Slovak Czech English German Polish

August

Streda, 01. augusta 2007

Aby sa celé toto zhromaždenie dozvedelo, že Hospodin nevyslobodzuje mečom a kopijou.

Register to read more...

Štvrtok, 02. augusta 2007

Obráť sa ku mne a zmiluj sa nado mnou, lebo som osamelý a biedny.

Register to read more...

Piatok, 03. augusta 2007

Ajhľa, ja som s tebou a budem ťa ochraňovať všade, kadiaľ pôjdeš.

Register to read more...

Sobota, 04. augusta 2007

Polámané sú luky silných, klesajúci sa opášu silou.

Register to read more...

Nedeľa, 05. augusta 2007

Keď sa navrátiš k Hospodinu, k svojmu Bohu..., vtedy zmení Hospodin, tvoj Boh, tvoj údel, zmiluje sa nad tebou.

Register to read more...

Pondelok, 06. augusta 2007

Milujem Hospodina, lebo počuje hlas môjho úpenia.

Register to read more...

Utorok, 07. augusta 2007

Pomáhaj nám, Bože našej spásy! Zhromaždi nás, aby sme ďakovať mohli Tvojmu svätému menu.

Register to read more...

Streda, 08. augusta 2007

Pobudni v tejto krajine ako cudzinec; budem s tebou a požehnám ťa.

Register to read more...

Štvrtok, 09. augusta 2007

Sirotám je otcom, vdovám zástupcom, Boh vo svojom svätom príbytku. Boh osamelých vracia domov.

Register to read more...

Piatok, 10. augusta 2007

Pozdvihnime srdcia i ruky k Bohu na nebesiach!

Register to read more...

Sobota, 11. augusta 2007

Hospodin mocností rozhodol: kto to zruší? Jeho ruka je vystretá; kto ju odvráti?

Register to read more...

Nedeľa, 12. augusta 2007

Obráť sa teda pomocou svojho Boha, zachovaj lásku a právo, a očakávaj stále na svojho Boha!

Register to read more...

Pondelok, 13. augusta 2007

Skôr, ako budú volať, ja sa im ozvem, ešte budú hovoriť, už ich vypočujem.

Register to read more...

Utorok, 14. augusta 2007

Či môže byť človek spravodlivý pred Bohom a či je muž čistý pred svojím Tvorcom?

Register to read more...

Streda, 15. augusta 2007

Hospodinove skutky lásky neprestávajú, lebo Jeho milosrdenstvo sa nekončí; obnovujú sa každého rána.

Register to read more...

Štvrtok, 16. augusta 2007

Ucho, ktoré počuje, a oko, ktoré vidí – oboje učinil Hospodin.

Register to read more...

Piatok, 17. augusta 2007

Na Hospodina uvrhni svoje bremeno, a On ťa udrží.

Register to read more...

Sobota, 18. augusta 2007

Vyslyš, ma Hospodine, vyslyš, nech sa tento ľud dozvie, že Ty si Hospodin, Boh, a že si obrátil ich srdcia naspäť.

Register to read more...

Nedeľa, 19. augusta 2007

Potom poznajú, že ja som Hospodin, keď polámem ihlice ich jarma a vytrhnem ich z ruky tých, ktorí si ich podmanili.

Register to read more...

Pondelok, 20. augusta 2007

Hospodine, kto je medzi bohmi rovný Tebe? Kto je tak ako Ty velebný v svätosti, hrozný v slávnych činoch a robiaci divy?

Register to read more...

Utorok, 21. augusta 2007

On bude veľký až do končín zeme.

Register to read more...

Streda, 22. augusta 2007

Jozefa dal jeho pán uvrhnúť do žalára, ale Hospodin bol s ním.

Register to read more...

Štvrtok, 23. augusta 2007

Beda tým, čo vymýšľajú neprávosť a pášu zlo na svojich lôžkach.

Register to read more...

Piatok, 24. augusta 2007

Len On je moja skala, moja spása, môj hrad; nesklátim sa.

Register to read more...

Sobota, 25. augusta 2007

Radiť ti chcem a moje oko bude bdieť nad tebou.

Register to read more...

Nedeľa, 26. augusta 2007

Onemel som a zatíchol, zamĺkol som nedbajúc na výhody, ale moja bolesť sa rozjatrila.

Register to read more...

Pondelok, 27. augusta 2007

Daniel velebil Boha nebies takto: Nech je požehnané meno Božie od vekov až naveky, lebo Jemu patrí múdrosť i sila!

Register to read more...

Utorok, 28. augusta 2007

Tí, čo pohrdli dňom malých začiatkov, budú sa veseliť.

Register to read more...

Streda, 29. augusta 2007

Nebesá rozprávajú o sláve Božej a dielo Jeho rúk zvestuje obloha.

Register to read more...

Štvrtok, 30. augusta 2007

Hospodin povedal Mojžišovi: Nebudeš môcť vidieť moju tvár, lebo človek ma neuvidí, ak má ostať nažive.

Register to read more...

Piatok, 31. augusta 2007

Či nepočuje Ten, ktorý vám vsadil ucho? Či nevidí Ten, ktorý oko utvoril?

Register to read more...

KALENDÁR