Slovak Czech English German Polish

December

Pondelok, 01. decembra 2003

Józua padol na tvár k zemi, klaňal sa mu a povedal mu: Čo chce povedať môj pán svojmu služobníkovi?

Register to read more...

Utorok, 02. decembra 2003

Nech rozjasní Hospodin svoju tvár nad tebou a nech ti je milostivý!

Register to read more...

Streda, 03. decembra 2003

Hospodin je spravodlivý, miluje spravodlivé skutky.

Register to read more...

Štvrtok, 04. decembra 2003

Zasadil som ťa sťa šľachetnú révu, samé pravé semä, ako si sa však zvrhla na cudzí divý vinič!

Register to read more...

Piatok, 05. decembra 2003

Neboj sa náhlej hrôzy, lebo Hospodin bude tvojou nádejou.

Register to read more...

Sobota, 06. decembra 2003

Hospodinu nič neprekáža zachraňovať veľkým alebo malým počtom.

Register to read more...

Nedeľa, 07. decembra 2003

Keď sa navrátiš k Hospodinu, svojmu Bohu, vtedy zmení tvoj údel, zmiluje sa nad tebou.

Register to read more...

Pondelok, 08. decembra 2003

Ty si Boh, ktorý robí divy! Svoju moc si dal poznať národom.

Register to read more...

Utorok, 09. decembra 2003

Nebuď ďaleko odo mňa, blíži sa súženie a niet toho, kto by pomohol.

Register to read more...

Streda, 10. decembra 2003

Nezabiješ!

Register to read more...

Štvrtok, 11. decembra 2003

Odstránim kamenné srdce z ich tela a vložím im srdce mäsité, aby chodili podľa mojich ustanovení a aby zachovávali moje nariadenia a plnili ich.

Register to read more...

Piatok, 12. decembra 2003

Hospodin vyslobodzuje väzňov.

Register to read more...

Sobota, 13. decembra 2003

Ja budem volať k Bohu a Hospodin ma zachráni.

Register to read more...

Nedeľa, 14. decembra 2003

Ja však zostávam stále s tebou, držíš ma za pravicu.

Register to read more...

Pondelok, 15. decembra 2003

Budeš ako zavlažovaná záhrada, ako vodný prameň, ktorého vody nesklamú.

Register to read more...

Utorok, 16. decembra 2003

Zľutúva sa nad slabým a biednym a zachraňuje život chudobných.

Register to read more...

Streda, 17. decembra 2003

Ty, Hospodine, poznáš a vidíš ma a skúmaš moje zmýšľanie voči tebe.

Register to read more...

Štvrtok, 18. decembra 2003

Hospodin je útočiskom utláčanému, útočiskom v čase súženia.

Register to read more...

Piatok, 19. decembra 2003

Keď vravím: Noha sa mi kĺže, tvoja milosť ma podopiera, Hospodine

Register to read more...

Sobota, 20. decembra 2003

Múdri skvieť sa budú ako blesk oblohy a tí, ktorí mnohých privádzajú k spravodlivosti, budú ako hviezdy na večné veky.

Register to read more...

Nedeľa, 21. decembra 2003

Svojho Ducha som položil na môjho služobníka, opravdivé právo prinesie národom.

Register to read more...

Pondelok, 22. decembra 2003

Pozdvihni svojho hlas ako trúba a oznám môjmu ľudu jeho priestupok.

Register to read more...

Utorok, 23. decembra 2003

Riečisko Božie je plné vody.

Register to read more...

Streda, 24. decembra 2003

Bože, ty si môj Boh! Hľadám ťa za úsvitu, po tebe žízni moja duša.

Register to read more...

Štvrtok, 25. decembra 2003

V pokoji si ľahnem a zaspím, lebo len ty sám, Hospodine, dávaš bezpečný príbytok.

Register to read more...

Piatok, 26. decembra 2003

Nech sa nemusím hanbiť, že sa utiekam k tebe.

Register to read more...

Sobota, 27. decembra 2003

Tieto národy počúvajú vykladačov znamení a veštcov. Tebe to však Hospodin, tvoj Boh, nedovolil.

Register to read more...

Nedeľa, 28. decembra 2003

Vyvedie ma na svetlo a uzriem jeho spásonosný skutok.

Register to read more...

Pondelok, 29. decembra 2003

Všetko, čo vám prikazujem, usilovne plňte, nič k tomu nepridávajte, ani z toho neuberajte!

Register to read more...

Utorok, 30. decembra 2003

Bože môj, volám vo dne - neodpovedáš. Volám v noci - neviem sa utíšiť.

Register to read more...

Streda, 31. decembra 2003

Kiež ma poteší tvoja milosť ako si sľúbil svojmu služobníkovi.

Register to read more...

KALENDÁR