Slovak Czech English German Polish

Október

Streda, 01. októbra 2008

Na Bohu spočíva moja spása, moja česť.

Register to read more...

Štvrtok, 02. októbra 2008

Hospodin ruší radu národov a marí úmysly ľudí.

Register to read more...

Piatok, 03. októbra 2008

Milujte pravdu a pokoj!

Register to read more...

Sobota, 04. októbra 2008

Milosť obklopí toho, kto dúfa v Hospodina.

Register to read more...

Nedeľa, 05. októbra 2008

Hospodin, váš Boh, sám bojoval za vás.

Register to read more...

Pondelok, 06. októbra 2008

Občerstvím ustatú dušu a prahnúcu dušu uspokojím.

Register to read more...

Utorok, 07. októbra 2008

Ty si mi býval na pomoci a v tôni Tvojich krídel plesám.

Register to read more...

Streda, 08. októbra 2008

Hospodin ma... poslal... potešiť všetkých smútiacich.

Register to read more...

Štvrtok, 09. októbra 2008

K tebe hľadia moje oči, Hospodine, Pane; ja v Teba dúfam; nezbav ma života.

Register to read more...

Piatok, 10. októbra 2008

Bude dobré, ak vás preskúma; oklamať Ho (Hospodina) chcete, ako klamete človeka?

Register to read more...

Sobota, 11. októbra 2008

Pre svoje meno nezavrhni, nezneucti trón svojej slávy.

Register to read more...

Nedeľa, 12. októbra 2008

Hospodin mocností je s nami, hradom prepevným je nám Boh Jákobov.

Register to read more...

Pondelok, 13. októbra 2008

Nóach urobil všetko tak, ako mu prikázal Boh.

Register to read more...

Utorok, 14. októbra 2008

Sme pred Tebou cudzincami a usadlíkmi ako všetci naši otcovia. Naše dni na zemi sú ako tieň a bez nádeje.

Register to read more...

Streda, 15. októbra 2008

Ľud môj nasýti sa mojím dobrodením - znie výrok Hospodinov.

Register to read more...

Štvrtok, 16. októbra 2008

Beda tomu, kto si hromadí, čo mu nepatrí. Až dokedy to potrvá?

Register to read more...

Piatok, 17. októbra 2008

Aj keď mi hynie telo i srdce, Boh mi je skalou srdca naveky a mojím údelom.

Register to read more...

Sobota, 18. októbra 2008

Hlásajte, oslavujte a vravte: Hospodin zachránil svoj ľud.

Register to read more...

Nedeľa, 19. októbra 2008

Dobre je mlčky očakávať na pomoc Hospodinovu.

Register to read more...

Pondelok, 20. októbra 2008

Nespoliehajte sa na kniežatá, na človeka, u ktorého niet pomoci.

Register to read more...

Utorok, 21. októbra 2008

Ja som s vami, hovorí Hospodin.

Register to read more...

Streda, 22. októbra 2008

Vaše hriechy vás pripravili o blaho.

Register to read more...

Štvrtok, 23. októbra 2008

Uzdravím ich odvrátenie, milovať ich budem dobrovoľne.

Register to read more...

Piatok, 24. októbra 2008

Oči Hospodinove prehliadajú celú zem, aby ukázal svoju moc tým, čo majú voči Nemu úprimné srdce.

Register to read more...

Sobota, 25. októbra 2008

V jeho rukách sú hlbiny zeme, Jeho sú vrchov končiare.

Register to read more...

Nedeľa, 26. októbra 2008

Hospodin povedal Izákovi: Požehnané budú v tvojom potomstve všetky národy zeme.

Register to read more...

Pondelok, 27. októbra 2008

Čuj, Hospodine, spravodlivú vec! Pozoruj môj nárek!

Register to read more...

Utorok, 28. októbra 2008

Haleluja! Chváľte Hospodina! Lebo je dobré spevom oslavovať nášho Boha; lebo chválospev je milý, ľúbezný.

Register to read more...

Streda, 29. októbra 2008

Lebo Hospodin trestá toho, koho miluje, ako otec syna, ktorému chce dobre.

Register to read more...

Štvrtok, 30. októbra 2008

Nech nám je Boh milostivý a požehná nás! Nech rozjasní svoju tvár pri nás. Aby poznali Tvoju cestu na zemi a Tvoju spásu medzi všetkými národmi.

Register to read more...

Piatok, 31. októbra 2008

Uprostred zhromaždenia chcem Ťa chváliť.

Register to read more...

KALENDÁR