Slovak Czech English German Polish

August

Sobota, 01. augusta 2009

Nehovorte viac tak veľmi hrdo, nech nevychádza drzosť z vašich úst, bo vševedúcim Bohom je Hospodin, ktorý zváži skutky.

Register to read more...

Nedeľa, 02. augusta 2009

Prisahal som ti lásku a uzavrel som s tebou zmluvu – znie výrok Hospodina, Pána – a tak si sa stala mojou.

Register to read more...

Pondelok, 03. augusta 2009

Mojžiš zostal v bráne tábora a povedal: Kto je Hospodinov, sem sa ku mne!

Register to read more...

Utorok, 04. augusta 2009

Posiela na zem Svoju reč a Jeho slovo rýchlo beží.

Register to read more...

Streda, 05. augusta 2009

Pokloň sa pred Hospodinom, svojím Bohom, raduj sa zo všetkého dobrého, čo Hospodin, tvoj Boh, dal tebe i tvojej domácnosti.

Register to read more...

Štvrtok, 06. augusta 2009

Jákob povedal svojim domácim: Odstráňte cudzích bohov, ktorých máte so sebou a očistite sa.

Register to read more...

Piatok, 07. augusta 2009

Národy, dobrorečte nášmu Bohu a zvučne rozhlasujte Jeho chválu! On duši našej život dal, nedal sklátiť sa našej nohe.

Register to read more...

Sobota, 08. augusta 2009

Dám im jedno srdce a jeden spôsob života, aby sa ma báli po všetky časy.

Register to read more...

Nedeľa, 09. augusta 2009

Slepých povediem nepoznanou cestou, kráčať im dám chodníkmi, ktoré nepoznajú.

Register to read more...

Pondelok, 10. augusta 2009

Zo Siona, z dokonalej krásy, skvie sa Boh, prichádza Boh náš, nemlčí.

Register to read more...

Utorok, 11. augusta 2009

Vedz teda, že len Hospodin, tvoj Boh, je Bohom; verný Boh, ktorý do tisíceho pokolenia zachováva zmluvu a priazeň tým, čo Ho milujú a Jeho príkazy zachovávajú.

Register to read more...

Streda, 12. augusta 2009

Tí, čo sa pridŕžajú ničomných bôžikov, opúšťajú svoj prameň milosti.

Register to read more...

Štvrtok, 13. augusta 2009

Nech príde na mňa Tvoje zľutovanie, aby som žil.

Register to read more...

Piatok, 14. augusta 2009

Nech sú Tvoje oči upreté v noci i vo dne na tento dom, na toto miesto, o ktorom si povedal: Tu bude moje meno.

Register to read more...

Sobota, 15. augusta 2009

Hospodine, Ty si ma preskúmal a poznal. Ty vieš, či sadám, či vstávam; i moju myšlienku chápeš zďaleka.

Register to read more...

Nedeľa, 16. augusta 2009

Pýcha prichádza pred skazou a namyslenosť ducha pred pádom.

Register to read more...

Pondelok, 17. augusta 2009

Budeš ako zavlažovaná záhrada, ako vodný prameň, ktorého vody nesklamú.

Register to read more...

Utorok, 18. augusta 2009

Ten, kto zakrýva svoje previnenia, nebude mať úspech, kto však ich vyzná a opustí, dôjde milosrdenstva.

Register to read more...

Streda, 19. augusta 2009

Počuj, Izrael! Hospodin, náš Boh, je jediný Hospodin.

Register to read more...

Štvrtok, 20. augusta 2009

Plesajte Bohu, našej sile!

Register to read more...

Piatok, 21. augusta 2009

Požehnaný je muž, ktorý dúfa v Hospodina, ktorého nádejou je Hospodin. Bude ako strom zasadený pri vode, zapustí korene pri potoku, nebojí sa, že príde horúčava; ... a neprestajne rodí ovocie.

Register to read more...

Sobota, 22. augusta 2009

Chrániť ťa bude Hospodin pred každým zlom, On bude chrániť tvoju dušu.

Register to read more...

Nedeľa, 23. augusta 2009

Hľadajte Hospodina, kým sa dáva nájsť, vzývajte Ho, kým je blízko!

Register to read more...

Pondelok, 24. augusta 2009

Blahoslavený, kto si všíma slabého! V deň nešťastia ho oslobodí Hospodin.

Register to read more...

Utorok, 25. augusta 2009

Odhaľuje, čo je hlboké a skryté.

Register to read more...

Streda, 26. augusta 2009

Lebo o tebe dá príkaz Svojim anjelom, aby ťa strážili na všetkých tvojich cestách.

Register to read more...

Štvrtok, 27. augusta 2009

Ako orol bdie nad svojím hniezdom a krúži nad svojimi orlíčatmi, tak Hospodin rozostiera si krídla a berie Svoj ľud, nesie ho na Svojej peruti.

Register to read more...

Piatok, 28. augusta 2009

Pane, Ty mi otvor pery, nech moje ústa Tvoju chválu zvestujú.

Register to read more...

Sobota, 29. augusta 2009

Láskavo obrátim oči na nich ... vystaviam ich a nezrúcam, zasadím ich a nevytrhám.

Register to read more...

Nedeľa, 30. augusta 2009

Bázeň Hospodinova vychováva k múdrosti.

Register to read more...

Pondelok, 31. augusta 2009

Boh má múdre srdce a veľkú moc; kto sa Mu kedy vzoprel, a ostal bez trestu?

Register to read more...

KALENDÁR