Slovak Czech English German Polish

November

Štvrtok, 01. novembra 2007

Dušu smädnú ukojil a hladnú dušu dobrým nasýtil.

Register to read more...

Piatok, 02. novembra 2007

Ó, Hospodine, pomáhaj! Ó Hospodine, popraj zdaru!

Register to read more...

Sobota, 03. novembra 2007

Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil? Ďaleko si od mojej spásy, od slov môjho kriku!

Register to read more...

Nedeľa, 04. novembra 2007

Poslušnosť je lepšia ako obeť.

Register to read more...

Pondelok, 05. novembra 2007

Mudrci... opovrhli slovom Hospodinovým, na čo im bude ich múdrosť?

Register to read more...

Utorok, 06. novembra 2007

Každé telo je tráva a všetka jeho nádhera sťa poľný kvet. Usychá tráva, vädne kvet, ale slovo nášho Boha zostáva na veky.

Register to read more...

Streda, 07. novembra 2007

Chcem učiť priestupníkov Tvojim cestám, aby sa hriešnici k Tebe obracali.

Register to read more...

Štvrtok, 08. novembra 2007

Hor sa, dom Jákobov! Choďme v svetle Hospodinovom!

Register to read more...

Piatok, 09. novembra 2007

Prečo hovoríš, Jákob, a vravíš, Izrael: Skrytá je moja cesta pred Hospodinom a moje právo uniká môjmu Bohu?

Register to read more...

Sobota, 10. novembra 2007

Ty si Boh odpúšťania, milostivý a milosrdný, dlho zhovievajúci a bohatý v milosti.

Register to read more...

Nedeľa, 11. novembra 2007

Nie vojenskou mocou, ani silou, ale mojím Duchom – hovorí Hospodin mocností.

Register to read more...

Pondelok, 12. novembra 2007

Vskutku, s radosťou vyjdete a v pokoji vás povedú.

Register to read more...

Utorok, 13. novembra 2007

Veľké sú skutky Hospodinove, hodné skúmania všetkými, ktorí majú v nich záľubu.

Register to read more...

Streda, 14. novembra 2007

Kto usmernil Ducha Hospodinovho, kto bol Jeho poradcom, aby Ho poúčal?

Register to read more...

Štvrtok, 15. novembra 2007

Pokoj ustanovím za tvoju vrchnosť a spravodlivosť za tvojho dozorcu.

Register to read more...

Piatok, 16. novembra 2007

Čo sme počuli a poznáme, a naši otcovia nám o nich rozprávali. Nezatajíme ich pred synmi.

Register to read more...

Sobota, 17. novembra 2007

Ďakujem Ti, že si ma vyslyšal a bol si mojou záchranou.

Register to read more...

Nedeľa, 18. novembra 2007

Boh, ktorý ma opásal silou.

Register to read more...

Pondelok, 19. novembra 2007

Pokorní budú jesť a nasýtia sa, a chváliť budú Hospodina tí, čo Ho hľadajú.

Register to read more...

Utorok, 20. novembra 2007

Aj sluha Tvoj sa dáva nimi napomínať; kto ich zachováva, má hojnú odmenu.

Register to read more...

Streda, 21. novembra 2007

Dobrorečiť budem Hospodinovi v každom čase, nech je chvála o Ňom neprestajne v mojich ústach.

Register to read more...

Štvrtok, 22. novembra 2007

Povstaň, ó, Bože, súď zem, lebo Tvojím vlastníctvom sú všetky národy!

Register to read more...

Piatok, 23. novembra 2007

Nevyslovíš krivé svedectvo proti svojmu blížnemu!

Register to read more...

Sobota, 24. novembra 2007

Ajhľa, na vrchoch nohy posla blahozvesti, ktorý zvestuje pokoj.

Register to read more...

Nedeľa, 25. novembra 2007

Tráve dáš rásť pre dobytok, bylinám na úžitok človeku, aby vyviedol chlieb zo zeme.

Register to read more...

Pondelok, 26. novembra 2007

Nezabiješ!

Register to read more...

Utorok, 27. novembra 2007

Tvoju reč som skryl vo svojom srdci, aby som proti Tebe nehrešil.

Register to read more...

Streda, 28. novembra 2007

Tvoje oči uzrú kráľa v jeho kráse.

Register to read more...

Štvrtok, 29. novembra 2007

Prídem zhromaždiť všetky národy a jazyky. Prídu a uvidia moju slávu.

Register to read more...

Piatok, 30. novembra 2007

Každý nech dá, čo bude môcť, podľa požehnania Hospodina, tvojho Boha, ktoré ti udelil.

Register to read more...

KALENDÁR