Slovak Czech English German Polish

November

Streda, 01. novembra 2006

On je štítom každému, kto sa k Nemu utieka.

Register to read more...

Štvrtok, 02. novembra 2006

Nebuď mi ďaleký, blízko je súženie, a pomocníka niet.

Register to read more...

Piatok, 03. novembra 2006

Neboj sa, milovaný muž! Pokoj s tebou! Buď pevný, buď pevný!

Register to read more...

Sobota, 04. novembra 2006

Hospodin ide pred vami a Boh Izraela uzaviera váš voj.

Register to read more...

Nedeľa, 05. novembra 2006

Chráň ma ako zrenicu oka!

Register to read more...

Pondelok, 06. novembra 2006

Videl som jeho cesty; ale uzdravím ho a povediem, odplatím mu potešením.

Register to read more...

Utorok, 07. novembra 2006

Vskutku, Ty si Boh, ktorý sa skrýva, Spasiteľ, Boh Izraela.

Register to read more...

Streda, 08. novembra 2006

Ty, nádej Izraela, záchrana jeho v čase súženia, prečo si ako cudzí v krajine a ako pútnik, čo sa uchyľuje len na nocľah?

Register to read more...

Štvrtok, 09. novembra 2006

V Tvojich očiach je tisíc rokov ako včerajší deň, keď sa pominul, a ako nočná stráž.

Register to read more...

Piatok, 10. novembra 2006

Moje slová, ktoré som ti vložil do úst, neodídu z tvojich úst, ani z úst tvojho potomstva, ani z úst detí tvojho potomstva.

Register to read more...

Sobota, 11. novembra 2006

Nech ťa požehná Hospodin a nech ťa ochraňuje!

Register to read more...

Nedeľa, 12. novembra 2006

Len ako dych sú ľudskí synovia, synovia muža sú len klam; na váhe vyskočia vysoko, spolu sú ľahší ako dych.

Register to read more...

Pondelok, 13. novembra 2006

Bože, Ty si môj Boh, ja Teba hľadám; po Tebe žízni moja duša.

Register to read more...

Utorok, 14. novembra 2006

Spravodlivý je Hospodin, miluje spravodlivé skutky.

Register to read more...

Streda, 15. novembra 2006

Vtedy dám národom iné pery, čisté, aby všetci vzývali meno Hospodinovo, aby Mu svorne slúžili.

Register to read more...

Štvrtok, 16. novembra 2006

Ajhľa, predošle veci sa splnili a nové oznamujem. Skôr, ako vyrašia, dám vám o nich počuť.

Register to read more...

Piatok, 17. novembra 2006

Nech sa radujú všetci, ktorí dúfajú v Teba.

Register to read more...

Sobota, 18. novembra 2006

Hospodin mocností určil istý deň proti všetkému, čo je pyšné a vyčnievajúce.

Register to read more...

Nedeľa, 19. novembra 2006

Potrestám mužov, ktorí bezstarostne sedia nad svojimi kvasnicami a v srdciach si hovoria: Hospodin neurobí ani dobré, ani zlé.

Register to read more...

Pondelok, 20. novembra 2006

Ja som Hospodin, tvoj Záchranca a tvoj Vykupiteľ.

Register to read more...

Utorok, 21. novembra 2006

Vylejem na dom Dávidov a na obyvateľov Jeruzalema ducha milosti a nástojčivých prosieb.

Register to read more...

Streda, 22. novembra 2006

Vojdite! Padnime a klaňajme sa, pokľaknime pred Hospodinom, svojím Tvorcom!

Register to read more...

Štvrtok, 23. novembra 2006

V úzkosti svojej som volal na Hospodina, kričal som na svojho Boha... počul hlas môj.

Register to read more...

Piatok, 24. novembra 2006

My všetci sme blúdili ako ovce, všetci sme chodili vlastnou cestou. Hospodin spôsobil, aby ho zasiahla neprávosť všetkých nás.

Register to read more...

Sobota, 25. novembra 2006

Moje je striebro, moje je zlato - znie výrok Hospodina mocností.

Register to read more...

Nedeľa, 26. novembra 2006

Dám svojho Ducha do vášho vnútra a spôsobím, aby ste chodili podľa mojich ustanovení, zachovávali a plnili moje nariadenia.

Register to read more...

Pondelok, 27. novembra 2006

Neboj sa, zem, jasaj a teš sa, lebo Hospodin vykonal veľkú vec.

Register to read more...

Utorok, 28. novembra 2006

Dobrorečte Bohu, Hospodinovi, v zhromaždeniach.

Register to read more...

Streda, 29. novembra 2006

Nezakladáme svoje prosby na svojich zásluhách pred Tebou, ale na Tvojom hojnom milosrdenstve.

Register to read more...

Štvrtok, 30. novembra 2006

Izrael bude zachránený Hospodinom, večnou spásou. Nevyjde na hanbu ani na posmech na večné veky.

Register to read more...

KALENDÁR