Slovak Czech English German Polish

Jún

Piatok, 01. júna 2007

V obrátení a v upokojení bude vaša záchrana.

Register to read more...

Sobota, 02. júna 2007

Tvoja milosť je lepšia ako život.

Register to read more...

Nedeľa, 03. júna 2007

Moja sila a pieseň je Hospodin, On sa mi stal záchranou.

Register to read more...

Pondelok, 04. júna 2007

Hospodin spravil cestu cez more a chodník cez dravé vody.

Register to read more...

Utorok, 05. júna 2007

Izraelci povedali Hospodinovi: Zhrešili sme! Urob s nami, čo uznáš za dobré, len dnes nás, prosíme, vysloboď.

Register to read more...

Streda, 06. júna 2007

Potom im dám jedno srdce a nového ducha vložím do ich vnútra; odstránim kamenné srdce z ich tela a vložím im srdce mäsité, aby chodili podľa mojich ustanovení, aby zachovávali moje nariadenia a plnili ich.

Register to read more...

Štvrtok, 07. júna 2007

Tvoj Vykupiteľ, Svätý Izraela, bude sa volať Bohom celej zeme.

Register to read more...

Piatok, 08. júna 2007

Čím sa odmením Hospodinovi za všetky Jeho dobrodenia voči mne?

Register to read more...

Sobota, 09. júna 2007

Náš Boh, ktorého vzývame, nás môže vyslobodiť z rozpálenej ohnivej pece. Ale ak nie, vezmi na vedomie, kráľu, že tvojich bohov nebudeme vzývať a zlatej soche, sa nebudeme klaňať.

Register to read more...

Nedeľa, 10. júna 2007

Vo svojom rozrušení som riekol: Som odrezaný od Tvojho dohľadu! Ale počul si moje hlasné prosby, keď som k Tebe volal.

Register to read more...

Pondelok, 11. júna 2007

Kto je ešte dnes ochotný štedro obetovať Hospodinovi?

Register to read more...

Utorok, 12. júna 2007

Všetky chodníky Hospodinove sú milosť a vernosť pre tých, ktorí zachovávajú Jeho zmluvu a Jeho svedectvá.

Register to read more...

Streda, 13. júna 2007

Ó, Hospodine, prečo stojíš zďaleka, skrývaš sa vo chvíľach súženia?

Register to read more...

Štvrtok, 14. júna 2007

Úžasnými skutkami spravodlivosti nám odpovedáš, ó, Bože našej spásy, Ty nádej všetkých končín zeme i ďalekých ostrovov.

Register to read more...

Piatok, 15. júna 2007

Budem Ti ďakovať vo veľkom zbore, budem Ťa chváliť pred početným ľudom.

Register to read more...

Sobota, 16. júna 2007

Rozpomenú a obrátia sa k Hospodinovi všetky končiny zeme a klaňať sa Ti budú všetky čeľade národov.

Register to read more...

Nedeľa, 17. júna 2007

Ale ja som Hospodin, tvoj Boh... Okrem mňa Boha nepoznáš a mimo mňa záchrancu niet.

Register to read more...

Pondelok, 18. júna 2007

Hospodin sýtil ich nebeským chlebom. Otvoril skalu – tiekli vody a valila sa rieka vyprahnutou zemou. Lebo si spomenul na svoje sväté slovo.

Register to read more...

Utorok, 19. júna 2007

Hospodinovým slovom utvorené sú nebesá a dychom Jeho úst ich všetky voje.

Register to read more...

Streda, 20. júna 2007

Lebo On raní, On aj obväzuje, On udiera, ale Jeho ruky aj liečia.

Register to read more...

Štvrtok, 21. júna 2007

Hospodinova je zem, i to čo ju napĺňa, svet a tí, ktorí v ňom bývajú.

Register to read more...

Piatok, 22. júna 2007

V pote tváre budeš jesť chlieb, kým sa nevrátiš do zeme, lebo z nej si vzatý, pretože si prach a do prachu sa vrátiš.

Register to read more...

Sobota, 23. júna 2007

Nevydal si ma nepriateľovi do rúk, na šíru plochu postavil si moje nohy.

Register to read more...

Nedeľa, 24. júna 2007

Nech sa právo valí ako vody a spravodlivosť ako stály potok!

Register to read more...

Pondelok, 25. júna 2007

Cti Hospodina darmi svojho imania a prvotinami z každého svojho výnosu.

Register to read more...

Utorok, 26. júna 2007

On vyviedol ma na voľnosť, vytrhol ma, bo si ma obľúbil.

Register to read more...

Streda, 27. júna 2007

Na pastvách zelených ma pasie a k vodám osviežujúcim ma privádza. Dušu mi občerstvuje.

Register to read more...

Štvrtok, 28. júna 2007

Otváraj svoje ústa za nemého, za právo všetkých slabých.

Register to read more...

Piatok, 29. júna 2007

Ó, všetci smädní, poďte k vode!

Register to read more...

Sobota, 30. júna 2007

Veštci vidia lož, prázdne sny zvestujú, márnosťou utešujú.

Register to read more...

KALENDÁR