Slovak Czech English German Polish

September

Štvrtok, 01. septembra 2005

Vtedy prehovoril Eliáš ku všetkému ľudu: Pristúpte ku mne. Všetok ľud pristúpil k nemu, a on napravil zbúraný oltár Hospodinov.

Register to read more...

Piatok, 02. septembra 2005

Hľa, dám im vedieť, tentoraz dám im poznať svoju moc a silu; poznajú, že Hospodin je moje meno.

Register to read more...

Sobota, 03. septembra 2005

Beda tomu, kto si hromadí, čo mu nepatrí. Až dokedy to potrvá?

Register to read more...

Nedeľa, 04. septembra 2005

Boh má moc pomáhať i spôsobovať pád.

Register to read more...

Pondelok, 05. septembra 2005

Dokonale ma obmy z mojej viny, očisť ma od môjho hriechu!

Register to read more...

Utorok, 06. septembra 2005

Neľakajte sa, ani sa ich nebojte! Hospodin, váš Boh, ktorý ide pred vami, sám bude bojovať za vás.

Register to read more...

Streda, 07. septembra 2005

Blahoslavený je muž, ktorý v Hospodina skladá svoju dôveru.

Register to read more...

Štvrtok, 08. septembra 2005

Pred Hospodinom budem chodiť v krajinách života.

Register to read more...

Piatok, 09. septembra 2005

Ty, Bože náš, predsa si nás netrestal podľa našich vín.

Register to read more...

Sobota, 10. septembra 2005

Beda tým, ktorí pred Hospodinom hlboko skrývajú svoj zámer, ich dielo sa deje v tme a vravia: Kto nás vidí, kto nás pozná?

Register to read more...

Nedeľa, 11. septembra 2005

Hospodin odpovedal Jóbovi: ...Kde si bol, keď som kládol základy zeme ...Vtedy som povedal: Až potiaľ môžeš ísť, a nie ďalej, tu sa zlomí pýcha tvojich vĺn.

Register to read more...

Pondelok, 12. septembra 2005

Hospodin je dobrotivý ku všetkým, Jeho milosrdenstvo sa rozprestiera nad všetko Jeho stvorenie.

Register to read more...

Utorok, 13. septembra 2005

Pomôž nám, Bože našej spásy, pre slávu svojho mena! Vytrhni nás a odpusť naše hriechy pre svoje meno!

Register to read more...

Streda, 14. septembra 2005

Oklamať Ho (Boha) chcete, ako klamete človeka?

Register to read more...

Štvrtok, 15. septembra 2005

Národy prídu k tvojmu svetlu a králi k jasu, ktorý žiari nad tebou.

Register to read more...

Piatok, 16. septembra 2005

Veľký je Pán náš, nesmierny je v sile a Jeho múdrosť nemá hraníc.

Register to read more...

Sobota, 17. septembra 2005

Beda tým, ktorí priraďujú dom k domu a pole k poľu pripájajú, takže miesta niet, a sami ostávate uprostred krajiny.

Register to read more...

Nedeľa, 18. septembra 2005

Bázeň Hospodinova vychováva k múdrosti.

Register to read more...

Pondelok, 19. septembra 2005

Vzdialená budeš útlaku, lebo sa nemusíš báť; i hrôzy vzdialená, lebo sa k tebe nepriblíži.

Register to read more...

Utorok, 20. septembra 2005

Nespoliehajte sa na takéto klamlivé slová: Chrám Hospodinov je toto! Ak naozaj napravíte svoje cesty a činy…

Register to read more...

Streda, 21. septembra 2005

Či mi je Efrajim nie drahým synom alebo rozkošným dieťaťom? Veď kedykoľvek hovorím proti nemu, ešte vždy sa naň rozpomínam. Preto moje vnútro planie preň, musím sa nad ním zmilovať – znie výrok Hospodinov.

Register to read more...

Štvrtok, 22. septembra 2005

Izrael, čakaj na Hospodina, lebo u Hospodina je milosť a u Neho hojné vykúpenie.

Register to read more...

Piatok, 23. septembra 2005

Ďakujte Hospodinovi, lebo je dobrý; lebo naveky trvá Jeho milosť.

Register to read more...

Sobota, 24. septembra 2005

Bohom sa neprestajne chválime a Tvoje meno oslavovať chceme na naveky.

Register to read more...

Nedeľa, 25. septembra 2005

Budem chodiť medzi vami, budem vám Bohom a vy budete mojím ľudom.

Register to read more...

Pondelok, 26. septembra 2005

Rúben povedal svojim bratom: Neprelievajte krv!

Register to read more...

Utorok, 27. septembra 2005

Veď On pozná srdca tajnosti.

Register to read more...

Streda, 28. septembra 2005

Nechoďte za inými bohmi slúžiť a klaňať sa im; nepopudzujte ma výtvorom svojich rúk.

Register to read more...

Štvrtok, 29. septembra 2005

Tento úbožiak volal, Hospodin ho počul a pomohol mu zo všetkých jeho súžení.

Register to read more...

Piatok, 30. septembra 2005

Ty si mi uľavoval v tiesni - zmiluj sa nado mnou a počuj moju modlitbu!

Register to read more...

KALENDÁR