Slovak Czech English German Polish

December

Pondelok, 01. decembra 2008

Keď som hľadal aspoň jedného muža spomedzi nich, schopného vystavať múr a postaviť sa do trhliny pred moju tvár za krajinu, aby nebola zničená, nenašiel som ho.

Register to read more...

Utorok, 02. decembra 2008

Láskavosť Pána, nášho Boha, nech je nad nami! A utvrď pri nás dielo našich rúk; Ty utvrď dielo našich rúk!

Register to read more...

Streda, 03. decembra 2008

K Tebe vystieram svoje ruky; k Tebe svoju dušu ako vyprahnutú zem.

Register to read more...

Štvrtok, 04. decembra 2008

Nech sa mu klaňajú všetci králi, nech mu slúžia všetky národy.

Register to read more...

Piatok, 05. decembra 2008

Môj Boh poslal svojho anjela, a ten zavrel ústa levom, takže mi neublížili.

Register to read more...

Sobota, 06. decembra 2008

Nato odpovedal Ámos Amacjovi: Ja som pastier a pestovateľ sykomôr. Ale Hospodin ma vzal od stáda a riekol mi: Choď, prorokuj proti môjmu izraelskému ľudu.

Register to read more...

Nedeľa, 07. decembra 2008

Tvoje oči ma videli, keď som bol v zárodku, všetko to bolo napísané do Tvojej knihy; všetky dni boli vopred stanovené, hoci ešte ani jeden z nich nejestvoval.

Register to read more...

Pondelok, 08. decembra 2008

Pomôž nám, Bože našej spásy, pre slávu svojho mena! Vytrhni nás a odpusť naše hriechy pre svoje meno!

Register to read more...

Utorok, 09. decembra 2008

Vzmuž sa, všetok ľud krajiny - znie výrok Hospodinov - a pracujte, lebo ja som s vami - znie výrok Hospodina mocností.

Register to read more...

Streda, 10. decembra 2008

Poďme prosiť Hospodina o priazeň a hľadať Hospodina mocností! Pôjdem aj ja!

Register to read more...

Štvrtok, 11. decembra 2008

Sám nebeský Boh nám dá úspech, a my, Jeho služobníci, sa dáme do toho a budeme stavať.

Register to read more...

Piatok, 12. decembra 2008

Blahoslavení, ktorí prebývajú v Tvojom dome, oni Ťa stále chvália.

Register to read more...

Sobota, 13. decembra 2008

Jeho panovanie bude siahať od mora k moru, od Eufratu až po koniec zeme.

Register to read more...

Nedeľa, 14. decembra 2008

Ja viem, že môj Vykupiteľ žije.

Register to read more...

Pondelok, 15. decembra 2008

Miesto toho, ako ich volali: Vy nie ste môj ľud, dajú im meno: Synovia živého Boha.

Register to read more...

Utorok, 16. decembra 2008

Opovrhnutý bol a opustený ľuďmi, muž bolestí, ktorý poznal nemoci.

Register to read more...

Streda, 17. decembra 2008

Preto takto hovorí Hospodin: Tých, ktorí mňa ctia, uctím i ja, ale tí, ktorí mnou pohŕdajú, upadnú do hanby.

Register to read more...

Štvrtok, 18. decembra 2008

Rob všetko zo svojej sily, čo môže tvoja ruka urobiť.

Register to read more...

Piatok, 19. decembra 2008

Takto vraví Hospodin: Ak sa obrátiš, navrátim ťa, aby si opäť stával predo mnou.

Register to read more...

Sobota, 20. decembra 2008

Spravodlivosť budeš sledovať, aby si ostal nažive.

Register to read more...

Nedeľa, 21. decembra 2008

Keď sa Jákob prebudil zo spánku, povedal: Naozaj Hospodin je na tomto mieste, a ja som o tom nevedel.

Register to read more...

Pondelok, 22. decembra 2008

Dávid našiel posilu v Hospodinovi, svojom Bohu.

Register to read more...

Utorok, 23. decembra 2008

Kto spravodlivo panuje nad ľuďmi, kto panuje v Božej bázni, je ako ranné svetlo, keď slnce vychádza.

Register to read more...

Streda, 24. decembra 2008

Lepšie je byť trpezlivým, ako byť udatným, lepšie je ovládať sa, ako zaujať mesto.

Register to read more...

Štvrtok, 25. decembra 2008

Postavím medzi ne znamenie a pošlem z nich utečencov k národom, ktoré nepočuli o mojom mene nevideli moju slávu. Oni rozhlásia moju slávu medzi národmi.

Register to read more...

Piatok, 26. decembra 2008

Pôjdeme s vami, lebo sme počuli, že s vami je Boh.

Register to read more...

Sobota, 27. decembra 2008

Z Izajovho pňa vyženie mládnik a z jeho koreňov vyrastie výhonok.

Register to read more...

Nedeľa, 28. decembra 2008

Som len hosť na zemi.

Register to read more...

Pondelok, 29. decembra 2008

Bude ešte počuť hlas radosti a veselosti, hlas ženícha a hlas nevesty i hlas tých, ktorí vtedy, keď prinesú ďakovnú obeť do domu Hospodinovho, hovoria: Ďakujte Hospodinovi mocností, lebo je dobrý Hospodin, lebo naveky trvá Jeho milosť.

Register to read more...

Utorok, 30. decembra 2008

On, Hospodin, je náš Boh, po celej zemi Jeho súdy.

Register to read more...

Streda, 31. decembra 2008

Ak sa vám nepáči slúžiť Hospodinovi, vyvoľte si dnes, komu chcete slúžiť. Ja však a môj dom budeme slúžiť Hospodinovi.

Register to read more...

KALENDÁR