Slovak Czech English German Polish

December

Streda, 01. decembra 2004

Na svetlo zmením tmu pred nimi a hrobľavinu na rovinu.

Register to read more...

Štvrtok, 02. decembra 2004

Hľadal som Hospodina a vyslyšal ma i vytrhol ma zo všetkých mojich hrôz.

Register to read more...

Piatok, 03. decembra 2004

I vošiel Mojžiš s Áronom k faraónovi a povedali mu:... Prepusť môj ľud, nech mi slúži.

Register to read more...

Sobota, 04. decembra 2004

Nóach urobil všetko tak, ako mu prikázal Boh.

Register to read more...

Nedeľa, 05. decembra 2004

Ja som prvý, ja som i posledný, okrem mňa nieto Boha.

Register to read more...

Pondelok, 06. decembra 2004

Lebo Ty žehnáš spravodlivého, ó Hospodine; láskavosťou kryješ ho ako štítom.

Register to read more...

Utorok, 07. decembra 2004

Blahoslavení, čo sa pridŕžajú Jeho svedectiev a hľadajú Ho celým srdcom.

Register to read more...

Streda, 08. decembra 2004

Neberte ohľad na osobu pri súde, vypočujte tak malého ako veľkého, nebojte sa nikoho, lebo súd patrí Bohu!

Register to read more...

Štvrtok, 09. decembra 2004

Ja, Hospodin, budem hovoriť. Čo poviem, to sa splní.

Register to read more...

Piatok, 10. decembra 2004

Rozpomenú a obrátia sa k Hospodinovi všetky končiny zeme a klaňať sa Ti budú všetky čeľade národov.

Register to read more...

Sobota, 11. decembra 2004

Riekol Boh Abrahámovi: Ty však zachovávaj moju zmluvu, ty aj tvoje potomstvo po všetky pokolenia.

Register to read more...

Nedeľa, 12. decembra 2004

Pradávno založil si zem a nebesá sú dielom Tvojich rúk.

Register to read more...

Pondelok, 13. decembra 2004

Ja ťa neopustím, kým nesplním, čo som ti zasľúbil.

Register to read more...

Utorok, 14. decembra 2004

Keď faraón videl, že dážď, krupobitie a hrmenie prestalo, hrešil ďalej a zaťal sa v srdci.

Register to read more...

Streda, 15. decembra 2004

Pery kňaza majú zachovávať poznanie a z jeho úst sa čaká náuka, veď je poslom Hospodina mocností.

Register to read more...

Štvrtok, 16. decembra 2004

Kto nerozvážne hovorí, akoby bodal mečom, ale jazyk múdrych lieči.

Register to read more...

Piatok, 17. decembra 2004

Pozri, sňal som z teba tvoju vinu a oblečiem ťa do slávnostného rúcha.

Register to read more...

Sobota, 18. decembra 2004

Vykúpenie poslal svojmu ľudu, naveky ustanovil svoju zmluvu.

Register to read more...

Nedeľa, 19. decembra 2004

Keby som si vzal krídla rannej zory a býval pri najvzdialenejšom mori, aj tam by ma odprevadila Tvoja ruka a Tvoja pravica by ma uchopila.

Register to read more...

Pondelok, 20. decembra 2004

Vznes sa, ó, Hospodine, svojou silou! Ospevovať a oslavovať chceme Tvoju moc.

Register to read more...

Utorok, 21. decembra 2004

Chcem učiť priestupníkov Tvojim cestám, aby sa hriešnici k Tebe obracali.

Register to read more...

Streda, 22. decembra 2004

Pôjdeme s vami, lebo sme počuli, že s vami je Boh.

Register to read more...

Štvrtok, 23. decembra 2004

Ajhľa, Hospodin, Pán, mi je na pomoci, kto ma odsúdi?

Register to read more...

Piatok, 24. decembra 2004

O niečo menším si ho urobil od božských bytostí, slávou a dôstojnosťou si ho ovenčil.

Register to read more...

Sobota, 25. decembra 2004

Neroznášaj falošný chýr.

Register to read more...

Nedeľa, 26. decembra 2004

Spravodlivý je Hospodin vo všetkých svojich cestách a milostivý vo všetkých svojich skutkoch.

Register to read more...

Pondelok, 27. decembra 2004

Vložil mi do úst novú pieseň, chválospev nášmu Bohu.

Register to read more...

Utorok, 28. decembra 2004

Potom riekol Hospodin Mojžišovi: Nebudeš môcť vidieť moju tvár, lebo človek ma neuvidí, ak má ostať nažive.

Register to read more...

Streda, 29. decembra 2004

A ako som sa usiloval vytrhávať, rúcať, búrať, nivočiť ich a spôsobiť im pohromu, tak sa budem usilovať stavať a vysádzať ich - znie výrok Hospodinov.

Register to read more...

Štvrtok, 30. decembra 2004

Lebo Boh každé dielo privedie na súd, i každú tajnú vec, či je dobrá alebo zlá.

Register to read more...

Piatok, 31. decembra 2004

Spomenul si na nás v našom ponížení, Jeho milosť trvá na veky!

Register to read more...

KALENDÁR