Slovak Czech English German Polish

Január

Sobota, 01. januára 2005

Hluchého nepreklínaj a pred slepého nepolož prekážku, aby padol, ale boj sa svojho Boha.

Register to read more...

Nedeľa, 02. januára 2005

Dajte veľký pozor na seba a milujte Hospodina, svojho Boha.

Register to read more...

Pondelok, 03. januára 2005

Zaujmite postavenie, zostaňte stáť a uvidíte spásu Hospodina, ktorý bude s vami!

Register to read more...

Utorok, 04. januára 2005

Múka z hrnca sa nemíňala, ani olej z krčaha nechýbal podľa slova Hospodinovho.

Register to read more...

Streda, 05. januára 2005

Potom sa budeš rozpomínať na svoje cesty a budeš sa hanbiť,... keď ti odpustím všetko, čo si popáchala - znie výrok Hospodina, Pána.

Register to read more...

Štvrtok, 06. januára 2005

Rozmnož vás, Hospodin, vás, vašich synov!

Register to read more...

Piatok, 07. januára 2005

Hospodin milosrdný je a ľútostivý, zhovievavý a bohatý je v milosti.

Register to read more...

Sobota, 08. januára 2005

Vedz teda, že len Hospodin, tvoj Boh, je Bohom; verný Boh, ktorý do tisíceho pokolenia zachováva zmluvu a priazeň tým, čo Ho milujú a Jeho príkazy zachovávajú.

Register to read more...

Nedeľa, 09. januára 2005

Či je prikrátka moja ruka, aby som vykúpil?

Register to read more...

Pondelok, 10. januára 2005

Od slnka východu až po západ buď pochválené meno Hospodinovo!

Register to read more...

Utorok, 11. januára 2005

Kto sa snaží o spravodlivosť a láskavosť, nájde život, spravodlivosť a česť.

Register to read more...

Streda, 12. januára 2005

Keď zmenil Hospodin údel Siona, boli sme ako vo sne.

Register to read more...

Štvrtok, 13. januára 2005

U Hospodina je záchrana, a nad Tvojím ľudom Tvoje požehnanie.

Register to read more...

Piatok, 14. januára 2005

Predsa však verím, že uzriem dobrotivosť Hospodinovu v krajine živých.

Register to read more...

Sobota, 15. januára 2005

Teraz, Hospodine Bože, splň na veky slovo, a rob, ako si hovoril.

Register to read more...

Nedeľa, 16. januára 2005

Nuž, kde máš bohov, ktorých si si spravil? Nech vstanú, ak ťa môžu zachrániť v čase tvojej biedy.

Register to read more...

Pondelok, 17. januára 2005

Tí, čo spásu Tvoju milujú, nech vždy hovoria: Veľký je Hospodin!

Register to read more...

Utorok, 18. januára 2005

Ľud môj nasýti sa mojím dobrodením - znie výrok Hospodinov.

Register to read more...

Streda, 19. januára 2005

Aj keď mi hynie telo i srdce, Boh mi je skalou srdca naveky a mojím údelom.

Register to read more...

Štvrtok, 20. januára 2005

Uprostred zhromaždenia chcem Ťa chváliť.

Register to read more...

Piatok, 21. januára 2005

Rozhodol som sa zverejniť znamenia a divy, ktoré mi urobil najvyšší Boh.

Register to read more...

Sobota, 22. januára 2005

Lebo Abraháma som si vyhliadol, aby prikazoval svojim synom a svojmu domu zachovať po jeho smrti cestu Hospodinovu, konať spravodlivosť a právo.

Register to read more...

Nedeľa, 23. januára 2005

Povstaň nám na pomoc, vykúp nás pre svoju milosť!

Register to read more...

Pondelok, 24. januára 2005

Sklopia sa pyšné oči človeka, pokorí sa povýšenosť ľudí; len Hospodin sám bude vyvýšený v onen deň.

Register to read more...

Utorok, 25. januára 2005

Spievajte Hospodinovi, chváľte Hospodina, lebo vyslobodil život úbožiaka z ruky zločincov.

Register to read more...

Streda, 26. januára 2005

Hospodine, či Tvoje oči nehľadajú pravdu?

Register to read more...

Štvrtok, 27. januára 2005

Ak neveríte, neobstojíte!

Register to read more...

Piatok, 28. januára 2005

Ty si však vytiahol život môj z jamy, Hospodine, Bože môj.

Register to read more...

Sobota, 29. januára 2005

Ty si môj sluha, vyvolil som si ťa a nezavrhol.

Register to read more...

Nedeľa, 30. januára 2005

Ak im predpíšem množstvo príkazov, len za cudzie ich pokladajú.

Register to read more...

Pondelok, 31. januára 2005

Tak, hľa, privoláš národy, ktoré nepoznáš, a národy, ktoré ťa neznajú, k tebe pobežia kvôli tvojmu Bohu.

Register to read more...

KALENDÁR