Slovak Czech English German Polish

November

Pondelok, 01. novembra 2004

Na pastvách zelených ma pasie a k vodám osviežujúcim ma privádza. Dušu mi občerstvuje.

Register to read more...

Utorok, 02. novembra 2004

Zmužilí buďte, nech sa upevní srdce všetkých vás, ktorí očakávate Hos-podina.

Register to read more...

Streda, 03. novembra 2004

Môj jazyk bude hlásať Tvoju spravodlivosť a každodenne Tvoju chválu.

Register to read more...

Štvrtok, 04. novembra 2004

Uzdravím ich odvrátenie, milovať ich budem dobrovoľne.

Register to read more...

Piatok, 05. novembra 2004

Dúfaj v Hospodina celým svojim srdcom, a nespoliehaj sa na svoju rozumnosť. Na všetkých svojich cestách Ho poznávaj a On ti urovná chodníky.

Register to read more...

Sobota, 06. novembra 2004

Vtedy Abrám odišiel, ako mu prikázal Hospodin.

Register to read more...

Nedeľa, 07. novembra 2004

Muž ju mlčky pozoroval, aby zistil, či Hospodin úspechom korunoval jeho cestu, alebo nie.

Register to read more...

Pondelok, 08. novembra 2004

Kto sa vysmieva chudobnému, rúha sa jeho Tvorcovi, kto sa raduje z nešťastia, neostane bez trestu.

Register to read more...

Utorok, 09. novembra 2004

Dobrovoľne Ti chcem obetovať, velebiť Tvoje meno, Hospodine, lebo je dobré.

Register to read more...

Streda, 10. novembra 2004

V obrátení a upokojení bude vaša záchrana.

Register to read more...

Štvrtok, 11. novembra 2004

Ajhľa, ja som Hospodin, Boh každého tela. Či je pre mňa niečo nemožné?

Register to read more...

Piatok, 12. novembra 2004

Boh nízkych postavil vysoko, takže tí, čo smútia, zdvihnutí sú k spáse.

Register to read more...

Sobota, 13. novembra 2004

Blahoslavený, komu je Boh Jákobov na pomoci, ktorého nádej je v Hospodinovi, jeho Bohu.

Register to read more...

Nedeľa, 14. novembra 2004

Zvestujte Jeho skutky medzi národmi, pripomínajte, že je vyvýšené Jeho meno.

Register to read more...

Pondelok, 15. novembra 2004

Nech sa radujú nebesá a jasá zem, a nech vravia medzi pohanmi: Hospodin je kráľom!

Register to read more...

Utorok, 16. novembra 2004

Odpadli všetci, skazení sú napospol; niet nikoho, kto by robil dobre, niet ani jedného.

Register to read more...

Streda, 17. novembra 2004

On stvoril svojou silou zem, múdrosťou svojou postavil svet a svojou dômyselnosťou rozopäl nebesá.

Register to read more...

Štvrtok, 18. novembra 2004

Rozmnožím ich tak, že sa nezmenšia, a cťou ich prizdobím tak, že nebudú bezvýznamní.

Register to read more...

Piatok, 19. novembra 2004

Obráťte sa a budete žiť!

Register to read more...

Sobota, 20. novembra 2004

Uznávam, že Ty všetko môžeš, a nijaký Tvoj zámer nemožno prekaziť.

Register to read more...

Nedeľa, 21. novembra 2004

Boh je s tebou vo všetkom, čo konáš.

Register to read more...

Pondelok, 22. novembra 2004

V krajine spôsobím pokoj a keď si ľahnete, nik vás nevyruší.

Register to read more...

Utorok, 23. novembra 2004

Odvráťte sa, odvráťte od svojich zlých spôsobov života! Prečo máte vymrieť?

Register to read more...

Streda, 24. novembra 2004

Hospodin je v práve, lebo som sa priečil Jeho slovu.

Register to read more...

Štvrtok, 25. novembra 2004

Predsa, Hospodine, Ty si Otec náš, my sme hlina a Ty si náš Tvorca, všetci sme dielom Tvojich rúk.

Register to read more...

Piatok, 26. novembra 2004

Tým, ktorí sedeli v tme a temnote, zvieraní biedou, železom. Vo svojom súžení volali k Hospodinovi a On vytrhol ich z úzkostí. Nech ďakujú Hospodinovi za milosť, za Jeho divné skutky na ľuďoch.

Register to read more...

Sobota, 27. novembra 2004

Odpustím im ich viny a na ich hriech si už nespomeniem.

Register to read more...

Nedeľa, 28. novembra 2004

Izraelci povedali Hospodinovi: Zhrešili sme! Urob s nami, čo uznáš za dobré, len dnes nás, prosíme, vysloboď.

Register to read more...

Pondelok, 29. novembra 2004

Bude mi to dôvodom k radosti a chvále i na ozdobu u všetkých národov zeme, ktoré sa dopočujú o všetkom dobre... ktoré mestu spôsobím.

Register to read more...

Utorok, 30. novembra 2004

Hospodin Boh vzal človeka a voviedol ho do záhrady Éden, aby ju obrábal a strážil.

Register to read more...

KALENDÁR