Slovak Czech English German Polish

Január

Utorok, 01. januára 2008

Beda bláznivým prorokom,ktorí idú za vlastným duchom bez toho,že_x000D_ by niečo videli.

Register to read more...

Streda, 02. januára 2008

O niečo menším si ho urobil od božských bytostí,slávou a dôstojnos-_x000D_ ťou si ho ovenčil.

Register to read more...

Štvrtok, 03. januára 2008

Od slnka východu až po západ buď pochválené meno Hospodinovo!

Register to read more...

Piatok, 04. januára 2008

Neboj sa,Abrám,ja som ti štítom,čaká ťa veľmi veľká odmena.

Register to read more...

Sobota, 05. januára 2008

Do sýtosti budete jedávať a chváliť meno Hospodina,svojho Boha.

Register to read more...

Nedeľa, 06. januára 2008

Neurobíš si tesanú modlu ani podobu ničoho.

Register to read more...

Pondelok, 07. januára 2008

Napokon zase uvidíte rozdiel medzi spravodlivým a bezbožným,medzi_x000D_ tým,kto Bohu slúži,a tým,kto Mu neslúži.

Register to read more...

Utorok, 08. januára 2008

Potom im Rúben povedal:Neprelievajte krv!

Register to read more...

Streda, 09. januára 2008

U Teba je však odpustenie,aby sa Ťa báli.

Register to read more...

Štvrtok, 10. januára 2008

Hospodine,po nebesia siaha Tvoja milosť,až po oblaky tvoja vernosť.

Register to read more...

Piatok, 11. januára 2008

Z hlbokosti volám k Tebe,Hospodine,Pane,počuj môj hlas.

Register to read more...

Sobota, 12. januára 2008

Dobré prijímame od Boha,a zlé by sme nemali prijímať?

Register to read more...

Nedeľa, 13. januára 2008

Všetok ľud s veľkým jasotom pokrikoval chváliac Hospodina, pretože bol položený základ domu Hospodinovho.

Register to read more...

Pondelok, 14. januára 2008

On Hospodin chráni duše svojich zbožných.

Register to read more...

Utorok, 15. januára 2008

Poslúchajte môj hlas a budem vaším Bohom a vy budete mojím ľudom.

Register to read more...

Streda, 16. januára 2008

Milostivý a milosrdný je Hospodin, váš Boh, a neodvráti od vás tvár, keď sa k Nemu obrátite.

Register to read more...

Štvrtok, 17. januára 2008

Dokedy chceš, Hospodine, na mňa trvalo zabúdať? Dokedy budeš skrývať predo mnou svoju tvár?

Register to read more...

Piatok, 18. januára 2008

Všetko, čo riekol Hospodin, budeme plniť a poslúchať.

Register to read more...

Sobota, 19. januára 2008

Veď kde na nebi alebo na zemi je božstvo, čo by mohlo konať také skutky a mocné činy, ako sú tvoje?

Register to read more...

Nedeľa, 20. januára 2008

Ty si mi uľavoval v tiesni - zmiluj sa nado mnou a počuj moju modlitbu!

Register to read more...

Pondelok, 21. januára 2008

Prezrime a preskúmajme svoje cesty a navráťme sa k Hospodinovi!

Register to read more...

Utorok, 22. januára 2008

Stratené vyhľadám, porozháňané zavrátim.

Register to read more...

Streda, 23. januára 2008

Vyviedol si mi dušu z podsvetia, ó Hospodine, navrátil si ma k životu spomedzi tých, ktorí zostupujú do hrobu.

Register to read more...

Štvrtok, 24. januára 2008

Ja k Bohu volám a Hospodin mi pomôže.

Register to read more...

Piatok, 25. januára 2008

Nato Boh riekol Kainovi: Čo si to urobil? Hlas krvi tvojho brata volá zo zeme ku mne.

Register to read more...

Sobota, 26. januára 2008

Ber ohľad na to, že tento národ je Tvojím ľudom.

Register to read more...

Nedeľa, 27. januára 2008

Hospodin Mojžišovi odpovedal: Kto dal ústa človeku - či nie ja, Hospodin? Teraz choď, ja budem s tvojimi ústami a poučím ťa, čo máš hovoriť.

Register to read more...

Pondelok, 28. januára 2008

V Tvojej ruke sú moje časy.

Register to read more...

Utorok, 29. januára 2008

Nakloň mi srdce k svojim svedectvám, nie k ziskuchtivosti.

Register to read more...

Streda, 30. januára 2008

Zaujmite postavenie, zostaňte stáť a uvidíte spásu Hospodina, ktorý bude s vami.

Register to read more...

Štvrtok, 31. januára 2008

Rozišli sa do svojich domov rozradostení a s veselou mysľou pre všetky dobrodenia, ktoré Hospodin učinil svojmu služobníkovi Dávidovi a svojmu izraelskému ľudu.

Register to read more...

KALENDÁR