Slovak Czech English German Polish

Máj

Utorok, 01. mája 2007

Zamenili svoju slávu za podobu vola, čo žerie trávu.

Register to read more...

Streda, 02. mája 2007

Nežíznili na pustatinách, ktorými ich viedol, zo skaly dal vyvierať vodu.

Register to read more...

Štvrtok, 03. mája 2007

Spievať chcem Hospodinovi, kým žijem, hrať svojmu Bohu, kým tu budem.

Register to read more...

Piatok, 04. mája 2007

Kto znesie deň Jeho príchodu? Kto obstojí, keď sa zjaví?

Register to read more...

Sobota, 05. mája 2007

Hospodinovi, svojmu Bohu, slúžte; požehnám tvoj chlieb, tvoju vodu.

Register to read more...

Nedeľa, 06. mája 2007

Vyznávam svoju vinu, ustarostený som pre svoj hriech.

Register to read more...

Pondelok, 07. mája 2007

Nechystaj nič zlé proti svojmu blížnemu, ktorý s dôverou býva u teba.

Register to read more...

Utorok, 08. mája 2007

Jozef bratov potešoval a vľúdne hovoril s nimi.

Register to read more...

Streda, 09. mája 2007

Na radosť obrátim ich smútok a poteším i rozveselím ich po žiali.

Register to read more...

Štvrtok, 10. mája 2007

Vrúcne Ťa milujem, ó, Hospodine, moja sila!

Register to read more...

Piatok, 11. mája 2007

Vetry si robíš poslami a blčiaci oheň sluhami.

Register to read more...

Sobota, 12. mája 2007

Vtedy Abrám odišiel, ako mu prikázal Hospodin.

Register to read more...

Nedeľa, 13. mája 2007

Vyjde hviezda z Jákoba, povstane žezlo z Izraela.

Register to read more...

Pondelok, 14. mája 2007

Na počiatku stvoril Boh nebo a zem.

Register to read more...

Utorok, 15. mája 2007

Bázeň pred Hospodinom je počiatkom poznania.

Register to read more...

Streda, 16. mája 2007

Obráťte sa ku mne a dajte sa zachrániť, všetky končiny zeme, lebo ja som Boh, a iného nieto.

Register to read more...

Štvrtok, 17. mája 2007

Dúfaj v Hospodina celým svojím srdcom, a nespoliehaj sa na svoju rozumnosť. Na všetkých svojich cestách Ho poznávaj a On ti urovná chodníky.

Register to read more...

Piatok, 18. mája 2007

Veľké veci urobil s nami Hospodin, preto sme sa radovali.

Register to read more...

Sobota, 19. mája 2007

Svätá je, Bože, Tvoja cesta!

Register to read more...

Nedeľa, 20. mája 2007

Ako nebesá prevyšujú zem, tak moje cesty prevyšujú vaše cesty a moje myšlienky vaše myšlienky.

Register to read more...

Pondelok, 21. mája 2007

Spravodlivosť a právo miluje, milosti Hospodinovej je plná zem.

Register to read more...

Utorok, 22. mája 2007

Zamerajte teda svoju myseľ i srdce na hľadanie Hospodina, svojho Boha!

Register to read more...

Streda, 23. mája 2007

Nepohŕdaj kázňou Hospodinovou, nech sa ti neprotiví Jeho trestanie.

Register to read more...

Štvrtok, 24. mája 2007

Ktože je ten Kráľ slávy? Hospodin silný a mocný, Hospodin mocný v boji.

Register to read more...

Piatok, 25. mája 2007

Hľadajte Hospodina, všetci pokorní zeme, ktorí plníte Jeho nariadenia. Hľadajte spravodlivosť, hľadajte pokoru.

Register to read more...

Sobota, 26. mája 2007

Človek totiž hľadí na to, čo je pred očami, Hospodin však hľadí na srdce.

Register to read more...

Nedeľa, 27. mája 2007

Približuje sa mi tento ľud svojimi ústami, a perami ma ctí, ale jeho srdce sa vzďaľuje odo mňa.

Register to read more...

Pondelok, 28. mája 2007

Zavolal Hospodin na Samuela, a ten odpovedal: Tu som.

Register to read more...

Utorok, 29. mája 2007

Neobracajte sa na duchov mŕtvych a nevyhľadávajte jasnovidcov, lebo nimi by ste sa poškvrnili; ja som Hospodin, váš Boh.

Register to read more...

Streda, 30. mája 2007

Čo činí Boh, trvá na veky; nič k tomu pridať nemožno a nič nemožno z toho ubrať.

Register to read more...

Štvrtok, 31. mája 2007

Prišla si hľadať útočisko pod krídlami Hospodina.

Register to read more...

KALENDÁR