Slovak Czech English German Polish

Marec

Pondelok, 01. marca 2004

Vyslyš ma, Hospodine, vyslyš, nech sa tento ľud dozvie, že Ty si Hospodin, Boh, a že si obrátil ich srdcia naspäť.

Register to read more...

Utorok, 02. marca 2004

Všetky chodníky Hospodina sú milosť a vernosť pre tých, čo zachovávajú Jeho zmluvu a Jeho svedectvá.

Register to read more...

Streda, 03. marca 2004

Rozpovieme ich budúcemu pokoleniu, Hospodinove slávne skutky Hos-podina, Jeho silu, aj divy, ktoré urobil.

Register to read more...

Štvrtok, 04. marca 2004

Hospodinov príkaz je jasný, osvecuje oči.

Register to read more...

Piatok, 05. marca 2004

Spočinie na ňom Duch Hospodinov, duch múdrosti a rozumnosti, duch rady a sily, duch známosti a bázne Hospodinovej.

Register to read more...

Sobota, 06. marca 2004

Nebuďte teraz tvrdohlaví ako vaši otcovia! Podajte ruku Hospodinovi! Vojdite do Jeho svätyne!

Register to read more...

Nedeľa, 07. marca 2004

Hľa, národy sú sťa kvapka z vedra, treba ich pokladať za prášok na vážkach.

Register to read more...

Pondelok, 08. marca 2004

Hospodin, tvoj Boh, obrátil kliatbu na požehnanie, lebo Hospodin, tvoj Boh, ťa miloval.

Register to read more...

Utorok, 09. marca 2004

Kto znesie deň jeho príchodu? Kto obstojí, keď sa zjaví?

Register to read more...

Streda, 10. marca 2004

Aj my budeme slúžiť Hospodinovi, lebo On je náš Boh.

Register to read more...

Štvrtok, 11. marca 2004

Ty však pre Hospodina zaplesáš, chváliť sa budeš Svätým Izraela.

Register to read more...

Piatok, 12. marca 2004

Bože, zmiluj sa nado mnou podľa svojej milosti! Pre svoje veľké milosrdenstvo zotri moje ťažké prestúpenia!

Register to read more...

Sobota, 13. marca 2004

Hospodine, tlmíš triumfujúcu pieseň tyranov.

Register to read more...

Nedeľa, 14. marca 2004

Prečo si znevážil Hospodinovo slovo a dopustil si sa toho, čo sa Jemu nepáči?

Register to read more...

Pondelok, 15. marca 2004

Z hlbokosti volám k Tebe, Hospodine. Pane, počuj môj hlas!

Register to read more...

Utorok, 16. marca 2004

Vyznávam svoju vinu, ustarostený som pre hriech.

Register to read more...

Streda, 17. marca 2004

Riekol mi Hospodin: Si mojím služobníkom, Izraelom, ktorým sa oslávim.

Register to read more...

Štvrtok, 18. marca 2004

Hospodina volal som zo svojho súženia a On ma vyslyšal.

Register to read more...

Piatok, 19. marca 2004

Čuj, Hospodine, hlas môj zrána; zrána Ti robím prípravy a vyčkávam.

Register to read more...

Sobota, 20. marca 2004

Utíchnite a poznajte, že ja som Boh!

Register to read more...

Nedeľa, 21. marca 2004

Ticho pred Hospodinom, Pánom, lebo blízky je deň Hospodinov.

Register to read more...

Pondelok, 22. marca 2004

Sviecou mojim nohám je Tvoje slovo a svetlo mojím chodníkom.

Register to read more...

Utorok, 23. marca 2004

Milujte Hospodina, všetci jeho zbožní!

Register to read more...

Streda, 24. marca 2004

Uzavriem s nimi zmluvu o pokoji, bude to pre nich večná zmluva.

Register to read more...

Štvrtok, 25. marca 2004

Otec zvestuje synom, že si verný.

Register to read more...

Piatok, 26. marca 2004

Samuel však povedal ľudu: Slúžte Hospodinovi z celého srdca. Neobracajte sa k márnostiam, ktoré vám neosožia, ani vás nezachránia.

Register to read more...

Sobota, 27. marca 2004

Choď a Hospodin bude s tebou!

Register to read more...

Nedeľa, 28. marca 2004

Boh, ktorý ma opásal silou.

Register to read more...

Pondelok, 29. marca 2004

Mnoho ma sužovali od mladi, ale ma nezdolali.

Register to read more...

Utorok, 30. marca 2004

Uzdrav ma, Hospodine, a budem uzdravený, zachráň ma, a budem zachránený.

Register to read more...

Streda, 31. marca 2004

Aké sú milé Tvoje príbytky, ó Hospodine mocností!

Register to read more...

KALENDÁR