Slovak Czech English German Polish

September

Streda, 01. septembra 2004

Keď zhromaždím dom Izraela spomedzi národov, kde bol rozptýlený, a dokážem sa svätým medzi nimi pred očami národov.

Register to read more...

Štvrtok, 02. septembra 2004

Vedieš ma svojou radou a potom do slávy ma prijmeš.

Register to read more...

Piatok, 03. septembra 2004

Jasaj a teš sa, dcéra Sion, lebo, hľa, prídem a budem bývať uprostred teba - znie výrok Hospodinov.

Register to read more...

Sobota, 04. septembra 2004

Nech príde na mňa Tvoje zľutovanie, aby som žil.

Register to read more...

Nedeľa, 05. septembra 2004

Potom im dám jedno srdce a nového ducha vložím do ich vnútra.

Register to read more...

Pondelok, 06. septembra 2004

Ľud, ktorý pozná svojho Boha, ostane pevný a bude podľa toho konať.

Register to read more...

Utorok, 07. septembra 2004

Budem sa z Teba radovať a jasať, ospievam Tvoje meno, Najvyšší.

Register to read more...

Streda, 08. septembra 2004

Hospodin, váš Boh, bude vás skúšať, aby spoznal, či milujete Hospodina, svojho Boha, celým srdcom a celou dušou.

Register to read more...

Štvrtok, 09. septembra 2004

Dám im srdce, aby ma poznali, že ja som Hospodin.

Register to read more...

Piatok, 10. septembra 2004

Ktože je ten Kráľ slávy? Hospodin silný a mocný, Hospodin mocný v boji.

Register to read more...

Sobota, 11. septembra 2004

Neboj sa, Abrám, ja som ti štítom, čaká ťa veľmi veľká odmena.

Register to read more...

Nedeľa, 12. septembra 2004

Tu povedal Hospodin: Tebe je ľúto ricínovníka, pri ktorom si sa nenamáhal..., ktorý za noc vyrástol a za noc zahynul; a mne nemá byť ľúto Ninive, veľkého mesta?

Register to read more...

Pondelok, 13. septembra 2004

Ľud môj neposlúchal môj hlas... Preto som ich vydal zatvrdilosti ich srdca, aby chodili podľa vlastných rád.

Register to read more...

Utorok, 14. septembra 2004

Radiť ti chcem a moje oko bude bdieť nad tebou.

Register to read more...

Streda, 15. septembra 2004

Bázeň pred Hospodinom je počiatkom poznania.

Register to read more...

Štvrtok, 16. septembra 2004

Od lona matky mojej Ty si Boh môj!

Register to read more...

Piatok, 17. septembra 2004

Ó, Hospodine, postav mi hliadku k ústam a dvere mojich perí chráň.

Register to read more...

Sobota, 18. septembra 2004

Slúž Mu, Bohu, celým srdcom a ochotnou dušou, lebo Hospodin skúma všetky srdcia.

Register to read more...

Nedeľa, 19. septembra 2004

Nenechám ťa a neopustím.

Register to read more...

Pondelok, 20. septembra 2004

Dobre je tomu, kto sa zľutúva a požičiava a veci spravuje si podľa práva.

Register to read more...

Utorok, 21. septembra 2004

Blahoslavený národ, ktorému Hospodin je Bohom, ľud, ktorý si zvolil za vlastníctvo.

Register to read more...

Streda, 22. septembra 2004

Miloval som ťa večnou láskou, preto som ti tak dlho zachoval milosť

Register to read more...

Štvrtok, 23. septembra 2004

Spievať chcem Hospodinovi, kým žijem, hrať svojmu Bohu, kým tu budem.

Register to read more...

Piatok, 24. septembra 2004

Boh videl moje trápenie i lopotu mojich rúk.

Register to read more...

Sobota, 25. septembra 2004

Keď prahla duša vo mne, na Hospodina som sa rozpomenul, a moja modlitba prenikla k Tebe.

Register to read more...

Nedeľa, 26. septembra 2004

Radovať sa v Hospodinovi budem, a jasať v Bohu mojej spásy.

Register to read more...

Pondelok, 27. septembra 2004

Hľadajte Hospodina, všetci pokorní zeme, ktorí plníte Jeho nariadenia. Hľadajte spravodlivosť, hľadajte pokoru!

Register to read more...

Utorok, 28. septembra 2004

Takto vraví Hospodin: Nezhojiteľný je tvoj úraz, boľavá je tvoja rana... Uzdravím ťa a vyliečim ťa z tvojich rán.

Register to read more...

Streda, 29. septembra 2004

Pane, nalož so mnou kvôli svojmu menu; vytrhni ma, lebo dobrá je Tvoja milosť!

Register to read more...

Štvrtok, 30. septembra 2004

Blahoslavený každý, kto sa bojí Hospodina a v Jeho príkazoch má veľkú záľubu.

Register to read more...

KALENDÁR