Slovak Czech English German Polish

September

Pondelok, 01. septembra 2008

Mojžiš sa snažil obmäkčiť Hospodina: Hospodine, obráť svoj prudký hnev a milostivo zmeň zlo, ktoré si chystal proti svojmu ľudu.

Register to read more...

Utorok, 02. septembra 2008

Oči mi predbiehajú nočné stráže, aby som premýšľal o Tvojej reči.

Register to read more...

Streda, 03. septembra 2008

Dúfajte v Hospodina na večné veky, lebo Hospodin, Pán, je Skala vekov.

Register to read more...

Štvrtok, 04. septembra 2008

Prečo si znevážil Hospodinovo slovo a dopustil si sa toho, čo sa Jemu nepáči?

Register to read more...

Piatok, 05. septembra 2008

Ruka nášho Boha bola nad nami a ochránila nás.

Register to read more...

Sobota, 06. septembra 2008

Roztrhnite si srdcia a nie šaty, vráťte sa k Hospodinovi, svojmu Bohu.

Register to read more...

Nedeľa, 07. septembra 2008

Takto vraví Hospodin: Mňa hľadajte, a budete žiť!

Register to read more...

Pondelok, 08. septembra 2008

Beda pastierom, ktorí pasú sami seba! Či pastieri nemajú pásť stádo?

Register to read more...

Utorok, 09. septembra 2008

Hospodin odpovedal a riekol svojmu ľudu: Ajhľa, posielam vám obilie, mušt i olej, a nasýtite sa tým.

Register to read more...

Streda, 10. septembra 2008

Hospodin posúdi končiny zeme, dá silu svojmu kráľovi.

Register to read more...

Štvrtok, 11. septembra 2008

Mojžiš sa vrátil k Hospodinovi a povedal: Ach, tento ľud spáchal veľký hriech; urobil si zlatého boha. Teraz však, ak môžeš, odpusti im hriech!

Register to read more...

Piatok, 12. septembra 2008

Zmiluj sa nado mnou, Bože, podľa svojej milosti! Pre svoje veľké milosrdenstvo zahlaď moje priestupky!

Register to read more...

Sobota, 13. septembra 2008

Slovo Hospodinovo je pravdivé a všetko Jeho dielo je verné.

Register to read more...

Nedeľa, 14. septembra 2008

Nič nevystalo z tých zasľúbení, ktoré Hospodin dal domu Izraela. Všetko sa splnilo.

Register to read more...

Pondelok, 15. septembra 2008

U Neho je moc a múdrosť. Jeho je ten, čo blúdi i čo zvádza.

Register to read more...

Utorok, 16. septembra 2008

Vzývaj ma v deň súženia, vytrhnem ťa, a ty ma budeš oslavovať!

Register to read more...

Streda, 17. septembra 2008

Ďakujem Ti, Hospodine, lebo - hoci si sa hneval na mňa - Tvoj hnev sa odvrátil a potešil si ma.

Register to read more...

Štvrtok, 18. septembra 2008

Hospodin hovoril s Mojžišom tvárou v tvár, ako sa človek rozpráva so svojím priateľom.

Register to read more...

Piatok, 19. septembra 2008

Samuel povedal: Vy ste síce spáchali všetko toto zlo... ale odstúp odo mňa to, aby som hrešil proti Hospodinovi tým, že by som sa prestal modliť za vás.

Register to read more...

Sobota, 20. septembra 2008

Tak sa vrátia tí, ktorých Hospodin vyslobodil. Večná radosť bude na ich hlavách, dosiahnu radosť a veselosť; zmizne žiaľ a úpenie.

Register to read more...

Nedeľa, 21. septembra 2008

Ja som Hospodin, to je moje meno; svoju slávu inému nedám, ani svoju chválu modlám.

Register to read more...

Pondelok, 22. septembra 2008

Nie samým chlebom žije človek, ale všetkým, čo vychádza z úst Hospodinových.

Register to read more...

Utorok, 23. septembra 2008

On je Bohom, naším Bohom na veky večité, On povedie nás aj cez smrť.

Register to read more...

Streda, 24. septembra 2008

Pomenujú ťa novým menom, ktoré Hospodinove ústa určia.

Register to read more...

Štvrtok, 25. septembra 2008

Miloval som ťa večnou láskou, preto som ti tak dlho zachoval milosť.

Register to read more...

Piatok, 26. septembra 2008

Hospodin bude bojovať za vás, vy buďte len ticho.

Register to read more...

Sobota, 27. septembra 2008

A teraz, čo očakávať, Pane? K Tebe sa nesie moja nádej.

Register to read more...

Nedeľa, 28. septembra 2008

Toto je deň, ktorý učinil Hospodin: jasajme a radujme sa v ňom!

Register to read more...

Pondelok, 29. septembra 2008

Boh zošle svoju milosť a svoju vernosť.

Register to read more...

Utorok, 30. septembra 2008

Budem Ti ďakovať, Pane, medzi ľuďmi, ospevovať Ťa medzi národmi.

Register to read more...

KALENDÁR