Slovak Czech English German Polish

Máj

Pondelok, 01. mája 2006

Beda tým, čo na zlé povedia: dobré, a na dobré: zlé, ktorí tmu menia na svetlo a svetlo na tmu.

Register to read more...

Utorok, 02. mája 2006

Ja som učil chodiť Efrajima, ja som ich brával za ruky, ale nepoznali, že ja som ich uzdravoval.

Register to read more...

Streda, 03. mája 2006

Sami nevieme, čo máme robiť; len na Teba hľadia naše oči.

Register to read more...

Štvrtok, 04. mája 2006

Zlo majte v nenávisti, milujte dobro a uplatňujte právo v bráne. Azda sa zmiluje Hospodin, Boh mocností.

Register to read more...

Piatok, 05. mája 2006

Prahnú mi oči po Tvojej reči, keď hovorím: Kedy ma potešíš?

Register to read more...

Sobota, 06. mája 2006

Všetko to očakáva od Teba, aby si im načas dával pokrm. Keď im ho dávaš, zbierajú; otváraš ruku, nasýtia sa dobrými vecami.

Register to read more...

Nedeľa, 07. mája 2006

Súd navráti sa opäť k spravodlivosti, za ňou pôjdu všetci úprimného srdca.

Register to read more...

Pondelok, 08. mája 2006

Vtedy poznáš, že ja som Hospodin, v ktorom sa nesklamú tí, čo dúfajú v Neho.

Register to read more...

Utorok, 09. mája 2006

Ak im predpíšem množstvo príkazov, len za cudzie ich pokladajú.

Register to read more...

Streda, 10. mája 2006

Hospodin ma poslal... vyhlásiť milostivý rok Hospodinov a deň pomsty nášho Boha.

Register to read more...

Štvrtok, 11. mája 2006

Ak budeš počítať neprávosti, Hospodine, Pane, kto obstojí?

Register to read more...

Piatok, 12. mája 2006

Nech sa raduje srdce tých, čo Hospodina hľadajú!

Register to read more...

Sobota, 13. mája 2006

Vráť sa, ó Hospodine! Dokedy…? Zmiluj sa nad svojimi sluhami!

Register to read more...

Nedeľa, 14. mája 2006

Nech sa mi chváli duša Hospodinom, nech čujú pokorní a zaradujú sa!

Register to read more...

Pondelok, 15. mája 2006

Ámos povedal: Hospodine, Pane, odpusť! Ako obstojí Jákob, veď je primalý? I oľutoval to Hospodin. Nestane sa! riekol Hospodin.

Register to read more...

Utorok, 16. mája 2006

Božia cesta je dokonalá.

Register to read more...

Streda, 17. mája 2006

Lebo si bol si pevnosťou slabému, pevnosťou chudobnému v jeho súžení, prístreším pred lejakom a clonou pred horúčavou; lebo dych ukrutníka je ako zimný dážď.

Register to read more...

Štvrtok, 18. mája 2006

Budú mojím ľudom a ja budem ich Bohom, lebo sa celým srdcom obrátia ku mne.

Register to read more...

Piatok, 19. mája 2006

Dostihli ma moje viny, takže ich ani prezrieť nemôžem. Hospodine, ponáhľaj sa mi na pomoc!

Register to read more...

Sobota, 20. mája 2006

Lebo Hospodin, váš Boh, prisluhuje právo sirote i vdove, miluje cudzinca a dáva mu chlieb i odev. Preto milujte cudzinca.

Register to read more...

Nedeľa, 21. mája 2006

Hospodin svoju milosť vo dne posiela, v noci je pri mne Jeho pesnička, modlitba k Bohu môjho života.

Register to read more...

Pondelok, 22. mája 2006

Mnohí hovoria: Kto nám dá vidieť dobré veci? Pozdvihni na nás, Hospodine, svetlo svojej tváre.

Register to read more...

Utorok, 23. mája 2006

Buď Tvoja milosť nad nami, ó Hospodine, ako my Teba očakávame!

Register to read more...

Streda, 24. mája 2006

Kiežby bol všetok Hospodinov ľud samí proroci; kiežby dal na nich Hospodin svojho ducha!

Register to read more...

Štvrtok, 25. mája 2006

Zavlažuješ vrchy zo svojich siení; zem nasýti sa ovocím Tvojich diel.

Register to read more...

Piatok, 26. mája 2006

Postavil si si Najvyššieho za útulok.

Register to read more...

Sobota, 27. mája 2006

Blízko je Ten, čo mi priznáva právo; kto sa odváži prieť sa so mnou?

Register to read more...

Nedeľa, 28. mája 2006

Ako keď matka teší niekoho, budem vás tešiť.

Register to read more...

Pondelok, 29. mája 2006

Všetko, čo sa páči Hospodinovi, činí na nebi aj na zemi, v moriach a všetkých hlbinách.

Register to read more...

Utorok, 30. mája 2006

Tak teda, Bože náš, ďakujeme Ti a chválime Tvoje slávne meno.

Register to read more...

Streda, 31. mája 2006

Pred svitom vstávam; volám o pomoc, a dúfam v Tvoje Slovo.

Register to read more...

KALENDÁR