Slovak Czech English German Polish

Október

Pondelok, 01. októbra 2007

Hospodin mi dal to, čo som prosila od Neho.

Register to read more...

Utorok, 02. októbra 2007

Urobil si ho pánom nad dielom svojich rúk, položil si mu všetko pod nohy.

Register to read more...

Streda, 03. októbra 2007

Videnie sa splní svojím časom, speje ku koncu a – nesklame.

Register to read more...

Štvrtok, 04. októbra 2007

Dedičstvom od Hospodina sú synovia.

Register to read more...

Piatok, 05. októbra 2007

Nech rozjasní Hospodin svoju tvár nad tebou a nech ti je milostivý!

Register to read more...

Sobota, 06. októbra 2007

Kiežby si pretrhol nebesá a zostúpil.

Register to read more...

Nedeľa, 07. októbra 2007

Zdrž svoj hlas od plaču a svoje oči od sĺz, lebo tvoja námaha má odmenu, – znie výrok Hospodinov.

Register to read more...

Pondelok, 08. októbra 2007

Ako sa zmilováva otec nad synmi, tak sa Hospodin zmilováva nad tými, čo sa Ho boja.

Register to read more...

Utorok, 09. októbra 2007

Hospodin počul moje úpenie, Hospodin prijal moju modlitbu.

Register to read more...

Streda, 10. októbra 2007

Dokedy sa budeš zdráhať pokoriť sa predo mnou?

Register to read more...

Štvrtok, 11. októbra 2007

Boh je s tebou vo všetkom, čo konáš.

Register to read more...

Piatok, 12. októbra 2007

Kto môže povedať: Očistil som si srdce, čistý som od svojho hriechu?

Register to read more...

Sobota, 13. októbra 2007

Veď On vie, ako sme utvorení, a v pamäti má, že sme prach.

Register to read more...

Nedeľa, 14. októbra 2007

Abnér zavolal na Jóába: Či má meč naveky nivočiť? Či nevieš, že nakoniec prichádza trpkosť?

Register to read more...

Pondelok, 15. októbra 2007

Ty si uskutočnil predivné plány, od pradávna verné a pravé.

Register to read more...

Utorok, 16. októbra 2007

Ajhľa, na piade si mi vymeral dni a čas môjho života je ako nič pred Tebou. Len ako márnosť stojí tu každý človek.

Register to read more...

Streda, 17. októbra 2007

Milovať budeš Hospodina, svojho Boha, celým srdcom, celou dušou a celou silou.

Register to read more...

Štvrtok, 18. októbra 2007

Rozmnožím ich tak, že sa nezmenšia, a cťou ich prizdobím tak, že nebudú bezvýznamní.

Register to read more...

Piatok, 19. októbra 2007

Hlas plesania a spásy v stanoch spravodlivých: Pravica Hospodinova je vyvýšená, pravica Hospodinova dokázala silu!

Register to read more...

Sobota, 20. októbra 2007

Hospodin je hradom utláčanému, je hradom vo chvíľach súženia.

Register to read more...

Nedeľa, 21. októbra 2007

Hospodine, Bože Izraela, ktorý tróniš nad cherubmi! Ty sám si Bohom všetkých kráľovstiev zeme; Ty si urobil nebesá i zem.

Register to read more...

Pondelok, 22. októbra 2007

Takže ste boli ako hlaveň vytrhnutá z ohňa. No ku mne ste sa nevrátili – znie výrok Hospodinov.

Register to read more...

Utorok, 23. októbra 2007

Nech nie som zahanbený, lebo v Teba dúfam.

Register to read more...

Streda, 24. októbra 2007

Moje myšlienky nie sú vaše myšlienky a vaše cesty nie sú moje cesty – znie výrok Hospodinov.

Register to read more...

Štvrtok, 25. októbra 2007

Elízeus povedal: Neboj sa, lebo tých, čo sú s nami, je viac ako tých, čo sú s nimi.

Register to read more...

Piatok, 26. októbra 2007

Budem očakávať na Hospodina, ktorý skrýva svoju tvár pred domom Jákobovým, a budem dúfať v Neho.

Register to read more...

Sobota, 27. októbra 2007

On poslal vykúpenie svojmu ľudu, naveky svoju zmluvu stanovil.

Register to read more...

Nedeľa, 28. októbra 2007

Iste je blízka Jeho spása tým, čo sa Ho boja. ...Milosť a vernosť sa stretnú, spravodlivosť a pokoj sa pobozkajú.

Register to read more...

Pondelok, 29. októbra 2007

Hospodin je v práve, lebo som sa priečil Jeho slovu.

Register to read more...

Utorok, 30. októbra 2007

Tak stvoril Boh človeka na svoj obraz; na Boží obraz ho stvoril.

Register to read more...

Streda, 31. októbra 2007

Predložil som ti život i smrť, požehnanie i kliatbu. Vyvoľ si teda život.

Register to read more...

KALENDÁR