Slovak Czech English German Polish

Máj

Piatok, 01. mája 2009

Na tomto mieste spôsobím pokoj – znie výrok Hospodina mocností.

Register to read more...

Sobota, 02. mája 2009

Všetci, ktorí Ťa opúšťajú, vyjdú na hanbu... lebo opustili Hospodina, žriedlo živej vody.

Register to read more...

Nedeľa, 03. mája 2009

Nevyjde na hanbu nik z tých, čo očakávajú Teba; na hanbu vyjdú tí, ktorí sú neverní bez príčiny.

Register to read more...

Pondelok, 04. mája 2009

Ajhľa, Hospodin, Pán prichádza s mocou, Jeho rameno zasahuje.

Register to read more...

Utorok, 05. mája 2009

Chváľte Ho, slnko s mesiacom, chváľte Ho, všetky jagavé hviezdy! Lebo On rozkázal, a boli stvorené.

Register to read more...

Streda, 06. mája 2009

Nepadol ani jeden zo všetkých Jeho vzácnych sľubov, ktoré dal skrze Svojho služobníka Mojžiša.

Register to read more...

Štvrtok, 07. mája 2009

Ak sa bezbožný odvráti od svojej bezbožnosti, ktorú páchal, a bude uskutočňovať právo a spravodlivosť, ten zachová svoj život.

Register to read more...

Piatok, 08. mája 2009

O Jeho sláve rozprávajte medzi pohanmi, o Jeho divných skutkoch medzi všetkými národmi!

Register to read more...

Sobota, 09. mája 2009

Milosťou si viedol ľud, ktorý si vykúpil.

Register to read more...

Nedeľa, 10. mája 2009

Mojžiš povedal: Ak som našiel priazeň v Tvojich očiach, Pane, nech kráča môj Pán uprostred nás.

Register to read more...

Pondelok, 11. mája 2009

S radosťou slúžte Hospodinovi, vchádzajte pred Neho s plesaním!

Register to read more...

Utorok, 12. mája 2009

Miluj cudzinca ako seba samého.

Register to read more...

Streda, 13. mája 2009

Nech môj jazyk ospevuje Tvoju reč, lebo všetky Tvoje príkazy sú spravodlivé.

Register to read more...

Štvrtok, 14. mája 2009

Beda tým, čo na zlé povedia: Dobré, a na dobré: Zlé, ktorí tmu menia na svetlo a svetlo na tmu.

Register to read more...

Piatok, 15. mája 2009

Cesty Hospodinove sú priame, spravodliví po nich putujú, priestupníci sa však na nich potknú.

Register to read more...

Sobota, 16. mája 2009

Hospodin skúma všetky srdcia a pozná každý spôsob myslenia.

Register to read more...

Nedeľa, 17. mája 2009

Spomenul si na nás v našom ponížení – lebo Jeho milosť trvá naveky!

Register to read more...

Pondelok, 18. mája 2009

Lepšie je málo so spravodlivosťou ako veľké príjmy s nespravodlivosťou.

Register to read more...

Utorok, 19. mája 2009

Hospodinove skutky lásky neprestávajú, lebo Jeho milosrdenstvo sa nekončí.

Register to read more...

Streda, 20. mája 2009

Hluchého nepreklínaj a pred slepého nepolož prekážku ..., ale boj sa svojho Boha.

Register to read more...

Štvrtok, 21. mája 2009

Anjel Hospodinov táborí vôkol tých, čo sa Ho boja, a zachraňuje ich.

Register to read more...

Piatok, 22. mája 2009

Nebojte sa potupy ľudí, a ich hanobenia sa neľakajte.

Register to read more...

Sobota, 23. mája 2009

Jeremiáš povedal: Smútim, hrôza ma zachvátila. Či nieto balzamu v Gileáde? Či tam nieto lekára?

Register to read more...

Nedeľa, 24. mája 2009

Beda tým, ktorí priraďujú dom k domu a pole k poľu pripájajú, takže miesta niet a sami ostávate uprostred krajiny.

Register to read more...

Pondelok, 25. mája 2009

Na tvoju pomoc čakám, Hospodine!

Register to read more...

Utorok, 26. mája 2009

Aj bocian v povetrí pozná svoj čas, hrdlička, lastovička i žeriav dodržiavajú čas svojho príchodu, avšak môj ľud nepozná poriadok Hospodinov.

Register to read more...

Streda, 27. mája 2009

Pane, ... uzdrav ma a dovoľ mi žiť!

Register to read more...

Štvrtok, 28. mája 2009

Nehovor: Ako mne spravil on, tak ja spravím jemu; odplatím každému podľa toho, čo vykonal.

Register to read more...

Piatok, 29. mája 2009

Blahoslavený človek, ktorému Hospodin nepočíta vinu, a v jeho duchu nieto ľsti.

Register to read more...

Sobota, 30. mája 2009

Čas nášho života je sedemdesiat, pri dobrej sile osemdesiat rokov; ich pýchou je námaha, strasť.

Register to read more...

Nedeľa, 31. mája 2009

Mocnejší než zvuk mnohých vôd, mocnejší ako príboj mora, vznešený je Hospodin na výsostiach.

Register to read more...

KALENDÁR