Slovak Czech English German Polish

Máj

Štvrtok, 01. mája 2008

Odvráť mi oči od pohľadu na márnosť.

Register to read more...

Piatok, 02. mája 2008

Velebné, nádherné je Jeho dielo a Jeho spravodlivosť trvá naveky.

Register to read more...

Sobota, 03. mája 2008

Náš Boh zmenil kliatbu na požehnanie.

Register to read more...

Nedeľa, 04. mája 2008

On bude pokojom.

Register to read more...

Pondelok, 05. mája 2008

Počujte, všetky národy, načúvaj zem, i čo ju napĺňa, a nech je Hospodin, Pán, svedkom proti vám.

Register to read more...

Utorok, 06. mája 2008

Len sa bojte Hospodina a slúžte Mu verne a z celého svojho srdca; veď vidíte, aké veľké veci učinil s vami!

Register to read more...

Streda, 07. mája 2008

Nikto nie je svätý ako Hospodin, lebo niet nikoho okrem Teba.

Register to read more...

Štvrtok, 08. mája 2008

Haleluja! Ďakujem Hospodinovi z celého srdca v kruhu úprimných, v zbore.

Register to read more...

Piatok, 09. mája 2008

Pozri sa na moju biedu a i na moju tieseň a odpusť všetky moje hriechy.

Register to read more...

Sobota, 10. mája 2008

V Teba dúfajú tí, čo poznajú Tvoje meno; lebo Ty neopustíš tých, čo hľadajú Ťa, Hospodine!

Register to read more...

Nedeľa, 11. mája 2008

Spravodlivosť nezachráni spravodlivého v deň, keď spácha priestupok; ani bezbožný nepadne pre bezbožnosť v ten deň, keď sa dopustí hriechu.

Register to read more...

Pondelok, 12. mája 2008

Pijú víno z čiaš a najjemnejším olejom sa natierajú, ale necítia žiaľ nad troskami Jozefa.

Register to read more...

Utorok, 13. mája 2008

Ty si spočítal moju biedu. Vlož moje slzy do svojej nádoby; či záznamu v Tvojej knihe o nich niet?

Register to read more...

Streda, 14. mája 2008

Potom sa však rozpomeniem na svoju zmluvu s tebou, uzavretú v dňoch tvojej mladosti, a ustanovím ti večnú zmluvu.

Register to read more...

Štvrtok, 15. mája 2008

Radujú sa pred Tebou, ako sa radujú v žatve.

Register to read more...

Piatok, 16. mája 2008

Lebo dvojaké zlo spáchal môj ľud: opustil mňa, prameň živej vody, aby si vykopali deravé cisterny, ktoré neudržia vodu.

Register to read more...

Sobota, 17. mája 2008

Daniela vytiahli z jamy a nenašli na ňom nijaký úraz, lebo dôveroval svojmu Bohu.

Register to read more...

Nedeľa, 18. mája 2008

Spomínajte na Jeho divné skutky, ktoré robil, na znamenie a súdy Jeho úst.

Register to read more...

Pondelok, 19. mája 2008

Nikto nech nezmýšľa zle v srdci jeden proti druhému.

Register to read more...

Utorok, 20. mája 2008

Vy ste, pravda, zamýšľali proti mne zlé, ale Boh to obrátil na dobré.

Register to read more...

Streda, 21. mája 2008

Nech je Hospodin, náš Boh, s nami, ako býval s našimi otcami.

Register to read more...

Štvrtok, 22. mája 2008

Lepšie je utiekať sa k Hospodinovi, ako dúfať v človeka.

Register to read more...

Piatok, 23. mája 2008

Kto chodil podľa mojich ustanovení, ten nezomrie za vinu svojho otca. Určite bude žiť.

Register to read more...

Sobota, 24. mája 2008

Ak sa celým srdcom obrátite k Hospodinovi, a ak odstránite cudzích bohov zo svojho prostredia.

Register to read more...

Nedeľa, 25. mája 2008

Preto, hľa, dám im vedieť, tentoraz dám im poznať svoju moc a silu; poznajú, že Hospodin je moje meno.

Register to read more...

Pondelok, 26. mája 2008

Pamätaj na svojho Stvoriteľa v dňoch svojej mladosti, skôr, ako prídu zlé dni a priblížia sa roky, o ktorých povieš: Nemám v nich záľubu.

Register to read more...

Utorok, 27. mája 2008

Odstúp od zlého a rob dobre, hľadaj pokoj a snaž sa oň!

Register to read more...

Streda, 28. mája 2008

Ja ťa neopustím, kým nesplním, čo som ti zasľúbil.

Register to read more...

Štvrtok, 29. mája 2008

Vtedy riekol Boh: Buď svetlo! A bolo svetlo.

Register to read more...

Piatok, 30. mája 2008

Pradávno založil si zem a nebesá sú dielom Tvojich rúk.

Register to read more...

Sobota, 31. mája 2008

Bože, učil si ma od mladosti, a dosiaľ hlásam Tvoje divné skutky.

Register to read more...

KALENDÁR