Slovak Czech English German Polish

August

Utorok, 01. augusta 2006

Ja sa však k Tebe modlím, Hospodine, v čase príhodnom, Bože, pre svoju veľkú milosť ohlás sa mi so svojou vernou pomocou.

Register to read more...

Streda, 02. augusta 2006

Môj ľud bude bývať v pokojných príbytkoch, v bezpečných obydliach.

Register to read more...

Štvrtok, 03. augusta 2006

Ty mi, Hospodine, neodoprieš svoje zľutovanie, Tvoja milosť a vernosť vždy ma chránia.

Register to read more...

Piatok, 04. augusta 2006

Veľký je Hospodin až za hranice Izraela.

Register to read more...

Sobota, 05. augusta 2006

Obkľúčili ma povrazy smrti,... našiel som súženie a žiaľ. Ale vzýval som meno Hospodinovo; Ó Hospodine, zachráň moju dušu!

Register to read more...

Nedeľa, 06. augusta 2006

Vylejem vody na smädnú pôdu a bystriny na suchú zem, vylejem svojho ducha na tvoje potomstvo a svoje požehnanie na tvoju mlaď.

Register to read more...

Pondelok, 07. augusta 2006

Nehnevaj sa priveľmi, Hospodine, nepripomínaj večne neprávosť. Ber ohľad na to, že sme Tvojím ľudom.

Register to read more...

Utorok, 08. augusta 2006

Hospodin vyslyšal náš hlas, videl našu biedu, našu námahu a náš útlak.

Register to read more...

Streda, 09. augusta 2006

Nebudeš mať iných bohov okrem mňa!

Register to read more...

Štvrtok, 10. augusta 2006

On znášal trest za náš pokoj.

Register to read more...

Piatok, 11. augusta 2006

Hľa, Tvorca vrchov a Ten, čo stvoril vietor, dáva poznať človeku svoje myšlienky.

Register to read more...

Sobota, 12. augusta 2006

Neurobte si ani strieborných bohov popri mne, ani zlatých bohov si nerobte!

Register to read more...

Nedeľa, 13. augusta 2006

Ty si ma zaťažoval svojimi hriechmi, trápil si ma svojimi vinami. Ja, ja zotieram tvoje priestupky kvôli sebe samému, a na tvoje hriechy nebudem spomínať.

Register to read more...

Pondelok, 14. augusta 2006

Stôl mi prestieraš pred mojimi protivníkmi, hlavu mi pomazávaš olejom, je preplnený kalich môj.

Register to read more...

Utorok, 15. augusta 2006

Tí, čo milujú Tvoj Zákon majú hojne pokoja a nemajú sa o čo potknúť.

Register to read more...

Streda, 16. augusta 2006

Daj si pozor a buď pokojný, neboj sa a neklesaj na mysli.

Register to read more...

Štvrtok, 17. augusta 2006

Každý, kto vzýva Jeho meno, bude zachránený.

Register to read more...

Piatok, 18. augusta 2006

Pretože ja, Hospodin, milujem právo, nenávidím zločinnú lúpež.

Register to read more...

Sobota, 19. augusta 2006

Ľuďom i zvieratám pomáhaš, Hospodine!

Register to read more...

Nedeľa, 20. augusta 2006

Boh riekol: Toto bude znamením zmluvy. Svoju dúhu kladiem na oblaky; bude znamením zmluvy medzi mnou a medzi zemou.

Register to read more...

Pondelok, 21. augusta 2006

Blahoslavený, komu je odpustený priestupok a hriech prikrytý!

Register to read more...

Utorok, 22. augusta 2006

Mojžiš zostal v bráne tábora a povedal: Kto je Hospodinov, sem sa ku mne!

Register to read more...

Streda, 23. augusta 2006

Boh mu (Šalamúnovi) riekol: Žiadaj si, čo ti mám dať! Šalamún odpovedal: Daj svojmu sluhovi poslušné srdce.

Register to read more...

Štvrtok, 24. augusta 2006

Spravodlivosť a právo sú základom Tvojho trónu, milosť a vernosť Ťa predchádzajú.

Register to read more...

Piatok, 25. augusta 2006

Vylievala som si dušu pred Hospodinom.

Register to read more...

Sobota, 26. augusta 2006

Nedovoľ môjmu srdcu prikloniť sa k zlému.

Register to read more...

Nedeľa, 27. augusta 2006

Aj ich synovia, ktorí ho ešte nepoznajú, nech ho počujú a učia sa báť Hospodina, vášho Boha, po všetky dni.

Register to read more...

Pondelok, 28. augusta 2006

Keby som povedal: Nech ma aspoň tma pritlačí a nech je noc svetlom vôkol mňa, ani tma nie je dosť tmavá pred Tebou; noc svieti ako deň.

Register to read more...

Utorok, 29. augusta 2006

Hospodine, poznáme svoju bezbožnosť a vinu našich otcov. Nezruš svoju zmluvu s nami.

Register to read more...

Streda, 30. augusta 2006

Potom poznajú, že ja, Hospodin, ich Boh, som s nimi a že oni, dom Izraela, sú mojím ľudom – znie výrok Hospodina, Pána.

Register to read more...

Štvrtok, 31. augusta 2006

Lepšie je málo so spravodlivosťou ako veľké príjmy s nespravodlivosťou.

Register to read more...

KALENDÁR