Slovak Czech English German Polish

Júl

Utorok, 01. júla 2008

Ajhľa, prichádzajú dni, - znie výrok Hospodinov - keď vystavané bude Hospodinovo mesto.

Register to read more...

Streda, 02. júla 2008

Rozpomeň sa na svoj zbor, ktorý si odpradávna získal, vykúpil ako svoj dedičný kmeň.

Register to read more...

Štvrtok, 03. júla 2008

Boh dáva pokoj tvojim hraniciam.

Register to read more...

Piatok, 04. júla 2008

Spomínajte na pradávne minulé veci, že ja som Boh, a nieto iného, som Boh, a mne rovného niet.

Register to read more...

Sobota, 05. júla 2008

Hospodine, Bože môj, si veľmi veľký! Priodel si sa nádherou a velebou, halíš sa do svetla sťa do rúcha.

Register to read more...

Nedeľa, 06. júla 2008

Boh každé dielo privedie na súd, i každú tajnú vec, či je dobrá alebo zlá.

Register to read more...

Pondelok, 07. júla 2008

Čo je človek, že naň pamätáš? A čo syn človečí, že sa ho ujímaš?

Register to read more...

Utorok, 08. júla 2008

Ty však pre Hospodina zaplesáš, chváliť sa budeš Svätým Izraela.

Register to read more...

Streda, 09. júla 2008

Poďte a pozrite sa na skutky Božie, úžasný je vo svojom konaní voči ľuďom.

Register to read more...

Štvrtok, 10. júla 2008

Ajhľa, môj služobník, ktorého podopieram, môj vyvolený, ktorého som si obľúbil.

Register to read more...

Piatok, 11. júla 2008

Hospodine: Rozsúď môj spor a vykúp ma; podľa svojej reči obživ ma.

Register to read more...

Sobota, 12. júla 2008

Len toto povedzte jeden druhému navzájom: Čo odpovedal Hospodin? alebo: Čo hovoril Hospodin?

Register to read more...

Nedeľa, 13. júla 2008

Neodopieraj dobrodenie tomu, kto ho potrebuje, ak je v tvojej moci vykonať to.

Register to read more...

Pondelok, 14. júla 2008

Izraelci, každý muž a žena, ktorých ponúkalo srdce doniesť na všetku prácu to, čo prikázal Hospodin konať skrze Mojžiša, doniesli dobrovoľný dar Hospodinu.

Register to read more...

Utorok, 15. júla 2008

Srdce čisté stvor mi, ó, Bože, a obnov vo mne ducha pevného!

Register to read more...

Streda, 16. júla 2008

Národy, ktoré ostanú okolo vás, poznajú, že ja, Hospodin, som zbúrané vystaval a spustošené vysadil.

Register to read more...

Štvrtok, 17. júla 2008

Ty si viedol môj spor, Pane, vykúpil si môj život.

Register to read more...

Piatok, 18. júla 2008

Takí, čo sú zďaleka, prídu a budú stavať chrám Hospodinov.

Register to read more...

Sobota, 19. júla 2008

Hospodine, veľká je Tvoja vernosť.

Register to read more...

Nedeľa, 20. júla 2008

Hospodin, ktorý slnko určuje za svetlo vo dne, mesiac a hviezdy kladie za svetlo noci, ktorý búri more tak, že hučia jeho vlny.

Register to read more...

Pondelok, 21. júla 2008

Miloval som vás, hovorí Hospodin.

Register to read more...

Utorok, 22. júla 2008

Ale pre svoje hojné milosrdenstvo neskoncoval si s nimi, neopustil si ich.

Register to read more...

Streda, 23. júla 2008

Prečo musí byť moja bolesť ustavičná a moja rana nevyliečiteľná? Nechce sa zahojiť. Chceš byť voči mne ako klamný potok, voda, na ktorú sa nedá spoľahnúť?

Register to read more...

Štvrtok, 24. júla 2008

K Tebe volám, Hospodine, hovorím: Ty si moje útočisko, môj podiel v krajine živých.

Register to read more...

Piatok, 25. júla 2008

Ten, ktorý rozptýlil Izrael, zhromaždí ho, bude ho strážiť ako pastier svoje stádo.

Register to read more...

Sobota, 26. júla 2008

Môj dom sa bude volať domom modlitby pre všetky národy.

Register to read more...

Nedeľa, 27. júla 2008

Krajina, Krajina, Krajina, počuj slovo Hospodinovo!

Register to read more...

Pondelok, 28. júla 2008

V Jeho ruke je život všetkého tvorstva i duch každého ľudského tela.

Register to read more...

Utorok, 29. júla 2008

Očakávaj na Hospodina! Pevný buď! Nech je zmužilé tvoje srdce a očakávaj Hospodina!

Register to read more...

Streda, 30. júla 2008

Ľahol som si a zaspal som; prebudil som sa, lebo Hospodin ma podopiera.

Register to read more...

Štvrtok, 31. júla 2008

Spočinie na ňom Duch Hospodinov, duch múdrosti a rozumnosti, duch rady a sily, duch známosti a bázne Hospodinovej.

Register to read more...

KALENDÁR