Slovak Czech English German Polish

Február

Piatok, 01. februára 2008

K Hospodinovi sa utiekam.

Register to read more...

Sobota, 02. februára 2008

Skôr ako som trpel, blúdil som; teraz však zachovávam Tvoju reč.

Register to read more...

Nedeľa, 03. februára 2008

Každý hovorte pravdu so svojím blížnym.

Register to read more...

Pondelok, 04. februára 2008

Ak Hospodin nestavia dom, márne sa namáhajú stavitelia.

Register to read more...

Utorok, 05. februára 2008

Hospodin Boh je slnkom a štítom.

Register to read more...

Streda, 06. februára 2008

Keď sa naješ a nasýtiš, dávaj pozor, aby si nezabudol na Hospodina.

Register to read more...

Štvrtok, 07. februára 2008

Neľakajte sa, ani sa ich nebojte! Hospodin, váš Boh, ktorý ide pred vami, sám bude bojovať za vás.

Register to read more...

Piatok, 08. februára 2008

Priveď ma naspäť, aby som sa obrátil, lebo Ty si Boh môj, Hospodine.

Register to read more...

Sobota, 09. februára 2008

Blahoslavený človek, ktorý v Tebe nachádza silu, tí, čo majú na mysli cesty do chrámu.

Register to read more...

Nedeľa, 10. februára 2008

Ty mi dáš poznať cestu života.

Register to read more...

Pondelok, 11. februára 2008

Nenakladá s nami podľa našich hriechov a neodpláca nám podľa našich vín.

Register to read more...

Utorok, 12. februára 2008

Pre námahu svojho života uzrie svetlo. Svojím poznaním môj spravodlivý sluha dá spravodlivosť mnohým a ich neprávosti sám vezme na seba.

Register to read more...

Streda, 13. februára 2008

Môj nárek premenil si v tanec, rozviazal si mi smútočné rúcho a opásal si ma radosťou.

Register to read more...

Štvrtok, 14. februára 2008

Ó, Hospodine, Pane náš, aké je slávne Tvoje meno na celej zemi!

Register to read more...

Piatok, 15. februára 2008

Nech z neho (Goliáša) nemá nikto strach.

Register to read more...

Sobota, 16. februára 2008

Nechoďte za inými bohmi slúžiť a klaňať sa im; nepopudzujte ma výtvorom svojich rúk.

Register to read more...

Nedeľa, 17. februára 2008

Skôr ako vyschnú horské vody, zurčiace a chladné? Môj ľud veru zabudol na mňa.

Register to read more...

Pondelok, 18. februára 2008

Peruťou svojou prikryje ťa, a nájdeš útočisko pod Jeho krídlami.

Register to read more...

Utorok, 19. februára 2008

Svetlo mesiaca bude ako svetlo slnka, a svetlo slnka bude sedemnásobné ako svetlo siedmich dní v deň, keď Hospodin obviaže zlomeninu svojho ľudu a uzdraví jemu spôsobené rany.

Register to read more...

Streda, 20. februára 2008

Veď moja ruka založila zem, moja pravica rozvinula nebesá; zavolal som na ne, ihneď sa postavili.

Register to read more...

Štvrtok, 21. februára 2008

Spievajte Hospodinovi, dobrorečte Jeho menu, zvestujte Jeho spásu deň čo deň!

Register to read more...

Piatok, 22. februára 2008

Nech sú Ti po vôli reči mojich úst a rozjímania môjho srdca pred Tebou, ó, Hospodine, moja skala a môj Vykupiteľ!

Register to read more...

Sobota, 23. februára 2008

Hospodine, či Tvoje oči nehľadajú pravdu?

Register to read more...

Nedeľa, 24. februára 2008

Jasajte, tešte sa z Hospodina, svojho Boha.

Register to read more...

Pondelok, 25. februára 2008

Ty si jediný, Hospodine, Ty si stvoril nebesá; nebesá nebies a ich všetky voje, zem i všetko, čo je na nej, moria i všetko, čo je v nich. Ty to všetko udržuješ nažive.

Register to read more...

Utorok, 26. februára 2008

Riekol mi Boh: Si mojím služobníkom, Izraelom, ktorým sa oslávim.

Register to read more...

Streda, 27. februára 2008

Mnohí o mne hovoria: Pre neho niet pomoci u Boha! Ale Ty, Hospodine, si mojím štítom, si mojou slávou, Ty mi dvíhaš hlavu.

Register to read more...

Štvrtok, 28. februára 2008

Blahoslavení, čo sa pridŕžajú Jeho svedectiev a hľadajú Ho celým srdcom.

Register to read more...

Piatok, 29. februára 2008

Strápený pokorne trpel, a neotvoril ústa ako baránok vedený na zabitie, a neotvoril ústa ako ovca, ktorá umĺkne pred svojimi strihačmi.

Register to read more...

KALENDÁR