Slovak Czech English German Polish

Október

Nedeľa, 01. októbra 2006

Hospodin potešil svoj ľud, vykúpil Jeruzalem.

Register to read more...

Pondelok, 02. októbra 2006

Pre Boha tvojho otca, - On ti pomáhaj! – pre Boha všemohúceho, - On ťa požehnaj! – požehnaním nebies zhora.

Register to read more...

Utorok, 03. októbra 2006

Spomínam si na dávne dni, rozjímam o všetkých Tvojich činoch, uvažujem o skutkoch tvojich rúk.

Register to read more...

Streda, 04. októbra 2006

Zhromaždi mi ľud a budem im zvestovať svoje slová, z ktorých sa naučia báť sa ma po všetky dni, čo budú žiť na zemi; i svojich synov budú učiť.

Register to read more...

Štvrtok, 05. októbra 2006

Hospodin je môj pastier, nebudem mať nedostatku.

Register to read more...

Piatok, 06. októbra 2006

Chudobnému stojí po pravici, aby ho zachránil pred tými, čo ho súdia.

Register to read more...

Sobota, 07. októbra 2006

V Izraeli však ponechám sedemtisíc tých, ktorých kolená sa neskláňali pred Baalom.

Register to read more...

Nedeľa, 08. októbra 2006

Hospodin právo miluje.

Register to read more...

Pondelok, 09. októbra 2006

Lebo ako natrvalo budú predo mnou stáť nové nebo a nová zem, ktoré utvorím – znie výrok Hospodinov – tak bude mať stálosť vaše potomstvo a vaše meno.

Register to read more...

Utorok, 10. októbra 2006

Jeho meno bude: Predivný radca, Mocný Boh, Otec večnosti, Knieža pokoja.

Register to read more...

Streda, 11. októbra 2006

Viem, Hospodine, že človek nemá v moci svoju cestu.

Register to read more...

Štvrtok, 12. októbra 2006

Lebo cesty Hospodinove sú priame, spravodliví po nich putujú, priestupníci sa však na nich potknú.

Register to read more...

Piatok, 13. októbra 2006

Tvoje kraľovanie je kraľovaním všetkých vekov, cez všetky pokolenia Tvoje panovanie.

Register to read more...

Sobota, 14. októbra 2006

Tak teraz odstráňte cudzích bohov, ktorých máte uprostred seba, a nakloňte srdcia k Hospodinovi, Bohu Izraela.

Register to read more...

Nedeľa, 15. októbra 2006

Ak ma budete teraz skutočne poslúchať a zachovávať moju zmluvu, budete mi vlastníctvom medzi všetkými národmi, lebo celá zem je moja.

Register to read more...

Pondelok, 16. októbra 2006

Nechoď za väčšinou páchať zlo.

Register to read more...

Utorok, 17. októbra 2006

Ja som Hospodin, tvoj Boh, ktorý ťa drží za pravicu a vraví ti: Neboj sa, ja ti pomôžem!

Register to read more...

Streda, 18. októbra 2006

Neboj sa ich, lebo ja som s tebou, aby som ťa vyslobodil – znie výrok Hospodinov.

Register to read more...

Štvrtok, 19. októbra 2006

„Prečo si ťažkáte na mňa? Všetci ste sa mi spreneverili“ – znie výrok Hospodinov.

Register to read more...

Piatok, 20. októbra 2006

Boh ma učinil plodným v krajine môjho utrpenia.

Register to read more...

Sobota, 21. októbra 2006

Ja som Hospodin, a nieto viac nikoho! Ja formujem svetlo a tvorím tmu, pôsobím blaho a tvorím biedu; ja som Hospodin, ktorý to všetko robí.

Register to read more...

Nedeľa, 22. októbra 2006

Vtedy riekol Hospodin: Odpustil som podľa tvojich slov!

Register to read more...

Pondelok, 23. októbra 2006

Veľká bude jeho vláda a nebude konca pokoju.

Register to read more...

Utorok, 24. októbra 2006

Len v Bohu utíši sa moja duša; od Neho pochádza moja spása.

Register to read more...

Streda, 25. októbra 2006

Ukáž mi svoju slávu!

Register to read more...

Štvrtok, 26. októbra 2006

Požehnaný, kto prichádza v mene Hospodinovom!

Register to read more...

Piatok, 27. októbra 2006

Ako vtáča unikla naša duša z osídla vtáčnikom; osídlo sa roztrhlo a my sme unikli.

Register to read more...

Sobota, 28. októbra 2006

Poviem: To je môj ľud. Oni povedia: Hospodin je náš Boh!

Register to read more...

Nedeľa, 29. októbra 2006

Zemou si zatriasol a rozštiepil si ju; zaceľ jej trhliny, lebo sa kláti.

Register to read more...

Pondelok, 30. októbra 2006

Rozpomínam sa na Tvoje odveké súdy, Hospodine, a potešil som sa.

Register to read more...

Utorok, 31. októbra 2006

Ó, Hospodine, netrestaj ma vo svojom hneve a v prchkosti svojej ma nekarhaj.

Register to read more...

KALENDÁR