Slovak Czech English German Polish

Jún

Nedeľa, 01. júna 2008

Aké hrozné je toto miesto! Nie je tu nič iné ako Boží dom a tu je nebeská brána.

Register to read more...

Pondelok, 02. júna 2008

Hospodin Gideonovi povedal: Pokoj s tebou! Neboj sa, nezomrieš. Vtedy tam Gideon postavil oltár Hospodinovi a nazval ho Hospodin je spása.

Register to read more...

Utorok, 03. júna 2008

Potom sa nezahanbím, keď pohliadnem na všetky Tvoje prikázania.

Register to read more...

Streda, 04. júna 2008

Hospodin je pri mne, nebudem sa báť, čo mi urobí človek?!

Register to read more...

Štvrtok, 05. júna 2008

Dokonale ma obmy z mojej viny, očisť ma od môjho hriechu!

Register to read more...

Piatok, 06. júna 2008

Milujte Hospodina, všetci jeho zbožní!

Register to read more...

Sobota, 07. júna 2008

Kto utláča slabého, tupí jeho Tvorcu.

Register to read more...

Nedeľa, 08. júna 2008

Zmiluj sa nado mnou, Hospodine, veď som zomdlený; uzdrav ma, Hospodine, lebo strnuli mi kosti, i moja duša je preveľmi zdesená.

Register to read more...

Pondelok, 09. júna 2008

Nepokladaj sa za múdreho, boj sa Hospodina a vyhýbaj sa zlu.

Register to read more...

Utorok, 10. júna 2008

Keď sa naješ a nasýtiš, dobroreč Hospodinovi, svojmu Bohu.

Register to read more...

Streda, 11. júna 2008

Dal si mi štít svojej spásy a Tvoja pravica bola mi oporou.

Register to read more...

Štvrtok, 12. júna 2008

Hospodin bude tvojím večným svetlom a tvoj Boh bude tvojou slávou.

Register to read more...

Piatok, 13. júna 2008

Veľmi ma trestal Hospodin, smrti ma však nevydal.

Register to read more...

Sobota, 14. júna 2008

Ukáž nám, Hospodine, svoju milosť, udeľ nám svoju spásu!

Register to read more...

Nedeľa, 15. júna 2008

Ja však hovorím k vám neustále, ale neposlúchate ma.

Register to read more...

Pondelok, 16. júna 2008

Ty si Boh mojej spásy, na Teba dennodenne očakávam.

Register to read more...

Utorok, 17. júna 2008

Neboj sa, lebo som ťa vykúpil, povolal som ťa tvojím menom; môj si ty!

Register to read more...

Streda, 18. júna 2008

Nepokradneš!

Register to read more...

Štvrtok, 19. júna 2008

V ruke máš moc a silu a nikto sa nemôže postaviť proti Tebe.

Register to read more...

Piatok, 20. júna 2008

Potešujte, potešujte môj ľud, vraví Boh váš.

Register to read more...

Sobota, 21. júna 2008

Hospodine, Pane, začal si ukazovať svojmu služobníkovi svoju veľkosť i svoju premocnú ruku.

Register to read more...

Nedeľa, 22. júna 2008

Karhaj ma, Hospodine, ale s mierou, nie v svojom hneve, aby si ma nezničil.

Register to read more...

Pondelok, 23. júna 2008

Jasajte a radujte sa na večné veky z toho, čo stvorím.

Register to read more...

Utorok, 24. júna 2008

Hospodin vraví: Vyslobodím ho, lebo sa ma pridŕža.

Register to read more...

Streda, 25. júna 2008

Ajhľa, Boh mi je pomocníkom, Pán je s tými, ktorí podopierajú môj život.

Register to read more...

Štvrtok, 26. júna 2008

Ja radovať sa v Hospodinovi budem, a jasať v Bohu mojej spásy.

Register to read more...

Piatok, 27. júna 2008

Blízky je Hospodin všetkým, ktorí Ho vzývajú, všetkým, ktorí Ho vzývajú opravdivo.

Register to read more...

Sobota, 28. júna 2008

Jasaj a teš sa, dcéra Sion, lebo, hľa, prídem a budem bývať uprostred teba - znie výrok Hospodinov.

Register to read more...

Nedeľa, 29. júna 2008

Potom poznáte, že ja som Hospodin, keď to urobím s vami kvôli svojmu menu, a nie podľa vašich zlých ciest ani podľa vašich skazonosných skutkov.

Register to read more...

Pondelok, 30. júna 2008

Hospodin otvára oči slepým.

Register to read more...

KALENDÁR