Slovak Czech English German Polish

Október

Piatok, 01. októbra 2004

Nežíznili na pustatinách, ktorými ich viedol, zo skaly dal vyvierať vodu.

Register to read more...

Sobota, 02. októbra 2004

Každé telo je tráva a všetka jeho nádhera sťa poľný kvet... Usychá tráva, vädne kvet, ale slovo nášho Boha zostáva na veky.

Register to read more...

Nedeľa, 03. októbra 2004

Ja som ťa vyvolil na púšti vo vyprahnutom kraji.

Register to read more...

Pondelok, 04. októbra 2004

Na tvoju pomoc čakám, Hospodine!

Register to read more...

Utorok, 05. októbra 2004

Veľké sú skutky Hospodina, hodné skúmania všetkými, ktorí majú v nich záľubu.

Register to read more...

Streda, 06. októbra 2004

Ty si spočítal moju biedu. Vlož moje slzy do svojej nádoby.

Register to read more...

Štvrtok, 07. októbra 2004

Vtedy prišiel ľud k Mojžišovi a hovoril: Zhrešili sme, lebo sme hovorili proti Hospodinovi a proti tebe. Pomodli sa k Hospodinovi, aby vzdialil od nás hady. A tak sa Mojžiš pomodlil za ľud.

Register to read more...

Piatok, 08. októbra 2004

V Jeho ruke je život všetkého tvorstva i duch každého ľudského tela.

Register to read more...

Sobota, 09. októbra 2004

Zabúdaš na Hospodina, ktorý ťa utvoril, ktorý rozostrel nebesá, založil zem?

Register to read more...

Nedeľa, 10. októbra 2004

Ty si však ten istý a Tvoje roky nikdy neprestanú.

Register to read more...

Pondelok, 11. októbra 2004

Ja som Hospodin, tvoj Boh, ktorý som ťa vyviedol z Egypta, z domu otroctva.

Register to read more...

Utorok, 12. októbra 2004

K Tebe vystieram svoje ruky; k Tebe svoju dušu ako vyprahnutú zem.

Register to read more...

Streda, 13. októbra 2004

On mení časy i doby, zosadzuje a nastoľuje kráľov.

Register to read more...

Štvrtok, 14. októbra 2004

Uvaľ na Hospodina svoje diela a tvoje úmysly sa zdaria.

Register to read more...

Piatok, 15. októbra 2004

Počítaný bol s priestupníkmi, hoci on zniesol hriechy mnohých.

Register to read more...

Sobota, 16. októbra 2004

Strápený pokorne trpel, a neotvoril ústa ako baránok vedený na zabitie.

Register to read more...

Nedeľa, 17. októbra 2004

Bol tam vo väzení. Ale Hospodin bol s Jozefom.

Register to read more...

Pondelok, 18. októbra 2004

Obrátili sa ku mne chrbtom, a nie tvárou. Keď sú však v biede, hovoria: Vstaň a zachráň nás!

Register to read more...

Utorok, 19. októbra 2004

Dobrý je Hospodin voči tomu, kto dúfa v Neho, voči duši, ktorá Ho hľadá.

Register to read more...

Streda, 20. októbra 2004

Na počiatku stvoril Boh nebo a zem.

Register to read more...

Štvrtok, 21. októbra 2004

Potom vylejem svojho Ducha na každé telo.

Register to read more...

Piatok, 22. októbra 2004

Ó, Hospodine, po nebesia siaha Tvoja milosť, až po oblaky Tvoja vernosť.

Register to read more...

Sobota, 23. októbra 2004

Vtedy ťa prenikne Duch Hospodinov... a premeníš sa na iného muža.

Register to read more...

Nedeľa, 24. októbra 2004

Ten, kto zakrýva svoje previnenia, nebude mať úspech, kto však ich vyzná a opustí, dôjde milosrdenstva.

Register to read more...

Pondelok, 25. októbra 2004

Za oných dní a v tých časoch - znie výrok Hospodinov – vyhľadávať budú vinu Izraela, ale jej nebude, i hriechy Júdu, ale ich nenájdu, lebo odpustím tým, ktorých ponechám.

Register to read more...

Utorok, 26. októbra 2004

Budú bývať bezpečne a nikto ich nevyplaší.

Register to read more...

Streda, 27. októbra 2004

Ja som urobil zem, i človeka som stvoril na nej.

Register to read more...

Štvrtok, 28. októbra 2004

Pane, som stiesnený, zastaň sa ma!

Register to read more...

Piatok, 29. októbra 2004

Jákob povedal: Potom sa vyberieme a pôjdeme do Bételu; tam urobím oltár Bohu, ktorý ma vyslyšal v deň môjho súženia, keď som bol na svojej ceste.

Register to read more...

Sobota, 30. októbra 2004

Vaše hriechy zakryli Jeho tvár pred vami, takže nepočuje.

Register to read more...

Nedeľa, 31. októbra 2004

Lebo som ťa bil vo svojom hneve, ale vo svojej priazni som sa zľutoval nad tebou.

Register to read more...

KALENDÁR