Slovak Czech English German Polish

September

Piatok, 01. septembra 2006

Ty si Hospodinovi, svojmu Bohu, svätým ľudom. Teba si vyvolil Hospodin, tvoj Boh, aby si Mu bol vlastným ľudom medzi všetkými národmi, ktoré sú na zemi.

Register to read more...

Sobota, 02. septembra 2006

Miluj blížneho svojho ako seba samého; ja som Hospodin.

Register to read more...

Nedeľa, 03. septembra 2006

Potom sa budú báť mena Hospodinovho od západu a Jeho slávy od východu slnka.

Register to read more...

Pondelok, 04. septembra 2006

Múdri skvieť sa budú ako blesk oblohy, a tí, ktorí mnohých privádzajú k spravodlivosti, budú ako hviezdy na večné veky.

Register to read more...

Utorok, 05. septembra 2006

Bože, Ty poznáš moju poblúdilosť, a moje viny nie sú skryté pre Tebou.

Register to read more...

Streda, 06. septembra 2006

Keď jeho duch vyjde, on vráti sa do zeme; jeho úmysly zaniknú v ten istý deň.

Register to read more...

Štvrtok, 07. septembra 2006

Kto zaopatrí krkavcovi jeho pokrm, keď jeho mláďatá volajú k Bohu a bez potravy bludne poletujú?

Register to read more...

Piatok, 08. septembra 2006

Hospodin hovorí: Ochránim ho, lebo pozná moje meno.

Register to read more...

Sobota, 09. septembra 2006

Povstaň a hovor im všetko, čo ti prikážem.

Register to read more...

Nedeľa, 10. septembra 2006

Spievať chcem Hospodinovi, lebo mi dobre učinil.

Register to read more...

Pondelok, 11. septembra 2006

Keby som kráčal hoci temným údolím, nebojím sa zlého, lebo Ty si so mnou; Tvoj prút a Tvoja palica ma potešujú.

Register to read more...

Utorok, 12. septembra 2006

Ó, Hospodine, Tvoja milosť trvá naveky; neopusť diela svojich rúk.

Register to read more...

Streda, 13. septembra 2006

Vedzte, že Hospodin je Boh!

Register to read more...

Štvrtok, 14. septembra 2006

I pomenoval Jákob miesto, na ktorom s ním Boh hovoril, Bételom.

Register to read more...

Piatok, 15. septembra 2006

V bázni pred Hospodinom je silná nádej človeka.

Register to read more...

Sobota, 16. septembra 2006

Hospodin, náš Boh, je spravodlivý vo všetkých svojich skutkoch, ktoré koná.

Register to read more...

Nedeľa, 17. septembra 2006

Lebo o tebe dá príkaz svojim anjelom, aby ťa strážili na všetkých tvojich cestách.

Register to read more...

Pondelok, 18. septembra 2006

Ty vidíš, veď Ty hľadíš na trápenie i žiaľ, aby si to vzal do ruky.

Register to read more...

Utorok, 19. septembra 2006

Neboj sa, lebo nevyjdeš na hanbu.

Register to read more...

Streda, 20. septembra 2006

Či som ja Bohom zblízka – znie výrok Hospodinov – a nie aj Bohom zďaleka? Či ja nenapĺňam nebo i zem?

Register to read more...

Štvrtok, 21. septembra 2006

To slovo je veľmi blízko teba: je v tvojich ústach a v tvojom srdci, aby si Ho plnil.

Register to read more...

Piatok, 22. septembra 2006

Moje oči sú upreté vždy na Hospodina, lebo On vyslobodí mi nohy z osídla.

Register to read more...

Sobota, 23. septembra 2006

Hospodin nezavrhne svoj ľud pre svoje veľké meno.

Register to read more...

Nedeľa, 24. septembra 2006

Hospodin je naším sudcom, Hospodin je naším vládcom; Hospodin je naším kráľom; On nás zachráni.

Register to read more...

Pondelok, 25. septembra 2006

Mnohí prejdú triedením, očistou a skúškou.

Register to read more...

Utorok, 26. septembra 2006

Ak naozaj poslúchneš hlas Hospodina, svojho Boha:...Požehnaný budeš, keď budeš vchádzať, a požehnaný budeš, keď budeš vychádzať.

Register to read more...

Streda, 27. septembra 2006

Nedá sa klátiť tvojej nohe; tvoj ochranca nedrieme.

Register to read more...

Štvrtok, 28. septembra 2006

Hospodine, Pane, nezahub svoj ľud a svoje vlastníctvo, ktoré si vykúpil svojou veľkou mocou.

Register to read more...

Piatok, 29. septembra 2006

Je veľa myšlienok v srdci človeka, ale rada Hospodinova sa uskutoční.

Register to read more...

Sobota, 30. septembra 2006

Ale aj toto, že človek môže jesť a piť, zakúsiť dobré veci pri svojej námahe, je Božím darom.

Register to read more...

KALENDÁR