmene stráží o tebe rozjímam.

Register to read more...

KALENDÁR