Slovak Czech English German Polish

Júl

Streda, 01. júla 2009

Buď mi skalným útočiskom a ohradeným domom, aby si ma zachránil, lebo Ty si mojou skalou a mojím hradom.

Register to read more...

Štvrtok, 02. júla 2009

Budem sa z Teba radovať a jasať, ospievam Tvoje meno, Najvyšší.

Register to read more...

Piatok, 03. júla 2009

Strach pred ľuďmi kladie osídlo, ale kto dúfa v Hospodina, bude chránený.

Register to read more...

Sobota, 04. júla 2009

Hospodin má záľubu v tých, čo sa Ho boja, čo dôverujú v Jeho milosť.

Register to read more...

Nedeľa, 05. júla 2009

Múka z hrnca sa nemíňala, ani olej z krčaha nechýbal podľa slova Hospodinovho.

Register to read more...

Pondelok, 06. júla 2009

Ajhľa, ruka Hospodinova nie je prikrátka zachraňovať, a Jeho ucho nie je tak nedoslýchavé, aby nepočulo. Ale vaše neprávosti sa stali hrádzou medzi vami a vaším Bohom!

Register to read more...

Utorok, 07. júla 2009

Vzdialená budeš útlaku, lebo sa nemusíš báť; i hrôzy vzdialená, lebo sa k tebe nepriblíži.

Register to read more...

Streda, 08. júla 2009

Tvoje slová boli mi radosťou a útechou môjmu srdcu. Veď Tvoje meno nosím, ó Hospodine, Bože mocností.

Register to read more...

Štvrtok, 09. júla 2009

Moje slovo... nenavráti sa ku mne prázdne, ale vykoná, čo sa mne páči, úspešne spraví, na čo ho posielam.

Register to read more...

Piatok, 10. júla 2009

Nebudú lačnieť ani žízniť, neraní ich horúčava ani slnko, lebo ich poženie ten, čo sa zľutúva nad nimi; povedie ich popri prameňoch vôd.

Register to read more...

Sobota, 11. júla 2009

Nepožiadaš ženu svojho blížneho.

Register to read more...

Nedeľa, 12. júla 2009

Boh dopomáha utláčaným k právu a hladným dáva chlieb.

Register to read more...

Pondelok, 13. júla 2009

Pýtajte sa na odveké chodníky; kde je cesta k dobru, choďte po nej, a nájdete odpočinok pre svoju dušu.

Register to read more...

Utorok, 14. júla 2009

Človek narodený zo ženy žije krátko, ale je plný vzrušenia.

Register to read more...

Streda, 15. júla 2009

Aké vzácne sú mi Tvoje myšlienky, ó Bože, aký nesmierny je ich počet.

Register to read more...

Štvrtok, 16. júla 2009

Ó Hospodine mocností, blahoslavený človek, ktorý v Teba dúfa!

Register to read more...

Piatok, 17. júla 2009

Hospodin je štítom každému, kto sa k Nemu utieka.

Register to read more...

Sobota, 18. júla 2009

Ajhľa, predkladám vám dnes požehnanie i kliatbu. Požehnanie, ak budete poslúchať prikázania Hospodina, svojho Boha,... a kliatbu, ak nebudete poslúchať prikázania Hospodina, svojho Boha.

Register to read more...

Nedeľa, 19. júla 2009

Požehnaný Hospodin, ktorý doprial odpočinok Svojmu ľudu izraelskému, ako zasľúbil.

Register to read more...

Pondelok, 20. júla 2009

Či zabudne žena na svoje nemluvňa a nezľutuje sa nad synom, ktorého zrodila? Keby ony aj pozabudli, ja na teba nezabudnem.

Register to read more...

Utorok, 21. júla 2009

Vydal som im Svoje ustanovenia a oboznámil ich so Svojimi nariadeniami, ktorých plnením človek má žiť.

Register to read more...

Streda, 22. júla 2009

Ak niečo predáš svojmu súkmeňovcovi, alebo kúpiš od svojho súkmeňovca, nepoškodzujte sa navzájom.

Register to read more...

Štvrtok, 23. júla 2009

Hospodin nezavrhne Svoj ľud a neopustí Svoje dedičstvo.

Register to read more...

Piatok, 24. júla 2009

Hospodin ma poslal... vyhlásiť milostivý rok Hospodinov a deň pomsty nášho Boha.

Register to read more...

Sobota, 25. júla 2009

Moje ústa sú plné Tvojej chvály, oslavy Tvojej celý deň.

Register to read more...

Nedeľa, 26. júla 2009

Bázeň pred Hospodinom znamená nenávidieť zlo.

Register to read more...

Pondelok, 27. júla 2009

Pane, rozjasni Svoju tvár nad Svojou spustošenou svätyňou.

Register to read more...

Utorok, 28. júla 2009

Velebíme Ťa, Bože, velebíme, blízke je Tvoje meno, hlásajú to Tvoje divy.

Register to read more...

Streda, 29. júla 2009

Hospodin je pravý Boh. On je živý Boh a večný Kráľ!

Register to read more...

Štvrtok, 30. júla 2009

Poznaj teda v srdci, že ako vychováva človek svojho syna, tak Hospodin, tvoj Boh, vychováva teba.

Register to read more...

Piatok, 31. júla 2009

Keďže Hospodin je Tvoj útočisko, postavil si si Najvyššieho za útulok.

Register to read more...

KALENDÁR