Slovak Czech English German Polish

Február

Streda, 01. februára 2006

Pristúpim s chválou mocných skutkov Hospodina, Pána, pripomínať budem len Tvoju spravodlivosť.

Register to read more...

Štvrtok, 02. februára 2006

Zanechaj hnev a opusť zlosť, nevzbĺkni hnevom, to vedie len k zlému.

Register to read more...

Piatok, 03. februára 2006

Počuj moju modlitbu, ó Hospodine, naslúchaj môjmu volaniu! Nemlč, keď vylievam slzy!

Register to read more...

Sobota, 04. februára 2006

Ja usmrcujem, ja obživujem, ja raním a ja uzdravím, a nikto sa z mojej ruky nevyslobodí.

Register to read more...

Nedeľa, 05. februára 2006

V utíšení a dôvere bude vaša sila.

Register to read more...

Pondelok, 06. februára 2006

Prahne mi duša po Tvojej spáse; Tvoje Slovo očakávam.

Register to read more...

Utorok, 07. februára 2006

Hospodin riekol: Či si sa právom rozhneval?

Register to read more...

Streda, 08. februára 2006

Lebo On riekol a stalo sa, On rozkázal a postavilo sa.

Register to read more...

Štvrtok, 09. februára 2006

Potom Mojžiš vystrel ruku nad more a Hospodin zaháňal more silným východným vetrom.

Register to read more...

Piatok, 10. februára 2006

Moje Slovo... nenavráti sa ku mne prázdne, ale vykoná, čo sa mne páči, úspešne spraví, na čo ho posielam.

Register to read more...

Sobota, 11. februára 2006

Mnohé národy sa pripoja k Hospodinovi; budú mojím ľudom.

Register to read more...

Nedeľa, 12. februára 2006

Hospodin Boh však zavolal na človeka a riekol: Kde si? On odpovedal: Počul som Ťa v záhrade, bál som sa.

Register to read more...

Pondelok, 13. februára 2006

Ja, Hospodin, preukazujem milosť, právo a spravodlivosť na zemi.

Register to read more...

Utorok, 14. februára 2006

Potrestám vás podľa ovocia vašich skutkov – znie výrok Hospodinov.

Register to read more...

Streda, 15. februára 2006

Chránil si ho (národ) sťa zrenicu oka.

Register to read more...

Štvrtok, 16. februára 2006

Dám vám pastierov podľa svojho srdca, ktorí vás budú pásť rozumne a múdro.

Register to read more...

Piatok, 17. februára 2006

Umy si srdce od zla, Jeruzalem, aby si sa zachránil. Dokedy budeš prechovávať v sebe svoje nešľachetné úmysly?

Register to read more...

Sobota, 18. februára 2006

V tiesni som vzýval Hospodina; Hospodin ma vypočul a vyslobodil ma.

Register to read more...

Nedeľa, 19. februára 2006

Dúfajte v Neho, ľudia, v každom čase; vylievajte si pred Ním srdce! Boh je naším útočiskom.

Register to read more...

Pondelok, 20. februára 2006

Kto som ja, Hospodine Pane, a čo je môj dom, že si ma doviedol až sem?

Register to read more...

Utorok, 21. februára 2006

Lebo som si vedomý svojich priestupkov a hriech môj predo mnou je stále.

Register to read more...

Streda, 22. februára 2006

Tak Ťa budem žehnať za svojho života a v Tvojom mene budem dvíhať dlane.

Register to read more...

Štvrtok, 23. februára 2006

Kto vyrozpráva mocné činy Hospodinove, rozhlási všetku Jeho chválu?

Register to read more...

Piatok, 24. februára 2006

Prevraciate veci! Či možno hrnčiara hodnotiť ako hlinu, aby dielo povedalo o svojom tvorcovi: Neurobil ma? Či výtvor povie o svojom formovateľovi: Nič nechápe?

Register to read more...

Sobota, 25. februára 2006

Telo som nastavil tým, ktorí ma bili, a líca tým, ktorí mi trhali bradu; tvár som si neukryl pred potupou a slinou.

Register to read more...

Nedeľa, 26. februára 2006

Pohliadni z nebies a uviď zo svojho svätého a slávneho príbytku! Kde je Tvoja horlivosť a moc?

Register to read more...

Pondelok, 27. februára 2006

Bude ako strom zasadený pri vodných tokoch, čo načas dáva ovocie a jeho lístie nevädne.

Register to read more...

Utorok, 28. februára 2006

Ó, Hospodine mocností, blahoslavený človek, ktorý v Teba dúfa!

Register to read more...

KALENDÁR