Slovak Czech English German Polish

December

Štvrtok, 01. decembra 2005

Syn si ctí otca... Ak som ja Otcom, kde je úcta voči mne? ... – spytuje sa Hospodin.

Register to read more...

Piatok, 02. decembra 2005

Hospodin dal, Hospodin aj vzal, nech je požehnané meno Hospodinovo.

Register to read more...

Sobota, 03. decembra 2005

Lebo Ty si mi býval na pomoci a v tôni Tvojich krídel plesám.

Register to read more...

Nedeľa, 04. decembra 2005

Ak niekto padne, či zase nevstane? Ak sa niekto odvráti, či sa späť nevráti?

Register to read more...

Pondelok, 05. decembra 2005

Ak Hospodin nestráži mesto, márne bdie strážnik.

Register to read more...

Utorok, 06. decembra 2005

Tajomné veci patria Hospodinovi, nášmu Bohu, a zjavené veci nám i našim synom až naveky.

Register to read more...

Streda, 07. decembra 2005

Hospodin riekol Mojžišovi:... Našiel si priazeň v mojich očiach a poznám ťa podľa mena.

Register to read more...

Štvrtok, 08. decembra 2005

Ja ich zachránim zo všetkých bydlísk, v ktorých hrešili, očistím ich a budú mojím ľudom.

Register to read more...

Piatok, 09. decembra 2005

Hospodin sám bude súdiť svoj ľud a zľutuje sa nad svojimi služobníkmi.

Register to read more...

Sobota, 10. decembra 2005

Pre rany dcéry môjho ľudu zronený som... Či nieto balzamu v Gileáde? Či tam nieto lekára?

Register to read more...

Nedeľa, 11. decembra 2005

Tvoje potomstvo má nádej, vrátia sa synovia na svoje územie - vraví Hospodin.

Register to read more...

Pondelok, 12. decembra 2005

Beda tým,... ktorí ospravedlňujú zločinca za úplatok a spravodlivosť spravodlivým odnímajú.

Register to read more...

Utorok, 13. decembra 2005

Všetci sme boli podobní nečistému a všetka naša spravodlivosť bola ako poškvrnené rúcho.

Register to read more...

Streda, 14. decembra 2005

Nenecháš ma v ríši smrti.

Register to read more...

Štvrtok, 15. decembra 2005

Zmiluj sa nado mnou, Hospodine, veď som zomdlený; uzdrav ma,... i moja duša je preveľmi zdesená.

Register to read more...

Piatok, 16. decembra 2005

Opýtaj sa ešte dnes na slovo Hospodinovo!

Register to read more...

Sobota, 17. decembra 2005

Prečo musí byť moja bolesť ustavičná a moja rana nevyliečiteľná? Nechce sa zahojiť. Chceš byť voči mne ako klamný potok, voda, na ktorú sa nedá spoľahnúť?

Register to read more...

Nedeľa, 18. decembra 2005

Hospodine, dokedy budeš skrývať predo mnou svoju tvár?

Register to read more...

Pondelok, 19. decembra 2005

Hospodin je pri mne, nebudem sa báť, čo mi urobí človek?

Register to read more...

Utorok, 20. decembra 2005

Sústreď moju myseľ, aby som sa bál Tvojho mena.

Register to read more...

Streda, 21. decembra 2005

Keď Jákob šiel svojou cestou, stretli ho Boží anjeli.

Register to read more...

Štvrtok, 22. decembra 2005

Lebo Ty, Bože, skúšal si nás, prečistil si nás, ako sa čistieva striebro.

Register to read more...

Piatok, 23. decembra 2005

Ruka nášho Boha bola nad nami a ochránila nás.

Register to read more...

Sobota, 24. decembra 2005

A ja – znie výrok Hospodinov – budem ohnivou hradbou dookola.

Register to read more...

Nedeľa, 25. decembra 2005

Ospevujte Hospodina, lebo slávne veci učinil, nech je to známe na celej zemi.

Register to read more...

Pondelok, 26. decembra 2005

On (Hospodin) bude súdiť medzi národmi. Prekujú svoje meče na pluhové radlice a svoje oštepy na vinárske nože.

Register to read more...

Utorok, 27. decembra 2005

Veď ani ja, ani môj ľud by sme neboli schopní priniesť toľké milodary. Veď od Teba je všetko, takže z Tvojej ruky sme Ti dali.

Register to read more...

Streda, 28. decembra 2005

Aká vzácna je Tvoja milosť, Bože, synovia ľudskí v tôni Tvojich krídel majú útočisko.

Register to read more...

Štvrtok, 29. decembra 2005

Hospodin naplní Sion právom a spravodlivosťou. On bude istotou jeho čias, bohatstvom spásy, múdrosťou a poznaním.

Register to read more...

Piatok, 30. decembra 2005

Blahoslavený človek, ktorému Hospodin nepočíta vinu, a v jeho duchu nieto ľsti!

Register to read more...

Sobota, 31. decembra 2005

Poďte, plesajme Hospodinovi, jasajme zvučne skale našej spásy!

Register to read more...

KALENDÁR