Slovak Czech English German Polish

Február

Utorok, 01. februára 2005

Kto chodí v tme a nežiari mu svetlo, nech dúfa v meno Hospodinovo.

Register to read more...

Streda, 02. februára 2005

Ajhľa, prichádzajú dni - znie výrok Hospodinov - keď vzbudím Dávidovi spravodlivý výhonok, ten bude panovať ako kráľ, bude múdro konať a uplatňovať právo a spravodlivosť v krajine.

Register to read more...

Štvrtok, 03. februára 2005

Na radosť obrátim ich smútok.

Register to read more...

Piatok, 04. februára 2005

Zúbožení budú mať viac radosti v Hospodinovi a chudobní ľudia budú jasať nad Svätým Izraela.

Register to read more...

Sobota, 05. februára 2005

Nech je Hospodin, náš Boh, s nami,... nech nás neopustí a nezavrhne.

Register to read more...

Nedeľa, 06. februára 2005

Počuj, Izrael! Hospodin, náš Boh, je jediný Hospodin.

Register to read more...

Pondelok, 07. februára 2005

Dúfajte v Hospodina na večné veky, lebo Hospodin, Pán, je Skala vekov.

Register to read more...

Utorok, 08. februára 2005

Blízko je moja spása, príde moja záchrana a moje ramená budú spravovať národy.

Register to read more...

Streda, 09. februára 2005

Človek narodený zo ženy žije krátko, ale je plný vzrušenia.

Register to read more...

Štvrtok, 10. februára 2005

Nech sa radujú všetci, milovníci Tvojho mena.

Register to read more...

Piatok, 11. februára 2005

Hospodin ťa ustavične povedie, ukojí tvoju túžbu aj vo vyprahnutom kraji.

Register to read more...

Sobota, 12. februára 2005

Potom ja sám zhromaždím zvyšok svojich oviec zo všetkých krajín, privediem ich späť na ich nivy a budú plodné a rozmnožia sa.

Register to read more...

Nedeľa, 13. februára 2005

Od východu slnka až po jeho západ je veľké moje meno medzi národmi - vraví Hospodin mocností.

Register to read more...

Pondelok, 14. februára 2005

Moje srdce plesá nad tvojou spásou.

Register to read more...

Utorok, 15. februára 2005

Vyuč ma, Hospodine, svojej ceste: nech chodím v Tvojej pravde.

Register to read more...

Streda, 16. februára 2005

Cti otca svojho i matku svoju.

Register to read more...

Štvrtok, 17. februára 2005

Rozsievajte si podľa spravodlivosti, žnite podľa lásky!

Register to read more...

Piatok, 18. februára 2005

Tvoje je kráľovstvo, Hospodine. Ty si ten, ktorý sa ako hlava vypína nad všetkým.

Register to read more...

Sobota, 19. februára 2005

Rozpomeň sa na svoj zbor, ktorý si odpradávna získal, vykúpil ako svoj dedičný kmeň, vrch Sion, na ktorom prebývaš.

Register to read more...

Nedeľa, 20. februára 2005

Moje ústa sú plné Tvojej chvály, oslavy Tvojej celý deň.

Register to read more...

Pondelok, 21. februára 2005

Na tvoje hradby, Jeruzalem, ustanovil som strážcov. Celý deň a celú noc, nikdy nesmú mlčať.

Register to read more...

Utorok, 22. februára 2005

Ty si viedol môj spor, Pane, vykúpil si môj život.

Register to read more...

Streda, 23. februára 2005

Bože, nedopraj si pokoja, nemlč a neodpočívaj, ó Bože! Lebo, hľa, zúria Tvoji nepriatelia a hlavu dvíhajú ti, čo Ťa nenávidia.

Register to read more...

Štvrtok, 24. februára 2005

Potom poznáte, že ja som Hospodin, keď to urobím s vami kvôli svojmu menu, a nie podľa vašich zlých ciest ani podľa vašich skazonosných skutkov.

Register to read more...

Piatok, 25. februára 2005

Hospodin bol s ním (Jozefom); a Hospodin korunoval úspechom všetko, čo robil.

Register to read more...

Sobota, 26. februára 2005

Prídu s plačom, no privediem ich s útechou. Lebo som otcom Izraela.

Register to read more...

Nedeľa, 27. februára 2005

Tu som, nech (Hospodin) urobí, ako uzná za dobré.

Register to read more...

Pondelok, 28. februára 2005

Nóach bol muž spravodlivý a bezúhonný medzi svojimi vrstovníkmi. Nóach chodieval s Bohom.

Register to read more...

KALENDÁR