Slovak Czech English German Polish

Jún

Streda, 01. júna 2005

Ajhľa, posielam svojho posla, aby pripravil cestu predo mnou.

Register to read more...

Štvrtok, 02. júna 2005

Mnohí o mne hovoria: Pre neho niet pomoci u Boha! Ale Ty, Hospodine, si mojím štítom, si mojou slávou; Ty mi dvíhaš hlavu.

Register to read more...

Piatok, 03. júna 2005

Biedni a chudobní hľadajú vodu, ale jej niet. Ja, Hospodin, ich vypočujem.

Register to read more...

Sobota, 04. júna 2005

Ospevujem Tvoje meno, lebo si zvelebil nadovšetko svoje meno a svoje slovo.

Register to read more...

Nedeľa, 05. júna 2005

Tí, čo sa pridŕžajú ničomných bôžikov, opúšťajú svoj prameň milosti.

Register to read more...

Pondelok, 06. júna 2005

Uč nás tak počítať dni života, aby sme múdre srdce získali.

Register to read more...

Utorok, 07. júna 2005

Jozef povedal svojim bratom: Nevaďte sa po ceste!

Register to read more...

Streda, 08. júna 2005

Hospodine... Ty si moje útočisko, môj podiel v krajine živých.

Register to read more...

Štvrtok, 09. júna 2005

Nasýť nás ihneď zrána svojou milosťou, aby sme po všetky svoje dni radostne plesali.

Register to read more...

Piatok, 10. júna 2005

Boh je mojím kráľom odpradávna, On spôsobuje spásne skutky na zemi.

Register to read more...

Sobota, 11. júna 2005

Opovrhnutý bol a opustený ľuďmi, muž bolesti, ktorý poznal nemoci.

Register to read more...

Nedeľa, 12. júna 2005

Milujem obydlie Tvojho domu, Hospodine, a miesto, kde Tvoja sláva prebýva.

Register to read more...

Pondelok, 13. júna 2005

Vráťte sa, odpadlí synovia, vyliečim vás z vášho odpadlíctva! Ajhľa, my prichádzame k Tebe, lebo Ty si Hospodin, náš Boh!

Register to read more...

Utorok, 14. júna 2005

Keď sa naješ a nasýtiš, dobroreč Hospodinovi, svojmu Bohu.

Register to read more...

Streda, 15. júna 2005

Ty si otec môj, môj Boh a skala mojej spásy.

Register to read more...

Štvrtok, 16. júna 2005

K Nemu (Hospodinovi) prídu a zahanbia sa všetci, ktorí sa zlostia na Neho.

Register to read more...

Piatok, 17. júna 2005

Takto vraví Hospodin: Radovať sa budem z nich, keď im budem dobre robiť.

Register to read more...

Sobota, 18. júna 2005

Jákob urobil takýto sľub: ... zo všetkého, čo mi dáš, budem ti presne odvádzať desiatky.

Register to read more...

Nedeľa, 19. júna 2005

Tíšiš hukot morí, hukot ich vĺn a hučanie národov.

Register to read more...

Pondelok, 20. júna 2005

Ukáž nám, Hospodine, svoju milosť, udeľ nám svoju spásu!

Register to read more...

Utorok, 21. júna 2005

Nech sa mu klaňajú všetci králi, nech mu slúžia všetky národy.

Register to read more...

Streda, 22. júna 2005

Ľud môj, čo som ti urobil, čím som ťa zaťažil? Odpovedz mi!

Register to read more...

Štvrtok, 23. júna 2005

Prinášajte celé desiatky ...a vyskúšajte ma týmto – vraví Hospodin mocností: Či vám neotvorím okná nebies a nevylejem na vás až nadbytok požehnania!

Register to read more...

Piatok, 24. júna 2005

Musím znášať hnev Hospodinov, lebo som sa prehrešil proti Nemu.

Register to read more...

Sobota, 25. júna 2005

Nik nie je svätý ako Hospodin, lebo niet nikoho okrem Teba.

Register to read more...

Nedeľa, 26. júna 2005

Ako orol ... krúži nad svojimi orlíčatmi, tak rozostiera si Hospodin krídla a berie ho, nesie ho na svojej peruti.

Register to read more...

Pondelok, 27. júna 2005

On bude pokojom.

Register to read more...

Utorok, 28. júna 2005

On vykúpi Izrael zo všetkých jeho neprávostí.

Register to read more...

Streda, 29. júna 2005

Ak by si nešiel osobne predo mnou, neveď nás odtiaľto!

Register to read more...

Štvrtok, 30. júna 2005

Nebudem sa prieť naveky a nebudem sa navždy hnevať.

Register to read more...

KALENDÁR